Anketa: Hrubá stavba musí byť rýchla a energeticky efektívna
Galéria(9)

Anketa: Hrubá stavba musí byť rýchla a energeticky efektívna

Hrubá stavba stále patrí medzi najdôležitejšie stavebné práce, od ktorých závisí kvalita nadväzujúcich stavebných postupov. Inými slovami, kvalitne urobená hrubá stavba je dobrým základom na dokončovacie práce. V nasledujúcej ankete najvýznamnejších výrobcov produktov a systémov pre hrubú stavbu na Slovensku sme kládli dôraz na ich energetickú efektívnosť, rýchlosť realizácie ako aj spoluprácu s architektmi.

Jednou z ústredných požiadaviek kladených na materiály na hrubú stavbu je znižovanie energetickej náročnosti stavby. Aký dôraz kladiete v tomto smere na vaše výrobky?

Miriam Sláviková
obchodná riaditeľka
LEIER Baustoffe SK, s. r. o.

Zásadný. V roku 2009 sme na trh uviedli energeticky úspornú tehlu Leiertherm Plus a začiatkom tohto roka sa skupina Leier stala vlastníkom značky Durisol®, ktorý je uceleným konštrukčným systémom pre nízkoenergetické stavby a optimálne spĺňa tepelnotechnické, statické, ale aj zvukovoizolačné nároky na moderné bývanie. Skupina Leier momentálne pracuje na vývoji montovaného domu z tvaroviek Durisol, ktorý bude na trh uvedený ako alternatíva zdravého bývania v nízkoenergetickom rodinnom dome.

Uvedomujeme si, že nárast cien energií zvyšuje náklady na prevádzku budov, a preto sa v našej produkcii sústredíme na tepelnoizolačné vlastnosti materiálov pre obvodové konštrukcie. V našom sortimente máme aj iné produkty spĺňajúce normou dané požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti: keramické murovanie tvarovky Leiertherm, prefabrikované železobetónové stenové panely s izolačnou vrstvou či debniace tvarovky s izolačnými vložkami.

Ing. Martin Mihál
odborný poradca pre ­projektantov
Xella Slovensko, spol. s r. o.

Pri vývoji našich výrobkov dlhodobo kladieme najväčší dôraz na zlepšovanie tepelnoizolačných vlastností. Pri hrúbke steny 375 mm dosahujeme už i s bežnými výrobkami hodnoty presahujúce odporučené hodnoty tepelného odporu R = 3,0 K . m2/W. Tvárnice Ytong Lambda posunuli tepelný odpor steny nad hodnotu 4,0 K . m2/W. Tohtoročná novinka Ytong Theta je svojimi parametrami – hrúbka 499 mm a súčiniteľ prechodu tepla U menej ako 0,19 W/(K . m2) pri reálnych podmienkach – už priamo určená pre stavby so zvýšenými nárokmi na úspory energie. Dosiahnuť ešte lepšie hodnoty vhodné i pre pasívne domy umožňuje kombinovanie nosnej tvárnice Ytong a tepelnoizolačnej dosky Ytong Multipor.

Ing. Jozef Kováč
manažér marketingu
PORFIX – pórobetón, a. s.

Sme konfrontovaní s neustálym nárastom cien energií. Je logické, že stavebník-investor kladie dôraz na parametre všetkých prvkov stavby, ktoré majú vplyv na energetickú náročnosť jej prevádzky. Naša spoločnosť vyvinula a minulý rok uviedla na trh tvárnice ­PORFIX Plus s vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti 0,089 W/(m . K) v suchom stave robí z PORFIX-u Plus jeden z najlepších materiálov na trhu. Náš výskumno-vývojový tím intenzívne pracuje aj na ďalších vylepšeniach parametrov produktov spoločnosti z pohľadu tepelnotechnických parametrov.

Ing. Jan Krampl
obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti
HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.

