image 71459 25 v2

ASB GALA 2015: Poznáme nominovaných!

Pätica nominovaných v každej z troch kategórií je už známa. Vzišla z tajného hlasovania Nominačnej komisie. Hlasovaniu predchádzalo stretnutie členov Nominačnej komisie, na ktorom sa zúčastnili vyzvaní zástupcovia Redakčnej rady časopisu ASB a ďalšie oslovené osobnosti slovenského stavebníctva, čo prijali pozvanie organizátora súťaže v rámci 9. ročníka ASB GALA.

Po otvorenej debate o osobnostiach slovenskej architektúry a stavebníctva, o stavebných firmách, developeroch a ich zrealizovaných aj naplánovaných projektoch a o ich celkovom pôsobení v tejto sfére prebehlo tajné hlasovanie.

V súlade so štatútom podujatia ASB GALA 2015 sú v jednotlivých kategóriách nominovaní:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva

Ing. arch. Irakli Eristavi
Ing. Ľuboš Fussek
Ing. arch. Pavol Kollár
Ing. arch. Matúš Vallo
Ing. arch. Peter Vitko  

Ing. arch. Irakli Eristavi (1969)  – významný architekt svojej generácie, s projektom Sideways zastupoval jeho ateliér s názvom zerozero ČR a SR na svetovom Bienále v Benátkach v roku 2008. Za uplynulý rok je jeho najvýraznejším projektom rekonštrukcia a revitalizácia bývalých vojenských kasární na Kulturpark v Košiciach, ktorá bola ocenená dvoma cenami CE.ZA.AR a Cenou Dušana Jurkoviča. Aktuálne ateliér zerozero zvíťazil vo verejnej architektonickej súťaži na novú budovu mestského úradu v Leopoldove.

Ing. Ľuboš Fussek (1956)  – patrí medzi neprehliadnuteľné postavy slovenského stavebníctva. Stavbárom je telom aj dušou už od stredoškolských čias. Kariéru začal ako projektant v Kovoprojekte. S elánom jemu vlastným spolupracoval aj s Dr. Tesárom na pracovisku SAV, výsledkom bolo udelenie patentu a publikácie v odbornej literatúre. S odbornými znalosťami sa rád delil so študentmi STU na prednáškach, ktoré viedol. Neskôr pôsobil vo funkcii riaditeľa spoločnosti OMG International Development. Ostatných 20 rokov je konateľom spoločnosti Baumit. Pod jeho vedením firma od úplných začiatkov na Slovensku získala vedúce postavenie v oblasti výroby a predaja stavebných materiálov. Baumit sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach v rebríčkoch firiem v oblasti výroby stavebných látok.

Ing. arch. Pavol Kollár (1961)  – neúnavný biznismen, ktorý pôsobí na trhu už 23 rokov. Má široké portfólio pôsobnosti v rôznych oblastiach stavebníctva, od predaja stavebných materiálov až po architektúru a developerské aktivity. Vníma sa najmä ako zamestnávateľ tisícky spolupracovníkov, ktorí ročne dosahujú obrat 200 miliónov eur na čisto súkromných zákazkách. V In Group sa zameriavajú na zakladanie projektov, ktoré majú šancu sa stať značkou, napríklad Mlyny Nitra, stavebniny Stavmat či najnovšie City Stone design. Je kritikom mnohých hospodárskych pravidiel, ktoré Slovensko poškodzujú a ktoré zvýhodňujú vybrané podnikateľské skupiny. Píše blogy, v ktorých odmieta všetko, čo súvisí s možnosťou vyhýbať sa na Slovensku plateniu za objednaný tovar alebo službu.    

Ing. arch. Matúš Vallo (1977)  – je spoluzakladateľ ateliéru Vallo Sadovsky Architects. Takisto je spoluzakladateľ a prezident občianskeho združenia Mestské zásahy, neziskovej organizácie so zameraním na súčasný verejný priestor a zefektívnenie mestského prostredia prostredníctvom sociálnej, architektonickej a komunitnej angažovanosti. V roku 2003 absolvoval  pracovnú stáž v londýnskom ateliéri Adajye/Associates. Ako držiteľ Fulbrightovho štipendia absolvoval v roku 2010 šesťmesačný výskumný pobyt na Columbia University v New Yorku. Matúš Vallo je spoluautorom knihy Mestské zásahy, s láskou vaši architekti.

Ing. arch. Peter Vitko (1959)  – takmer pred štvrťstoročím založil spolu s Ing. arch. Kornelom Kobákom architektonický ateliér AVK, ktorý je do dnešných dní súčasťou slovenskej architektonickej scény. Medzi najznámejšie práce ateliéru AVK, autorskej dvojice Vitko – Kobák, patria Bytový dom, Kováčska ulica, Bratislava (Cena za architektúru CE.ZA.AR. 2004, nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča 2004, Stavba roka 2004 – Cena PSS a titul Bytový dom roka), Administratívna budova Reding, Račianska ulica, Bratislava (nominácia na cenu za architektúru CE.ZA.AR. 2005, Stavba roka 2005 – nominácia na Hlavnú cenu), Administratívne centrum Reding Tower 2, Bratislava (Cena za architektúru CE.ZA.AR 2013).

