image 94584 25 v1
Galéria(6)

Kladenie dlažby na existujúce drevené parkety

Partneri sekcie:

Pri kladení keramickej dlažby na existujúce drevené parkety, dosky OSB, drevovláknité a drevotrieskové dosky, cementotrieskové dosky, prípadne drevené dosky je potrebné na zabezpečenie jej funkčnosti podklad správne upraviť.

05Rako
04Rako
03Rako
02Rako
01Rako

Jedným z vhodných riešení je použitie separačnej dosky z polymérových vlákien. Nárast výslednej hrúbky podlahy je pri jej použití 8 mm, z toho 6 mm predstavuje hrúbka separačnej dosky. Podložka zároveň slúži ako zvuková (tlmenie hluku je na úrovni 14 dB) a tepelná izolácia (R = 0,17 (m2 . K)/W).

Pri kladení dlažby na dosky OSB alebo cementotrieskové dosky sa odporúča na dosiahnutie potrebnej tuhosti podkladu aplikovať dve dosky na seba tak, aby sa neprekrývali škáry. Zabráni sa tým ich pohybu v strihu (pero – drážka).

Dosky OSB alebo cementotrieskové dosky je potrebné dôkladne priskrutkovať. Podkladový rošt pod dosky OSB alebo cementotrieskové dosky sa musí realizovať v rastri maximálne 600 × 600 mm. Pri kladení separačnej dosky na parkety sa požaduje ich súdržnosť s podkladom. 

05 | Škárovanie dlažby
Dlažba sa vyškáruje škárovacou maltou zmiešanou s vodou na homogénnu zmes, ktorá sa na­náša neoprénovým hladidlom v diagonálnom smere na škáry. Škáry musia byť úplne vyplne­né. Po krátkom zaschnutí sa vyhladia vlhkou hubkou a po úplnom zaschnutí sa dlažba umyje. Do dilatačných škár sa vloží podkladový povrazec a zaplnia sa trvalopružným tmelom.

04 | Kladenie dlažby
Na separačnú dosku sa nanesie zubovým hladidlom lepiaci tmel a dlažba sa položí do čerstvého lôžka. Vo vlhkých priestoroch sa na separačnú dosku aplikujú dve vrstvy elastickej hydroizolačnej fólie alebo v priestoroch s trvalým zaťažením vodou dve až tri vrstvy flexibilnej hydroizolačnej stierky (2 až 3 mm) v kombinácii s tesniacou páskou.

03 | Nalepenie separačnej dosky
Separačná doska sa celoplošne vtlačí do lepiaceho lôžka valčekom alebo plastovým hladidlom. V prípade potreby sa dosky režú veľmi presne kobercovým nožom a kladú sa tesne k sebe na zraz. Škáry medzi jednotlivými pásmi sa prelepia krycou páskou (hr. 20 mm).

02 | Lepiaci tmel
Po obvode miestnosti sa pri stenách nalepí dilatačná páska. Zubovým hladidlom (veľkosť zuba 4 mm) sa nanesie rovnomerne lepiaci tmel, ktorý sa zmieša s vodou (7 až 7,5 l/25 kg) elektrickým miešadlom, nechá sa 5 min odležať a opätovne sa premieša. Nanáša sa tak, aby hladidlo zvieralo s podkladom uhol 60 až 70°.

01 | Kontaktný mostík
Na suchý čistý podklad sa nanesie v rovnomernej vrstve valčekom kontaktný mostík na báze bezrozpúšťadlovej disperzie a minerálneho plniva. Pred použitím sa dobre rozmieša. Pri aplikácii treba zabrániť jeho prebytočnému nahromadeniu v nerovnostiach, napr. v dierach. Nechá sa zaschnúť (6 až 48 h).

Info o materiáli:

» Zvukovoizolačný panel – textilná separačná doska z polymérových vlákien spojená latexom na tlmenie krokového hluku a ako separačná podložka na elimináciu šmykového napätia medzi dlažbou a deformujúcim sa podkladom, hrúbka 6 mm

Čo budete potrebovať:

RAKO SYSTÉM – KÚPEĽŇA

Kontaktný mostík
RAKO SYSTEM CP 203
spotreba: 0,25 až 0,4 kg/m2, plastová nádoba, 5 kg 36 €

Dilatačná páska
RAKO SYSTEM Dilatačná a separačná páska DSAT
šírka: 25 alebo 65 mm, dĺžka 30 bm, kotúč (šírka 25 mm) 9 €

Lepiaci tmel
RAKO SYSTEM Cementové lepidlo AD 590
spotreba: približne 4,2 kg/m2, papierové vrece, 25 kg 41 €

Separačná doska
RAKO SYSTEM Zvukovoizolačný panel SDI
formát: 600 × 1 000 mm, hrúbka: 6 mm, ks 8,90 €

Krycia páska
hrúbka: 20 mm

Flexibilná škárovacia malta
RAKO SYSTEM Cementová škárovacia hmota GF BIO
spotreba: približne 0,3 až 0,8 kg/m2, plastová nádoba, 5 kg od 14,90 €

Podkladový povrazec
RAKO SYSTEM Separačný povrazec PES
priemer: 4, 6, 8 a 10 mm, dĺžka: 100 bm, balenie od 19 €

Trvalopružný tmel
RAKO SYSTEM Sanitárny silikón SI
výdatnosť: 6 až 12 m/kartuša, kartuša, 310 ml 4,90 €

Náradie a pomôcky
valček, zubové hladidlo (veľkosť zuba 4 mm), elektrické miešadlo, valček, plastové hladidlo, kobercový nôž,
neoprénové hladidlo, plastová nádoba, aplikačná pištoľ, hubka, handrička

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Lasselsberger
FOTO: Lasselsberger

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2017.