7 dôvodov pre montovaný dom
Galéria(11)

7 dôvodov pre montovaný dom

Partneri sekcie:

V Rakúsku, Nemecku, Fínsku či USA ich je neúrekom. U nás je situácia iná. Naši investori, väčšinou odchovaní na masívnych tradíciách murovaných domov, sú opatrní, v niektorých prípadoch dokonca skeptickí. A to aj napriek tomu, že montované domy majú svoje výhody.

Príčiny toho, že sa u nás zatiaľ udomácnilo len niekoľko stoviek montovaných domov, majú širšie súvislosti. „Treba ich hľadať v konzervatívnosti a predsudkoch verejnosti v kombinácii so všeobecne vnímanými omylmi o ideálnych vlastnostiach murovaných konštrukcií či nemožnosti dispozičných zmien,“ uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti Canaba Ing. Pavel Herclík. Mnohí si pojem montovaný dávajú do súvislostí s významom slov provizórny, menej odolný či dočasný. Na príklade západných krajín, v ktorých montované domy bezpečne slúžia už desiatky rokov rakúskym, nemeckým, švédskym, americkým či fínskym rodinám, vidno, že toto tvrdenie nie je pravdivé. Sendvičové konštrukcie montovaných domov spĺňajú všetky kritériá, ktoré stanovujú technické normy – statické, tepelno- a zvukovoizolačné, protipožiarne a iné. Rýchla výstavba a s tým spojená úspora času a peňazí, racionálna a šetrná prevádzka – to sú len niektoré z výhod. A napriek tomu to majú na stavebnom trhu montované domy oveľa ťažšie ako murované. Za niečo môžu predsudky, za niečo nedostatočná informovanosť a podľa Ing. Branislava Orolína z firmy BIEN-HAUS treba príčiny hľadať aj v ochote Slovákov stavať svojpomocne, hoci aj niekoľko rokov. Aj preto dávajú prednosť murovaným domom.

Masívne a ľahké konštrukcie
V rámci montovaných domov v zásade rozlišujeme dva základné typy: masívne konštrukcie na báze betónu a ľahké konštrukcie na báze dreva. V rámci týchto skupín sa ešte ďalej delia – podľa zloženia konštrukcie a použitých materiálov.

Prvý typ sa vyrába z veľkoplošných betónových dielcov s fasádnym izolačným systémom. Výhodami sú rýchlosť, vysoká pevnosť a statická odolnosť konštrukcie, ako aj vhodný pomer tepelno- a zvukovoizolačných vlastností. Takýto dom sa navonok aj vo vnútri správa ako murovaný. Nevýhodou je v tomto prípade technicky náročnejšia montáž domu, ktorú nemožno vykonať svojpomocne, ale je nevyhnutné použiť ťažkú techniku a skúsený tím odborníkov. Napriek tomu, že technológie pokročili, si väčšia časť laikov spája technický termín „panel“ s prefabrikovanou výstavbou sídlisk v nedávnej minulosti. Dnešné masívne betónové panely v porovnaní so svojimi predchodcami však majú lepšie tepelnoizolačné a akumulačné vlastnosti a nezaťažujú životné prostredie.

Druhým typom sú montované domy na báze dreva. Ľahkú konštrukciu tvorí drevený nosný rám, v ktorom sú osadené tepelné izolácie. Rám z oboch strán oplášťujú veľkorozmerové sadrovláknité alebo sadrokartónové dosky (z vnútornej strany). Priamo vo výrobe sa vonkajšia strana obvodovej steny zateplí fasádnym polystyrénom a zhotovia sa základné omietky. Posledná vrstva omietky sa môže nanášať buď vo výrobnej hale, alebo až na stavenisku.1. Záruka pevnej ceny

Konštrukcia a jednotlivé komponenty montovaného domu sa vyrábajú v továrňach a následne sa dovážajú na stavenisko. Výška celkových nákladov na výrobu prefabrikátov, materiálov a stavebných prác je teda dopredu známa v presnej kalkulácii. Pri montovaných domoch máte väčšiu istotu, že cena uvedená v zmluve bude dodržaná, pretože výstavba prebieha v krátkom časovom horizonte (hrubá stavba trvá približne niekoľko týždňov) a do výšky nákladov sa nepremietajú také vplyvy, ako napríklad zdražovanie materiálov, palív či energií, ktoré sa zvyčajne negatívne prejavia pri murovaných domoch, dôsledkom čoho je nielen úprava ceny smerom nahor, ale aj predlžovanie dohodnutých termínov.(Tento starý trik sa osvedčil v praxi mnohých firiem a firmičiek na Slovensku aj v Čechách, preto pri výbere dodávateľa stavby preverujte, pýtajte sa, žiadajte referencie. Z uvedených dôvodov je výhodnejšie zveriť stavbu veľkému výrobcovi, ktorému v podobných praktikách bráni pozícia na trhu a s ňou spojené renomé.)