ASB Stavebná firma roka

EUROVIA SK, a. s.
HBH, a. s.
ise, s. r. o.
STRABAG, s. r. o.
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.

EUROVIA SK, a. s. – pôsobí na slovenskom trhu od roku 1952. Na prelome rokov 2000 a 2001 sa stala súčasťou nadnárodného holdingu VINCI. Zameriava sa najmä na  oblasť výstavby, rekonštrukcií a opráv dopravných stavieb; realizuje inžinierske, vodohospodárske a ekologické stavby, výstavbu kanalizácií, mestských komunikácií, peších zón pre mestá a obce. Firma prevádzkuje 8 obaľovacích súprav na asfaltové zmesi a 11 kameňolomov. Takéto zázemie spolu s technickou podporou materskej spoločnosti zaraďuje EUROVIU SK, a. s., medzi lídrov stavebných spoločností v segmente dopravných stavieb. Spoločnosť od roku 2005 vykonáva výstavbu komunikácií aj prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva. Úspešne pripravila, zrealizovala a momentálne prevádzkuje zatiaľ jediný koncesný PPP projekt na ceste R1 Pribina.

H B H, a. s. – vznikla v roku 1990, je to moderná, stredne veľká stavebná spoločnosť so sídlom v Považskej Bystrici. Okrem regiónu Považia pôsobí na celom území Slovenska, má zriadené samostatné stredisko so stavebným dvorom v Bratislave, skúsenosti má aj so stavbami v zahraničí. Zaoberá sa kompletnou dodávkou stavieb na kľúč, bytovými, občianskymi, priemyselnými a inžinierskymi stavbami. Prioritou spoločnosti je kompletná realizácia diela na vysokej technickej a kvalitatívnej úrovni s prihliadnutím na individuálne potreby a požiadavky zákazníka. V roku 2009 bola realizácia stavby Polyfunkčný dom Gaudí v Bratislave ocenená 2. miestom v súťaži Stavba roka v kategórii Cena verejnosti.

ise, s. r. o. – stavebná spoločnosť známa svojou aktivitou najmä v bratislavskom regióne, pôsobí na trhu od roku 1996. Zameriava sa na výstavbu a rekonštrukcie administratívnych, výrobných a obchodných budov a realizáciu objektov určených na bývanie. V roku 2006 sa spoločnosť zlúčila s rakúskou stavebnou spoločnosťou Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak GmbH. Je známa svojou orientáciou na kvalitu výstavby. To potvrdzujú nielen realizované stavby, ale aj komerčný úspech vlastných developerských projektov – BK centrum, NIKOLA house a ďalšie rezidenčné budovy. Administratívna budova IURIS HOUSE, ktorú spoločnosť realizovala, bola nominovaná na Hlavnú cenu s titulom Stavba roka 2006 a získala Cenu Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie poznatkov vedy a techniky v rekonštrukcii stavebného diela.

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.
(do 31. 12. 2014 ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.) – je stavebná spoločnosť na Slovensku s viac ako 50-ročnou tradíciou v stavebnej výrobe, od roku je 2004 súčasťou európskeho stavebného koncernu STRABAG. Svojou činnosťou sa zameriava najmä na dodávku a  realizáciu stavieb na kľúč, realizáciu inžinierskych stavieb, výrobu a montáž prefabrikovaných konštrukcií, realizáciu rekonštrukcií historických a pamiatkovo chránených stavieb. V roku 2014 získala spoločnosť v súťaži Stavba roka tri ceny – Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za projekt Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce, Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie pod názvom Administratívno-obchodné sídlo fy TRUMPF Slovakia, s. r. o., a Cenu Prvej stavebnej sporiteľne s titulom Bytový dom roka 2014 za Meinl Residence.

STRABAG, s. r. o. – je súčasťou európskeho technologického stavebného koncernu STRABAG SE a pôsobí v oblasti dopravného staviteľstva. Široké spektrum služieb a mnoho pobočiek po celom území Slovenska sú výhody, ktoré spoločnosť približujú k zákazníkom. Nespornou konkurenčnou výhodou je kompletné zabezpečenie materiálových zdrojov prostredníctvom vlastných obaľovacích súprav na výrobu asfaltových zmesí a betonární na výrobu transport betónu. Podnikanie spoločnosti sa riadi princípmi trvalo udržateľného rozvoja, pričom sa kladie dôraz na využitie moderných technológií a maximálnu kvalitu služieb.

ASB Developer roka

HB Reavis Slovakia, a. s.
ITB development, a. s.
J&T Real Estate, a. s.
PENTA Investments, s. r. o.
YIT Reding, a. s.

