Aká bola konferencia LEPŠIA SPRÁVA 2019 vo Vyhniach

V októbri 2018 organizovalo naše Združenie prvé veľké podujatie v Jasnej, ktoré ukázalo, že na to, aby sme dosiahli vysoký stupeň odbornosti a organizácie, nepotrebujeme históriu, ale hlavne angažovanosť, rozumný základ a dobrý tím. Možno ste si povedali „bola to prvá akcia, no uvidíme ako sa to bude vyvíjať ďalej…“, a o päť mesiacov sme zorganizovali ďalšiu konferenciu, ktorá opäť prekonala nielen naše, ale veríme, že aj tie vaše očakávania.

Na príprave tohtoročnej konferencii LEPŠIA SPRÁVA 2019 sme si dali všetci v našom Združení naozaj záležať, považovali sme ju totiž za obhajobu našej práce. Snažili sme sa ju naplniť najmä praktickými radami a hlavne ľudskosťou, pretože je robená práve pre ľudí. Z tohto princípu sme vychádzali aj pri tvorbe večerného programu a zábavy.

Tí z vás, ktorí ste sa jej zúčastnili, ste si iste všimli, že konferenčné sály boli niekedy také plné, že nájsť voľné miesto na sedenie nemuselo byť vôbec jednoduché. Obe konferenčné sály doslova praskali vo švíkoch, čo prekvapilo aj nás samotných.

Na jednej strane nás to organizačne mrzí a na najbližšom podujatí sa o tento problém dôkladne postaráme. Na strane druhej sme však týmto spôsobom dostali určitú spätnú väzbu, že prednášky, ktoré sme pre vás prichystali, boli veľmi atraktívne. To možno súdiť aj z veľmi živých a interaktívnych diskusií k mnohým z prednášok.

Týmto by sme sa chceli poďakovať vám všetkým za energiu, za účasť a spoluprácu. Vďaka tiež patrí generálnym partnerom Uponor s.r.o., Finlegal services, s.r.o. a Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., ako aj ostatným partnerom a prednášajúcim. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí boli súčasťou našej konferencie.

OPTIKA ČÍSIEL

Konferencie sa priamo zúčastnilo až 197 účastníkov a prostredníctvom živého vysielania sa do jej diania zapojilo 39 „divákov“. Z tohto celkového počtu predstavovalo až 173 správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Odovzdaných bolo 129 dotazníkov, z ktorých je zrejmý záver, že 77% z účastníkov chce pokračovať v rozložení programu do dvoch sál s paralelným programom. 95% účastníkov bolo vysoko spokojných s odbornosťou programu, čo nás veľmi teší. Milým prekvapením je, že 90% účastníkov považuje za správne povinne ďalej odborne vzdelávať ako správcov, tak aj predsedov spoločenstiev.

Mimoriadna spokojnosť bola so službami hotela a s miestom konania konferencie, na čo budeme prihliadať v organizovaní ďalších ročníkov. Do programu sa budeme snažiť zaraďovať tie otázky, ktoré vás najviac zaujali, a to hlavne program v sále ZLSBD, program s tematikou obnoviteľných zdrojov energie a otázky pod hlavičkou www.svb.sk.

HOSŤ Z NR SR A NASTOLENIE OTÁZKY POSUNU SPRÁVCOV

Snažíme sa presadzovať zmeny, prispievať k lepšej správe bytových domov na Slovensku a o tom, že je to možné, nás prišiel presvedčiť špeciálny hosť, poslanec z Národnej rady Slovenskej republiky, pán Peter Pamula, ktorý sa s účastníkmi podelil o informácie a skúsenosti ohľadom prijatia novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 63/2019 Z. z., ktorú vnímame ako veľký posun vpred pre nás všetkých.

Pán Pamula v diskusii s JUDr. Mgr. Marekom Perdíkom a JUDr. Marekom Valachovičom poukázali na dôležitosť tejto novely zákona vo vzťahu ku konečnému riešeniu prednostného postavenia vlastníkov bytov pri výkone záložného práva.

Z verejného sektora sa konferencie zúčastnili aj zástupcovia z Generálnej prokuratúry, Úradu verejného zdravotníctva, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ale aj Ministerstva dopravy a výstavby SR. Ing. Miloš Hajdin uviedol mierne kritický pohľad na teoreticky nesystematické fungovanie správcov vo vzťahu k zákonu č. 246/2015 Z. z. o správcoch.