Naša spoločnosť dokazuje, že jej výrobky majú čoraz lepšie tepelnoizolačné parametre za predpokladu zachovania dostatočnej pevnosti. Už v roku 2000 sme začali vyrábať tehlové bloky so šírkou 49 cm na dosiahnutie lepších tepelnoizolačných parametrov muriva a v roku 2003 sme predstavili tehlové bloky s označením STI určené na jednovrstvové obvodové murivo energeticky úsporných a nízkoenergetických domov. Naše úsilie ponúknuť ešte lepšie tepelnoizolačné parametre sa zavŕšilo vývojom nového výrobkového radu tehlových blokov Heluz Family. Tieto bloky spĺňajú požiadavky na nízkoenergetickú výstavbu bez zateplenia už pri šírke muriva 380 mm. Sortiment v súčasnosti zahŕňa bloky široké 50, 44 a 38 cm. Jednovrstvové obvodové murivo z tehál tohto radu dosahuje unikátny súčiniteľ prechodu tepla U = 0,15 W/(m2 . K) a spĺňa už požadované parametre pasívnych domov.

Ing. Vladimír Klučiar
vedúci predaja a marketingu
Wienerberger Slovenské ­tehelne, spol. s r. o.

Znižovanie energetickej náročnosti budov už niekoľko rokov ovplyvňuje vývoj murovacích materiálov. Aj našou snahou je vývoj a výroba tepelnoizolačných tehál pre obvodové steny. Výsledkom je viacero produktov postupne zavádzaných do nášho sortimentu. Ako príklad uvediem tehlu Porotherm 44 Si (super­izolačné), ktorá získala zlatú medailu na CONECO 2006. V tomto roku sme náš sortiment obohatili o nový produktový rad Porotherm Ti (tepelnoizolačné). Ide o náhradu starých tehál pre obvodové steny inovovanými výrobkami s lepšími tepelnoizolačnými parametrami. Tepelnoizolačné tehly majú inovovanú geometriu dierovania s väčším počtom radov vzduchových dutín. Okrem toho majú špeciálne doplnkové formáty na vytvorenie detailu izolovaného ostenia a parapetu okolo okien. Skupinu tehál pre obvodové steny vedie ďalšia novinka Porotherm Profi 50 Hi. Tento výrobok z produkcie rakúskej sesterskej spoločnosti je v súčasnosti na čele rebríčka s tepelným odporom steny 5,56 m2. K/W bez omietok.

Rýchlosť výstavby patrí ku kľúčovým faktorom súčasného stavebníctva. Ako sa napĺňa obsah tohto imperatívu už pri hrubej stavbe, aby sa zároveň nepodliezala latka požadovanej kvality?
M. Sláviková: Jednou z ciest, ako urýchliť realizáciu stavieb a pritom zachovať najvyšší kvalitatívny štandard, je použitie prefabrikovaných dielcov. Naša ponuka v tomto smere zahŕňa dvojité filigránové steny, filigránové stropy, predpäté stropné dutinové panely, použiteľné do svetlej vzdialenosti až 26 m, aj prefabrikované schodiskové ramená. 

Vopred vyrobené stavebné dielce Leier majú vysoké kvalitatívne parametre z hľadiska presnosti aj estetických vlastností. Presná výroba na zákazku sa flexibilne prispôsobuje pôdorysným požiadavkám, zaručuje optimalizáciu pri návrhu tvaru aj výstuže prvkov a stavby sú tak presne rozpočtovateľné. Rýchly postup montáže výrazne skracuje čas výstavby, na minimum sú redukované železiarske a tesárske práce, čo následne znižuje celkové náklady na stavbu.

M. Mihál: Rýchlosť výstavby je sprievodným javom použitia výrobkov zo sortimentu Ytong. Postupy spracovania sú jednoduché, nevyžadujú špeciálne znalosti ani náradie, a preto je možné stavať rýchlo a kvalitne zároveň. Najznámejšími výhodami pre urýchlenie stavby je lepenie tvárnic na tenkovrstvovú maltu a jednoduché rezanie tvárnic. Samozrejmosťou je široký sortiment doplnkov, ako preklady, U-tvárnice a vencovky. Výnimočné urýchlenie stavby poskytujú vystužené výrobky Ytong – schodiská a stropné, strešné a stenové dielce. Tieto výrobky umožňujú postaviť schodisko alebo okamžite pochôdzny strop v priebehu jedného dňa a presnosť a rovinnosť je pritom vyššia ako pri bežných postupoch.

