asb gala vecer 2012 slavnostne vyhlasenie oceneni
Galéria(7)

ASB GALA večer 2012 – Slávnostné vyhlásenie ocenení

Vydavateľstvo JAGA v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizovali 22. mája 2012 v poradí už 6. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.

 

SLÁVNOSTNÝ ASB GALA VEČER 2012 OČAMI FOTOGRAFOV


mg 0431 big image
mg 0609 big image
mg 0129 big image
mg 0708 big image
mg 0682 big image
mg 0251 big image
Vyvrcholením podujatia pod názvom ASB GALA večer 2012 bolo vyhlásenie výsledkov hlasovania odbornej poroty a verejnosti v kategóriách:

  • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2012
  • ASB Developer roka 2012
  • ASB Stavebná firma roka 2012

ASB GALA večer je prestížne podujatie s cieľom oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti. Počas galavečera boli vyhlásené aj výsledky hlasovania verejnosti, ktoré prebiehalo na odbornom portáli www.asb.sk.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty sa stanú laureátmi týchto prestížnych cien, mala vo svojich rukách koncom roka 2011 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr. Počet subjektov, ktoré sa zapojili do hodnotenia v projekte ASB GALA a vyjadrili svoj názor, sa blíži tento rok k počtu 100. Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili víťazi internetovej ceny.

Hlavné ceny
získali:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2012

Ing. arch. Peter Bouda

ASB Developer roka 2012

HB REAVIS GROUP, s. r. o.

ASB Stavebná firma roka 2012

INGSTEEL, s. r. o.

Z hlasovania verejnosti vzišli a ocenenie získali títo víťazi:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk

Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD.

ASB Developer roka podľa www.asb.sk

IN VEST, s. r. o.

ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk

Doprastav, a. s.

Zľava:
Ing. arch. Pavol Kolár, konateľ IN VEST, s.r.o., ASB Developer roka podľa www.asb.sk
Ing. Slavomír Jankovič, Predseda predstavenstva HB Reavis Slovakia, a. s., ASB Developer roka
Ing. arch. Peter Bouda, ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD., ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk
Ing. Anton Bezák, generálny riaditeľ INGSTEEL, s.r.o., ASB Stavebná firma roka
Ing. Ján Záhradník, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Doprastav, a.s., ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk


Spestrením slávnostného ASB GALA večera 2012, ktorý sa konal v priestoroch Ateliéru Babylon v Bratislave pre vyše 200 hostí bola anglická speváčka Nicole Lawrence. Oficiálnu časť večera moderoval Matej Šišolák.

Foto: Dano Veselský
–>–>