ASB Články na tému

zvukovoizolačné panely

Pri kladení keramickej dlažby na existujúce drevené parkety, dosky OSB, drevovláknité a drevotrieskové dosky, cementotrieskové dosky, prípadne drevené dosky je potrebné na zabezpečenie jej funkčnosti podklad správne upraviť.

Vchodové dvere musia spĺňať nielen estetické kvality, ale aj vysoké funkčné nároky. Mali by byť dostatočne pevné, teda dobre zabezpečené proti krádeži, odolné proti poveternostným vplyvom, zvukotesné a tvarovo stále.

Pozrite si porovnanie rôznych tepelných izolácií. Článok prezentuje všeobecné informácie. Hodnoty súčiniteľov a vlastnosti materiálov sa môžu líšiť.

Medzi využívaním a zneužívaním je len tenká hranica. A je jedno, či hovoríme o masovej ťažbe neobnoviteľných zdrojov energie, alebo ľudskej mysli. Niekedy mám pocit, že sme všetci uväznení v miestnosti 101, ktorú opisuje George Orwell vo svojom románe Nineteen Eighty-Four.

Energetická spotreba objektu sa môže znížiť o 8 až 10 %, keď sa podlahové konštrukcie kvalitne zaizolujú tepelno­izolačnými materiálmi. Zároveň sa tak výrazne obmedzí prenikanie krokového aj priestorového hluku do ostatných častí stavby.

V Rakúsku, Nemecku, Fínsku či USA ich je neúrekom. U nás je situácia iná. Naši investori, väčšinou odchovaní na masívnych tradíciách murovaných domov, sú opatrní, v niektorých prípadoch dokonca skeptickí. A to aj napriek tomu, že montované domy majú svoje výhody.

Hrubá stavba stále patrí medzi najdôležitejšie stavebné práce, od ktorých závisí kvalita nadväzujúcich stavebných postupov. Inými slovami, kvalitne urobená hrubá stavba je dobrým základom na dokončovacie práce. V nasledujúcej ankete najvýznamnejších výrobcov produktov a systémov pre hrubú stavbu na Slovensku sme kládli dôraz na ich energetickú efektívnosť, rýchlosť realizácie ako aj spoluprácu s architektmi.

Pri stavbe energeticky efektívnych budov na bývanie je dôležitým cieľom zaručiť vzduchotesnosť ich obalovej konštrukcie. Obalovú konštrukciu možno realizovať použitím viacerých konštrukčných systémov. Možno použiť systémy z murovacích tvaroviek, masívnych konštrukcií alebo ľahkých, prevažne drevených konštrukcií.

S rozvojom priemyslu a zvyšovaním životnej úrovne obyvateľstva dochádza k stále väčšiemu zaťaženiu životného prostredia hlukom. Medzi jeho významné zdroje patrí aj dopravný hluk. Budovaním nových priemyselných, obytných a obchodných centier, ako aj zhusťovaním dopravy, sa stále zvyšuje. Vo väčšej miere sa podieľa na zhoršovaní životného prostredia v mestách a v okolí ciest a železničných tratí. K ďalším zdrojom patrí hluk zo susedných bytov, zo stavieb alebo podnikov. Jedným z riešení je budovanie aktívnych protihlukových stien z rôznych druhov materiálov, ktoré majú dobré absorpčné vlastnosti, ako aj zvukovú nepriezvučnosť.

Použitie ohňovzdorných sendvičových fasádnych panelov sa stalo v posledných rokoch bežným riešením fasádnych systémov. Tento stavebný prvok je vhodný tak na realizáciu vonkajšieho opláštenia objektov, ako aj na vnútorné deliace konštrukcie, požiarne steny či stropy v priemyselnej, občianskej a komerčnej výstavbe.

V mnohých novostavbách, najmä bytových domov, sa príliš neskoro zisťujú nedostatky deliacich konštrukcií, ktoré potom vytvárajú nevhodné podmienky na život. Obyvatelia sa čoraz častejšie sťažujú na šíriaci sa hluk zo susedných miestností. Skôr ako sa pristúpi k návrhu deliacej konštrukcie, treba poznať požiadavky, ktoré na deliacu konštrukciu kladie navrhovaný vnútorný priestor. Vhodný návrh a správna technológia výstavby deliacich priečok zabezpečia splnenie normových, resp. právnych požiadaviek na kvalitu vnútorného prostredia. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o základných požiadavkách a stavebno-konštrukčných možnostiach pri návrhu a realizácii deliacich priečok.