Cementáreň CEMMAC v Hornom Srní oznámila investíciu vo výške 4 mil. € do fotovoltickej elektrárne v areáli podniku. Nielen energetická kríza posledných dvoch rokov, ale hlavne stratégia energetickej stability a ohľad na ekologizáciu výroby boli dôvody, prečo sa CEMMAC intenzívne zaoberal možnosťami alternatívnych obnoviteľných zdrojov získavania elektrickej energie.

Ako odstraňovať poletujúci prach zo spalín? Riešením je elektrostatický filter.

Prehľad developerských projektov

Pri stavbe tunelov je kľúčovým aspektom kvalitné odvodnenie, ktoré chráni konštrukciu pred poškodením a zabezpečuje bezpečnú prevádzku. Bez adekvátneho odvodnenia by mohol byť tunel vystavený rôznym nebezpečenstvám a problémom. Odvodnenie tunela je však nevyhnutné nielen z hľadiska stavebnej integrity a bezpečnosti, ale aj z hľadiska hospodárnosti a ochrany životného prostredia. Zároveň je dôležité, aby boli pri výstavbe tunelov použité správne techniky a materiály na zabezpečenie efektívneho odvodnenia.

Posledná etapa rekonštrukcie električkovej trate z Liberca do Jablonca nad Nisou sa začala na jar minulého roka a stavebné práce budú dokončené tento rok. Súčasný koľajový zvršok bude nahradený novým zvrškom so štandardným koľajovým rozchodom.

Palisády sú prepychovou lokalitou s históriou siahajúcou hlboko do minulosti. Dnes ide o jednu z najkrajších ulíc Bratislavy, nachádza sa tu mnoho palácov i pamiatok, pričom väčšina postupne prechádza obnovou. Stať sa tak môže aj v prípade budovy na Palisádach číslo 53, ktorá vznikla pred viac ako 120. rokmi. Jej aktuálny stav je žalostný, čo sa ale môže v dohľadnej dobe zmeniť.

Andrej Sárközi -

Dňa 25. septembra 2023 bol širokej motoristickej verejnosti odovzdaný do užívania úsek rýchlostnej cesty R4 Prešov − severný obchvat, I. etapa. Úsek šetrí vodičom jazdiacim cez Prešov 10 minút jazdy a výrazne odľahčuje dopravu v samotnom meste. Realizáciou stavby sa vytvorila priama spojnica diaľnice D1 s cestou I. triedy I/68 v smere na Sabinov, ktorá sa začína v križovatke Vydumanec a končí v križovatke Prešov − sever (Dúbrava) (obr. 1).