2. Rýchla výstavba
Postaviť montovaný dom trvá približne 3 až 6 mesiacov – závisí od typu konštrukcie a ďalších požiadaviek investora. Hrubá stavba môže vyrásť už do 3 dní. Murované stavby využívajú mokré procesy, ktoré majú predpísaný čas schnutia, čo výrazne predlžuje priebeh stavebných prác. Navyše, pre lepšie sadanie treba hrubú stavbu murovaného domu nechať prezimovať. V porovnaní s nimi pri montovaných domoch získate k dobru minimálne šesť mesiacov počas ktorých by ste museli počítať s ďalšími nákladmi na nájom (pretože kým dom nestojí, niekde bývať musíte). Ak stavbu financujete prostredníctvom hypotéky, na úrokoch ušetríte ďalšie desaťtisíce korún vďaka rýchlemu čerpaniu hypotéky (rýchlo zhotovenou stavbou môžete ručiť pri úvere).

3. Viac obytného priestoru
Pri pohľade na menší typ montovaného domu, akým je napríklad bungalov, vás môžu prepadnúť pochybnosti o veľkosti jeho úžitkovej plochy. Ak vaše nároky na priestor nemajú ambície hodné ropného magnáta, pri obhliadke takého domčeka zvnútra vás pravdepodobne prekvapení veľkorysý obytný priestor. V porovnaní s murovanými stavbami majú totiž montované domy takmer o polovicu tenšie steny (pri zachovaní porovnateľných tepelno- a zvukovoizolačných parametrov), vďaka čomu získate o 10 až 15 % viac úžitkovej plochy. V klasicky veľkom rodinnom dome tak získate jednu izbu navyše.

4. Tuctové bývanie? Kdeže!
Zažiadalo sa vám funkcionalistickej kocky? Alebo postačí dvojpodlažná klasika so sedlovou či stanovou strechou? Ak vám pri slove katalógový či typový naskakuje husia koža, nemusíte sa hneď otáčať chrbtom k montovaným domom. Hoci nepovyšujú architektonickú exhibíciu nad účelnosť, neverte tvrdeniam zlých jazykov o ich obmedzených dispozičných možnostiach, pretože aj pri týchto typoch domov možno robiť rozsiahle úpravy, a to nielen v dispozícií, ale môžete si vybrať aj farby, materiály, zariadenie a podobne. V katalógoch, ktoré ponúkajú jednotlivé firmy, nájdete typové projekty hotových stavieb s niekoľkými desiatkami, ba až stovkami možných variantov a kombinácií, ktoré sa dokážu prispôsobiť individuálnym požiadavkám zadávateľa. Ak si napriek všetkému nevyberiete, dokáže firma navrhnúť projekt na mieru. Za individualitu si však budete musieť priplatiť. V porovnaní s katalógovými domami, ktorých diely sa vyrábajú sériovo, a aj vďaka tomu je ich cena nižšia, sa náklady na individuálne projekty a na realizáciu stavby vyšplhajú vyššie približne o 10 až 15 %.

Kombinácia murovaného a dreveného

Skladba konštrukcie Vitalwand od firmy BIEN-HAUS vychádza z klasického zloženia obvodovej steny montovaných drevených domov. V čom sa teda líši? K obvodovej stene sa priamo na stavbe dobuduje z vnútornej strany tehla Vital, vďaka čomu výrobca garantuje, že okrem vyššej odolnosti získa konštrukcia lepšie zvukovoizolačné a akumulačné vlastnosti, a takisto sa zlepší aj kvalita vzduchu v dome.

5. Stavba nezávislá od počasia
Postup výstavby murovaného domu závisí okrem iného aj od tzv. mokrých procesov, ako je napríklad betónovanie základovej dosky či stropov, liatie poterov, realizácia omietky a iné. Keďže pri predpripravených dielcoch montovaných domov odpadajú mokré procesy – jednotlivé diely sa rodia priamo vo výrobnej hale, kde sa zabezpečí kompletný servis (do hotových stien sa môžu osádzať okná, dvere, realizuje sa aj príprava pre sanitárne rozvody) – výstavba na stavenisku prebieha nasucho, resp. väčšina procesov je suchá, možno teda stavať v každom ročnom období. Stavba závisí od počasia (aj to len v malej miere) iba v prípade nanášania poslednej vrstvy omietky, ktorá sa robí zvyčajne až na stavbe (nie je to však pravidlo, závisí od spôsobu výroby a postupov prác konkrétneho výrobcu).