J. Kováč: Známe úslovie čas sú peniaze dnes v stavebníctve platí dvojnásobne. Rýchlosť výstavby však nesmie ísť na úkor kvality. Jednou z najväčších výhod pórobetónu v porovnaní s inými murovacími materiálmi je práve rýchla výstavba. Ďalšou výhodou PORFIX-u je z hľadiska rýchlosti aj príprava rozvodov na elektrinu či vodu. Tie sa dajú urobiť veľmi rýchlo bez drahých špeciálnych nástrojov.

J. Krampl: V ostatných rokoch sa podarilo výrazne skrátiť čas výstavby tehlových domov. Na výrobné linky producentov tehál a do povedomia stavebníkov sa dostali tehlové bloky na najmodernejšiu technológiu murovania na tenkú škáru. Tieto tehly majú ložné plochy zabrúsené do rovnobežných rovín s presnosťou na desatinu milimetra a na ich spájanie sa používajú špeciálne tenkovrstvové malty (lepidlá), ktoré sa nanášajú v hrúbke iba 1 mm (oproti klasickej malte hrubej 12 mm), alebo sa používa špeciálna polyuretánová pena. Nový spôsob murovania znižuje spotrebu malty na stavbe, umožňuje vyššiu rýchlosť murovania, znižuje technologickú vlhkosť muriva, zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti, zvyšuje pevnosť muriva a nevyžaduje náročné vybavenie staveniska.

Na trh dodávame ucelený a do detailu vyriešený stavebný systém, z ktorého možno postaviť hrubú stavbu jednoducho a rýchlo. Moderné tehlové stavby tak pripomínajú stavebnicu a dom možno poskladať zo štandardných dielov, ktoré sa kombinujú. Stavba je vďaka tomu homogénna z hľadiska materiálu, a tak sa eliminuje riziko vzniku porúch, ktoré nastávajú pri kombinácii rôznych stavebných materiálov.

V. Klučiar: Okrem neustáleho tlaku na zlepšovanie tepelnoizolačných parametrov obvodového muriva je ďalším určujúcim trendom vývoja snaha o urýchlenie a zjednodušenie stavebných prác, čo v našom prípade znamená urýchlenie murovania z pálených tehál. V roku 2003 sme ako prví na Slovensku zaviedli systém brúsených tehál Porotherm Profi, ktoré sa murujú namiesto obyčajnej malty na tenkovrstvovú lepiacu maltu. Úspešná je aj posledná novinka v technológii murovania – systém Porotherm Profi Dryfix Extra, čo je murovanie brúsených tehál Porotherm Profi pomocou špeciálnej peny Dryfix Extra. Investori a stavebné firmy si teda môžu vybrať z dvoch spôsobov murovania brúsených tehál. V oboch prípadoch je murovanie v porovnaní s klasickým spôsobom podstatne rýchlejšie: v prvom prípade o približne 30% a v druhom prípade až o 50%.

Do akej miery ponúkajú vaše stavebné systémy hrubej stavby možnosť uplatnenia architektonických detailov, či iných progresívnych prejavov stavebníckeho vývoja?