HB REAVIS Slovakia, a. s. – medzinárodná developerská skupina HB Reavis vznikla v roku 1993 v Bratislave. Pôsobí na kľúčových trhoch v strednej a východnej Európe, v Spojenom kráľovstve a v Turecku. Celkovo doposiaľ realizovala 750-tisíc štvorcových metrov moderných kancelárií, obchodno-zábavných a logistických centier. Viac ako milión štvorcových metrov je vo fáze plánovania alebo povoľovania výstavby. Na všetkých trhoch HB Reavis využíva integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, správu majetku a investičný manažment. Spoločnosť má celkové aktíva 1,58 miliardy eur s čistou hodnotou 917 miliónov eur. Aktuálne realizuje 6 projektov v 4 krajinách Európy. Na Slovensku minulý rok začala s výstavbou kancelárskeho projektu Twin City na Mlynských nivách.

ITB development, a. s. – developer je na trhu viac ako 10 rokov, zameriava sa na rozsahovo menšie projekty, vyberá si pre ne atraktívne lokality a snaží sa o riešenia s vyššou pridanou hodnotou a inovatívnym prístupom. Napríklad nedávno dokončený Wallenrod pracuje s vertikálnou zeleňou na fasáde, ktorou zlepšuje pracovné prostredie v kancelárskych priestoroch. Bytový projekt Nový Háj zase ponúka klientom nadštandardné služby v podobe maximálnej flexibility nielen pôdorysov, ale aj fasády. Pri rekonštrukcii a dostavbe administratívnej budovy na Štefánikovej ulici v Bratislave sa snažil oživiť genia loci existujúcich objektov z nedávnej minulosti. Pri svojich projektoch spolupracuje s miestnymi komunitami a snaží sa o harmonické vzťahy s okolitým prostredím.

J&T REAL ESTATE, a. s. – spoločnosť J&T REAL ESTATE patrí s takmer 20 rokmi skúseností medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Portfólio aktivít J&T REAL ESTATE zahŕňa realizáciu kancelárskych (245 000 m2), rezidenčných (200 000 m2), maloobchodných (30 000 m2), ale aj logistických a priemyselných projektov (180 000 m2). Spoločnosť má tiež významné skúsenosti so zákazkami v rámci rozvoja cestovného ruchu vrátane výstavby lyžiarskych areálov. Medzi najvýznamnejšie projekty posledného obdobia patria nedávno zrealizovaný administratívny komplex WESTEND GATE, rozostavané obytné veže PANORAMA CITY a polyfunkčný projekt pod Bratislavským hradom ZUCKERMANDEL.

Penta Investments, s. r. o. – je stredoeurópska investičná skupina, ktorá sa v realitnom developmente zameriava na rezidenčné, kancelárske a retailové projekty. V súčasnosti patrí medzi najväčších developerov na Slovensku a v Českej republike a realizuje prvý projekt v Poľsku. Do tohto segmentu vstúpila Penta v roku 2005 bratislavským projektom Digital Park, nasledoval rezidenčný projekt Nová terasa v Košiciach a kancelársky projekt Florentinum v Prahe. V roku 2014 otvorila Penta nákupné centrum Bory Mall, ktoré je súčasťou širšieho projektu Bory medzi bratislavskými mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves. Aktuálne pripravuje výstavbu v zóne Čulenova v Bratislave a obytný súbor Rezidencie Pri Mýte.

YIT REDING, a. s. – s viac ako 100-ročnými skúsenosťami je dnes YIT najväčšou stavebnou a developerskou spoločnosťou vo Fínsku. Ambíciou spoločnosti je byť vždy o krok vpred a udržiavať si vysoký štandard starostlivosti o zákazníkov, partnerov a o viac ako 6-tisíc zamestnancov v 7 krajinách – Fínsko, Rusko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Česká republika a Slovensko. Na Slovensku spoločnosť pôsobí pod názvom YIT Reding od roku 2010. Pod touto hlavičkou v súčasnosti realizuje výstavbu týchto rezidenčných komplexov v Bratislave: Tarjanne Dúbravka, Byty Villinki v Karlovej Vsi, Byty Kivikko v Novom Meste, Tammi Dúbravka a pripravuje projekt v areáli bývalého pivovaru STEIN v Starom Meste. V roku 2013 získala ocenenie CE.ZA.AR v kategórii Občianske a priemyselné budovy za administratívny komplex Reding Tower II v Bratislave-Rači a ceny za najlepší rezidenčný projekt CIJ Awards pre Tarjanne Dúbravka za rok 2013 a Byty Villinki v roku 2014. YIT je takisto víťazom dvoch kategórií ASB GALA 2014, Developer a Stavebná firma roka 2014.

O laureátoch ocenení ASB GALA 2015 následne rozhodne hlasovanie poroty zloženej z osobností z oblasti stavebníctva, architektúry, z podnikateľskej sféry, štátnej správy, komunálnej samosprávy a zo zástupcov odborových združení a komôr.

Hlasovanie poroty bude prebiehať v období od 8. 4. 2015 do 13. 5. 2015.
Paralelne bude prebiehať internetové hlasovanie na portáli www.asb.sk, prostredníctvom ktorého bude mať verejnosť možnosť odovzdať hlas osobnostiam a spoločnostiam nominovaným Nominačnou komisiou.