6. Ekologická šetrnosť a ekonomická nenáročnosť
Tých, ktorým nie je osud zeme ľahostajný, možno presvedčí fakt, že na výstavbu montovaných domov sa používajú ekologické materiály z obnoviteľných zdrojov (v prípade drevostavieb je najväčším argumentom drevo). Neustále stúpajúce ceny energií donútili výrobcov aj investorov, aby upriamili pozornosť na ich šetrenie. Montované domy sú v tomto smere na dobrej ceste. Úspora energií sa dosahuje nielen na stavenisku (keďže väčšina prác sa urobí vo výrobnej hale), ale aj počas prevádzky domu. Za nízkoenergetické domy sa v našich podmienkach považujú objekty, ktorých ročná spotreba tepla na štvorcový meter podlahovej plochy neprekračuje 50 kWh. Montované domy od niektorých firiem túto hranicu neprekračujú, samozrejme, iba v prípade kvalitne prepracovaných detailov stavby. „Možnosti vykurovania môžu byť identické, resp. ešte jednoduchšie ako pri murovaných domoch. Pri vysoko zaizolovaných domoch už nie je potrebné tradičné vykurovanie, ale jednoduchšie, cenovo menej náročné. Aj tu je však podmienkou absolútne dodržanie kvality vykonaných prác, pretože aj menšia chyba by mohla znamenať zhoršenie komfortu bývania,“ uvádza Branislav Orolín. A koľko môže investor ušetriť s montovaným domom na vykurovaní? „Ročná úspora v našom vzorovom dome je približne 35 až 45 000 Sk oproti podobnému murovanému domu. Ak klient investuje hneď na začiatku, napríklad do tepelného čerpadla, tak približne do 8 až 12 rokov má zvýšené investičné náklady vrátené a zvyšný čas sú už prevádzkové náklady na vykurovanie alebo prípravu teplej vody zanedbateľné.“7. Vidíte, čo kupujete

Stavba rodinného domu je pre drvivú väčšinu investorov najväčšou životnou investíciou. Posudzovať vnútorný priestor objektu len na základe vizualizácie je trochu riskantné, ak vezmete do úvahy možnosť fyzicky navštíviť vzorový dom. Podľa Pavla Herclíka je vzorový dom základným ukazovateľom solídnosti firmy, a tiež nevyhnutnou podmienkou pre výber domu. „Od spoločnosti, ktorá neponúka možnosť prezrieť si vzorový dom, resp. niekoľko vzorových domov, nemožno očakávať solídny prístup, pretože klient sa nemá na čo odvolávať. Navyše, ak firma vlastní a prevádzkuje hneď niekoľko takýchto domov, je to neklamný ukazovateľ jej kapitálovej stability, pretože investícia do každého domu je niekoľko miliónov korún. V podstate ide o stálu výstavu.”

Zvuková kulisa
Majitelia už postavených montovaných domov sa ponosujú na horšie zvukovoizolačné vlastnosti. Výrobcovia priznávajú tento nedostatok a snažia sa o čo najdôkladnejšiu izoláciu stien aj podláh. Samozrejme, je rozdiel medzi ľahkou a masívnou konštrukciou, čiže veľa závisí od objemovej hmotnosti konštrukcie. Ľahké stavby môžu mať o niečo horšie zvukovoizolačné vlastnosti. Ani nie tak vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu, ale skôr z hľadiska šírenia zvuku konštrukciou v budove. Masívne konštrukcie, ako je napríklad betón, ľahčený betón či cementosadrové panely, majú vďaka vyššej hustote o niečo lepšie vlastnosti.

Predimenzované základy, ak dodávateľ hornej stavby a základov nie je ten istý
V skutočnosti parametre spodnej stavby nezávisia od dodávateľa, ale od projektu, čiže ak je projekt vypracovaný správne, tento problém by nemal vzniknúť. Napriek tomu sa odporúča vybrať si firmu, ktorá dodáva hornú stavbu aj základovú dosku. Pretože pri akýchkoľvek neskorších problémoch (zatekanie, sadanie domu, praskanie omietok), ktoré sa môžu vyskytnúť, sa investor dostane do komplikovanej situácie – dodávateľ vrchnej stavby sa bude snažiť zvaliť vinu na nekvalitné základy a naopak.