M. Sláviková: Takmer každú kreatívnu predstavu architekta dokážeme zrealizovať výrobou prefabrikovaných dielcov presne „na mieru”. Prefabrikované prvky Leier zodpovedajú všetkým vysokým nárokom moderného stavebníctva a práca s nimi je veľmi flexibilná a hospodárna. Pri ich použití odpadajú zdĺhavé a prácne úkony (debnenie, armovanie). Výroba, ktorá s využitím progresívnych technológií umožňuje presne na zákazku vyrobiť tvarovo a rozmerovo prispôsobené dielce, posúva našu ponuku ešte bližšie k zákazníkovi. Avšak najväčším progresom na stavebnom trhu, ktorý v systéme hrubej stavby Leier prináša, je fakt, že firma samotná vyrába všetky prvky hrubej stavby, či už betónové alebo keramické. Zabezpečujeme tak komplexnosť riešenia potrieb stavebníka takzvane „pod jednou strechou“. Zjednodušuje sa tým komunikácia pri riešení architektonických detailov, zjednocuje logistika a následne urýchľuje výstavba, čo je často tak pre realizačnú firmu, ako aj pre investora prvoradým kritériom.

M. Mihál: Ytong ponúka architektom neobyčajnú tvárnosť. Steny krivočiarych pôdorysov, steny odklonené od zvislice, otvory v stenách zošikmené, kruhové alebo inak nepravidelné, to všetko sa zo systému Ytong urobiť dá a aj sa robí. Základom je homogénna štruktúra materiálu a rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch. Keď režeme výrobky Ytong, stále si zachovávajú svoju únosnosť i tepelnoizolačné vlastnosti. Tieto vlastnosti našli uplatnenie nielen pri architektonicky netradičných detailoch, ale i pri detailoch pasívnych domov s vysokým dôrazom na tepelnú izoláciu a vzduchotesnosť. Celkovo sa v oblasti stavieb pre trvalo udržateľný rozvoj presadzujú naše výrobky Ytong Multipor a Silka i vďaka ich zdravotnej neškodnosti, recyklovateľnosti a nízkemu stupňu zaťaženia životného prostredia ich výrobou. 

J. Kováč: PORFIX je moderný stavebný systém s vysokou variabilitou murovacích prvkov, ktorý sa dokáže prispôsobiť aj neobvyklým a netradičným riešeniam architektov a projektantov. Tvárnice sa veľmi jednoducho pília a tvarujú, nepotrebuje žiadne koncové, polovičné či iné špeciálne prvky. Na všetko si vystačíte s tou istou tvárnicou, ktorú jednoducho skrátite, či vytvarujete do požadovanej podoby. Stačí iba nápad a všetko ide ľahko a rýchlo.

J. Krampl: Na väčšinu našich výrobkov sa nanáša omietka, takže z architektonického hľadiska sa priamo neuplatnia, azda iba celkovým návrhom muriva domu. Náš systém je určený najmä na rodinné domy, pri ktorých sa z hľadiska architektonického tvaroslovia držíme zväčša pri zemi a ostávame viac-menej pri klasických proporciách. Viac než o architektonických možnostiach systému rozmýšľame o jeho úžitkových vlastnostiach a cene. Na pohľadové, architektonické stvárnenie fasád domov môžeme ponúknuť tehlové obkladové pásiky alebo mrazuvzdorné maloformátové tehly. V architektonickom návrhu určitých interiérov sa môže uplatniť napríklad sortiment vínoviek. Zaujímavou novinkou určenou priaznivcom „prírodného“ stavania sú nepálené tehly Heluz Nature Energy. Tehly sú vyrobené výlučne z prírodných surovín a vytvárajú ideálne mikroklimatické prostredie v budovách, keďže majú výborné akumulačné vlastnosti a vysokú schopnosť regulácie vzdušnej vlhkosti.

V. Klučiar: Asi by sa dalo dlho diskutovať o tom, čo je to architektonický detail alebo progresívny prejav stavebníckeho vývoja. Tehla je najstarším umelo vyrobeným stavivom. Aj keď prevažná väčšina tehliarskych výrobkov sú už veľkoformátové tehlové bloky, svojimi rozmermi stále umožňujú v rámci stavby realizovať moderné detaily. Súčasne vieme ponúknuť aj široký výber lícových tehál Terca, ktoré architektom ponúkajú široké možnosti realizácie. Moderná budova postavená z tradičného materiálu má nezameniteľný charakter.

(pet)
FOTO: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.