ĎALŠIE ODBORNÉ VZDELÁVANIE SPRÁVCOV A PREDSEDOV SPOLOČENSTIEV

Významnou celospoločenskou požiadavkou je nielen aktuálne preukazovanie odbornej spôsobilosti správcov, ale hlavne jej udržiavanie. Ako však uviedol predseda Združenia Marek Perdík: „Permanentný výkon správy s odbornou starostlivosťou nie je možný bez pravidelného vzdelávania, a to ako správcov bytových domov, tak aj predsedov spoločenstiev. Je to princíp dvoch rúk, ktorých potlesk je možný len keď fungujú obe.“

Zámer legislatívnej zmeny spočívajúcej v ukotvení pravidelného vzdelávania správcov bytových domov a predsedov spoločenstiev formou kreditného systému bude tvoriť jednu z hlavných priorít Združenia pre lepšiu správu bytových domov v najbližšom období. Obsah a podstatu zámeru nájdete aj medzi našimi webinármi na www.lepsiasprava.sk v zostrihu rozhovoru s redaktorkou RTVS.

OTESTOVALI STE SI SVOJE VEDOMOSTI V TESTE SPRÁVCU?

Pri našom stolíku ZLSBD si účastníci konferencie mali možnosť otestovať svoje vedomosti z oblasti legislatívy v „Teste správcu“, ktorý sme pre vás pripravili. Napriek tomu, že niektoré otázky boli veľmi náročné, popasovali ste sa s nimi veľmi dobre! Našim cieľom bolo, nielen aby ste sa pri testovaní niečo naučili, ale aj aby ste sa trošku zabavili. Značná väčšina z účastníkov spravila test na 70%, čiže je ešte na čom pracovať 🙂

CHILL-OUT ZÓNA ZLSBD

Počas prestávok medzi jednotlivými prednáškami ste mali možnosť trošku si oddýchnuť v chill – out zóne ZLSBD, kde pre vás boli pripravené TULI-vaky strategicky umiestnené čo najbližšie k občerstveniu. 🙂 Veríme, že sme pre vás vytvorili príjemné miesto, kde ste mohli viesť rozhovory všetkého druhu nielen s inými účastníkmi, ale aj s prednášajúcimi. Dúfame, že sa vám v našich tulivakoch sedelo pohodlne a že ste si z diskusií odniesli „to svoje“.

OZELEŇ SVOJ BYTOVÝ DOM A KRST MANUÁLU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyvrcholením večera bolo iste vyhodnotenie súťaže Ozeleň svoj bytový dom s Františkom Laššákom a Martinom Čurdom z relácie NOVÁ ZÁHRADA, ktorú môžete sledovať na TV JOJ. O zaujímavom a svojim spôsobom netradičnom projekte, pod ktorý sa podpísali títo dvaja páni, ste sa mali možnosť bližšie dozvedieť práve na našej konferencii. Výhercom tejto súťaže sa stal bytový dom v správe Juliany Michaláčovej z Bratislavy, ktorá ako cenu získala pobyt v hoteli Sitno**** vo Vyhniach.

Na záver večera sme pokrstili Praktický manuál ochrany osobných údajov symbolicky roztrhaným ročným vyúčtovaním. Manuál sa od uvedenia do obehu teší mimoriadnemu záujmu. Členovia ZLSBD ho nájdu v členskej sekcii na webe www.lepsiasprava.sk. V prípade záujmu o jeho tlačenú verziu nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Krstnou mamou sa mu stala Jarka Omastová z vydavateľstva Jaga, ktoré bolo hlavným mediálnym partnerom konferencie.

VEČERNÝ PROGRAM PLNÝ PREKVAPENÍ

Na tvorbe večerného programu sme si dali záležať rovnako ako pri koncipovaní prednáškových blokov. Počas celého štvrtkového večera vám bola k dispozícií krásna sála s otvoreným barom, špeciálnymi miešanými drinkami, vínkom či pivkom a dvaja skvelí DJ, ktorí vám hrali do tanca až do samého rána. Po náročnom dni plnom vstrebávania nových informácií si účastníci našej konferencie zaslúžili regeneráciu aj v podobe kultúrneho programu, ktorý sme pre nich prichystali vo večernom programe.

Mali možnosť zažiť pravých folklórnych multiinštrumentalistov z Banskej Štiavnice, ktorí nám zahrali na ľudových nástrojoch ako sú gajdy, fujary, dvojačky, koncovky či na drumbli. Do toho nám zaspievali a z dobrej atmosféry, ktorú počas vystúpenia nasávali, si do hrania aj poskočili. Po skončení ich vystúpenia ste si sami mohli vyskúšať na niektoré z týchto nástrojov zahrať. Ako Vám to išlo? 🙂

Veríme, že sa Vám na našej konferencii naozaj páčilo a dúfame, že sa radi zúčastníte aj ďalších podujatí, ktoré pre Vás chystáme! Do skorého videnia 🙂