Nízka akumulačná schopnosť niektorých konštrukcií

Tento problém sa týka drevostavieb, teda ľahkých konštrukcií, ktoré síce veľmi dobre tepelne izolujú, ale na druhej strane majú pomerne nízku schopnosť teplo akumulovať. Dôsledkom je malá tepelná zotrvačnosť domu – rýchlo sa síce vyhreje, ale aj rýchlo vychladí hneď, keď prestanete teplo dodávať. V zime táto vlastnosť nespôsobuje až také problémy ako v lete, kedy dodávanie tepla slnkom nedokážete ovplyvniť a dom sa nepríjemne prehrieva. Riešením môže byť doplnenie drevostavby o ťažké materiály, napríklad o vnútornú tehlovú výmurovku alebo betónovú konštrukciu. Tie prevezmú úlohu hmoty, ktorá bude pohlcovať a uvoľňovať teplo. „Rada pre investorov znie: navštívte vzorové domy v lete. Ak je v nich príjemne aj bez klimatizácie, bude tam príjemne aj v zime a náklady na vykurovanie budú nízke,“ dodáva Pavel Herclík.

Znížená schopnosť prepúšťať vodné pary
„Efekt, ktorý sa laicky označuje ako dýchanie konštrukcie, sa odborne nazýva difúzia vodných pár obvodovou konštrukciou, teda schopnosť teplejších vodných pár prestúpiť zvnútra objektu von. Čím je materiál pórovitejší, tým vyššia je jeho schopnosť prepúšťať vodné pary, (zo stavebných materiálov najpórovitejšie, a teda najlepšie priepustné pre vodné pary sú ľahčené tvárnice, najmenej priepustný je betón),“ uvádza Pavel Herclík. Vlhkosť pritom môže spôsobiť problémy rovnako v interiéri ako v konštrukcii stien (v oboch prípadoch je príčinou plesní a degradácie materiálov, v obvodových konštrukciách znižuje tepelnoizolačnú schopnosť materiálov). Vlhkosť, ktorá sa v interiéri vyprodukuje (pri varení, sušení bielizne, dýchaní…) by sa mala v prvom rade vyvetrať, časť z nej však môže vstupovať do konštrukcií. V takom prípade sú možné dva prístupy: buď necháme vlhkosť do konštrukcie vstúpiť a prejsť ňou až do exteriéru (takéto konštrukcie sa nazývajú difúzne otvorené), alebo jej vstupu do konštrukcie zabránime (napríklad nepórovitým materiálom ako je betón či paronepriepustné fólie). Celá problematika okolo „dýchania alebo nedýchania“ domu je zložitá, pričom ani odborníci sa nevedia zhodnúť na tom, či je lepší dom s priedušnými alebo nepriedušnými obvodovými konštrukciami. Každá z nich má svojich zástancov aj odporcov vybavených argumentmi za aj proti. Podľa Branislava Orolína je výber jedného alebo druhého princípu len otázkou voľby. Dôležité však je dodržať v celom dome rovnaký princíp a s ohľadom naň navrhovať všetky detaily a skladby obvodových konštrukcií.

Príkladom difúzne uzatvorených konštrukcií sú betónové, ktoré vďaka vysokej hustote vlhkosť z interiéru prakticky neabsorbujú. O to dôležitejšie však je bezo zvyšku ju odvetrať (napríklad oknami), aby nespôsobila problémy s inými materiálmi použitými v interiéri, s rosením okien a podobne. Tehlové murivo, ktoré je pórovité a mohlo by byť príkladom difúzne otvorenej obvodovej steny, však nebude správne „dýchať“, ak na ňom bude z exteriéru nepriedušná omietka. Vlhkosť z interiéru sa síce do muriva dostane, omietka však zabráni tomu, aby sa odvetrala do exteriéru, a nastane problém. Pri zložitejšej skladbe obvodových stien (napríklad zateplených murovaných konštrukciách alebo drevostavbách so sendvičovou skladbou) je táto problematika ešte zložitejšia. Preto je pri každej stavbe dôležitý správny návrh aj technologická disciplína – napríklad kontaktný zatepľovací systém by sa mal aplikovať na dostatočne vysušené murivo, preto je dôležité nezatepľovať čerstvú novostavbu; pri difúzne uzatvorených drevených konštrukciách (napríklad v podkroví alebo v montovaných domoch), je dôležitá správna skladba, najmä poradie vrstiev, a tiež vhodný materiál parotesnej fólie (parozábrany) a precízne vyhotovenie jej detailov, najmä spojov. V opačnom prípade sa vlhkosť z interiéru dostane do tepelnej izolácie, ale neodvetrá sa do exteriéru a nastane problém…

TEXT: Martina Deríková
FOTO: BIEN-HAUS, Canaba, Dano Veselský
Odborná spolupráca: Ing. Pavel Herclík (Canaba), Ing. Branislav Orolín (BIEN-HAUS)

Clánok bol uverejnený v časopise Môj dom.