Banská Bystrica materská škola
Galéria(7)

Škôlka v Banskej Bystrici ozelenie, jej obnovu ocenili aj odborníci z Nórska

Partneri sekcie:

Banskobystrická samospráva rekonštruuje Materskú školu Šalgotarjánska v Banskej Bystrici. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť budovy a vytvoriť adaptačné opatrenia v jej okolí. To pozitívne hodnotili aj odborníci na zmenu klímy, donori z Nórska.

„Doteraz sa podarilo zatepliť obvodové steny a strechy, vymeniť interiérové osvetlenie. Osadili sa nové vykurovacie telesá a rozvody, inštalácia vetrania a rekuperácie. Súčasťou nadväzujúcej obnovy sú rekonštrukcia elektroinštalácie, nové maľby a omietky, osadenie modernej sanity, zdravotechniky, podláh a kobercov. Po ukončení stavebných prác prídu na rad adaptačné opatrenia a ozelenenie okolia,“ informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.

Obnova materskej školy na Šalgotarjánskej ulici sa realizuje v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy s podporou grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V areáli by mala pribudnúť dažďová záhrada a počíta sa aj so zatienením ihriska profesionálnou tieniacou technikou. Z grantov EHP bolo na rekonštrukciu škôlky vyčlenených 600-tisíc eur a z eurofondov 580-tisíc eur.

Materská škola Šalgotarjánska v Banskej Bystrici
Materská škola Šalgotarjánska v Banskej Bystrici
Materská škola Šalgotarjánska v Banskej Bystrici
Materská škola Šalgotarjánska v Banskej Bystrici
Materská škola Šalgotarjánska v Banskej Bystrici
Materská škola Šalgotarjánska v Banskej Bystrici
Materská škola Šalgotarjánska v Banskej Bystrici

Podľa Martina Lakandu, vedúceho oddelenia inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy z magistrátu, by škôlka mala byť kompletne zrekonštruovaná v marci budúceho roka. Mesto plánuje pokračovať v zavádzaní adaptačných a mitigačných opatrení vo vybraných mestských objektoch.

„Súčasťou projektu je tiež výmena skúseností a informácií o zmene klímy s naším zahraničným partnerom, ktorým je Nórsky inštitút pre mestský a regionálny výskum Metropolitnej univerzity v Osle. Som rád, že práve obnova MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorú realizujeme s dôrazom na zmenu klímy, zaujala odborníkov spoza hraníc,“ reagoval primátor Ján Nosko.

Opatrenia v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy majú prispievať k udržateľnej kvalite života obyvateľov a kvalite životného prostredia v meste Banská Bystrica. Počas životnosti projektu a po 5 rokoch udržateľnosti sa dosiahne zníženie CO2 o približne 1 810 ton.

Z grantu sú okrem okrem komplexnej obnovy MŠ Šalgotarjánska financované aj aktivity ako výsadba zelene, vytvorenie ovocnej záhrady a vybudovanie dažďovej záhrady v areáli Základnej školy Spojová. Z iných alebo vlastných zdrojov mesto v rámci projektu financuje výmenu starých plynových kotlov za účinnejšie kondenzačné kotly v MŠ Profesora Sáru.

TASR, red