Elegant je plne recyklovateľný profil, ktorého súčasťou je jadro EcoPowerCore vyrobené z recyklovateľného PVC.
Galéria(5)

Plastové profily možno recyklovať bez straty kvality

Partneri sekcie:

Prírodné zdroje sa neustále míňajú, pretože človek využíva planétu omnoho viac, ako by mal. Zodpovedné správanie voči životnému prostrediu a opakované využívanie surovín po ukončení ich životného cyklu, je v súčasnosti nevyhnutné.

Koncových zákazníkov pri výbere okien už v súčasnosti nezaujíma len ich dizajn, tepelnoizolačné vlastnosti, ale aj ich ekologická stopa. Ekologickosť môžeme hodnotiť z hľadiska energetickej náročnosti pri výrobe, dĺžky životného cyklu či možnosti opakovaného použitia.

Elegant je moderný šesťkomorový profil s nízkym koeficientom tepelnej priestupnosti rámom Uf = 0,88 W/m2K s využitím technológie ThermoFibra a výstuže Forthex.
Pri uvedomelom správaní možno životný cyklus plastových okien predĺžiť PVC profily sa dajú plne recyklovať 8 až 10x bez straty kvality či odolnosti materiálu.
Aj z profilov s menšou hrúbkou steny v triede B možno z hľadiska fyzikálno-mechanických vlastností vyrobiť rovnako kvalitné okno ako z profilov triedy A.
Elegant je plne recyklovateľný profil, ktorého súčasťou je jadro EcoPowerCore vyrobené z recyklovateľného PVC.
Deceuninck prevádzkuje vlastnú recyklačnú linku v belgickom Diksmuide, ktorá dokáže ročne spracovať asi 2 milióny starých okien.

Recyklácia PVC profilov je dlhodobo udržateľným riešením

PVC sa z hľadiska ekológie na prvý pohľad javí ako najhoršia z možností – hliník, drevo, plast. Stopa, ktorú plastové okná zanechávajú za sebou, je však výrazne menšia, ako by sa mohlo zdať. Energetická náročnosť výroby hliníkových okien je enormná, drevené okná sa nedajú recyklovať vôbec, naopak, plastové profily sa recyklovať dajú. Pri uvedomelom správaní možno ich životný cyklus predĺžiť, plastové profily sa dajú plne recyklovať 8 až 10x bez straty kvality či odolnosti materiálu.

Deceuninck patrí medzi výrobcov, ktorí sa snažia zvyšovať podiel recyklovaných materiálov v plastových prvkoch určených pre stavebníctvo. Už roky prevádzkuje vlastnú recyklačnú linku v belgickom Diksmuide, ktorej kapacita je 45 000 ton PVC ročne, čo predstavuje spracovanie zhruba 2 miliónov starých okien.

Deceuninck prevádzkuje vlastnú recyklačnú linku v belgickom Diksmuide, ktorá dokáže ročne spracovať asi 2 milióny starých okien.
Deceuninck prevádzkuje vlastnú recyklačnú linku v belgickom Diksmuide, ktorá dokáže ročne spracovať asi 2 milióny starých okien. | Zdroj: Deceuninck

100 % recyklovateľný profil

K plne recyklovateľným profilom patrí aj Elegant, ktorého súčasťou je jadro EcoPowerCore vyrobené z recyklovateľného PVC. Tento moderný šesťkomorový profil disponuje stavebnou hĺbkou 76 mm a nízkym koeficientom tepelnej priestupnosti rámom Uf = 0,93 W/m2K s oceľovou výstužou a Uf = 0,88 W/m2K s využitím technológie ThermoFibra a výstuže Forthex.

Podstatou unikátnej technológie ThermoFibra sú nekonečné sklené vlákna. Tie poskytujú výnimočnú pevnosť a možno s nimi dosiahnuť veľmi nízke hodnoty tepelnej priestupnosti. Plastový profil Elegant ťaží z novej technológie aj po vizuálnej stránke. Pohľadová exteriérová hrana sa vďaka tomu môže znížiť z 9 na 7 mm.

Elegant je moderný šesťkomorový profil s nízkym koeficientom tepelnej priestupnosti rámom Uf = 0,88 W/m2K s využitím technológie ThermoFibra a výstuže Forthex.
Elegant je moderný šesťkomorový profil s nízkym koeficientom tepelnej priestupnosti rámom Uf = 0,88 W/m2K s využitím technológie ThermoFibra a výstuže Forthex. | Zdroj: Deceuninck

Kvalitné okno možno vyrobiť aj z profilov triedy B

Na verejnosti panuje názor, že okná s obsahom tzv. recyklovaného PVC, poprípade okná vyrobené z PVC profilov, ktorých hrúbka pohľadovej steny profilu je iná než triedy A, majú nižšiu kvalitu. Klasifikácia profilov do tried nemá vzťah ku kvalite okna.

Popisuje to aj norma STN EN 12608-1, ktorá jasne uvádza, že klasifikácia profilov podľa hrúbky stien je určená k popisu širokých variácií profilov a návrhov okien pre rôzne aplikácie, ktoré sú používané v Európe.

Takže toto rozdelenie nie je určené na naznačenie rozdielov v kvalite profilov alebo vo funkčnosti okien za predpokladu, že príslušné funkčné požiadavky pre okná i profily sú vyhovujúce. Bolo dostatočne preukázané, že i z profilov s menšou hrúbkou steny v triede B možno vyrobiť rovnako kvalitné okno z hľadiska fyzikálno-mechanických vlastností ako z profilov triedy A.

Všetci významní výrobcovia PVC profilov určených na výrobu okien a dverí sa navyše dobrovoľne zaväzujú k používaniu recyklátu a regenerátu (vlastný znovupoužiteľný materiál) pri výrobe profilu. Testy, ktoré boli urobené v akreditovaných laboratóriách, preukázali, že profily s obsahom recyklátu/regenerátu majú rovnakú kvalitu v porovnaní s profilmi vyrobenými výhradne z tzv. „prvomateriálu.

Pri uvedomelom správaní možno životný cyklus plastových okien predĺžiť PVC profily sa dajú plne recyklovať 8 až 10x bez straty kvality či odolnosti materiálu.
Pri uvedomelom správaní možno životný cyklus plastových okien predĺžiť, PVC profily sa dajú plne recyklovať 8 až 10x bez straty kvality či odolnosti materiálu. | Zdroj: Deceuninck

Viac sa dočítate na www.deceuninck.sk a www.elegant.deceuninck.com/sk

Zdroj: PR článok spoločnosti Deceuninck