Porota vybrala víťazov 29.ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Xella pre akademický rok 2023/2024

V dňoch 16. a 17. apríla 2024 sa uskutočnilo v Starom Smokovciz zasadnutie poroty už 29. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže Xella. Porota mala tento rok vzhľadom na veľmi vysoký záujem (76 projektov z českých, slovenských a jednej poľskej a rakúskej univerzity) a úrovni prihlásených prác neľahkú úlohu. Nakoniec vybrala do finále šesť najlepších, pričom prví traja v poradí získali finančné odmeny, študenti na 4. až 6. mieste si odniesli vecné odmeny.

Súťaž bola určená študentom a študentkám študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách a témou tohtoročného zadania bola ideová urbanistická a architektonická štúdia „SCHOLÉ VO VYSOKÝCH TATRÁCH – CENTRUM ZLÉHO POČASIA“.

Cieľom 29. ročníka, organizovaného pod mottom „Voľný čas tvorí najdôležitejšiu časť nášho života“, bola podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických a dizajnérskych ideí a myšlienok. Bola to tiež príležitosť na zamyslenie nad rozvojovým potenciálom najstaršej z mestských časti mesta Vysoké Tatry, alebo ako sa hovorí najstaršej z jeho osád – Starého Smokovca a jeho zabudnutým a rokmi spiacim miestom.

V prostredí jedinečných a charakteristických panoramatických scenérií tatranských vrcholkov, na území Tatranského národného parku sa nachádza lokalita s veľkým krajinno-historickým potenciálom, s budovou chátrajúceho Amfiteátra a budovou historicky zvanou Vila Bellevue.

Porota zložená z popredných českých a slovenských architektov pracovala v tomto zložení: predseda Ján Stempel a ďalej architekti Juraj Benetin, Juraj Hantabal, Michaela Hantabalová, Peter Moravčík, Peter Richtárik, Jaromír Veselák, Jakub Cigler, Imrich Pleidel, Ľubomír Závodný a Tomáš Bujna.

Prvú cenu získal študent Fakulty architektúry a designu, STU Bratislava Bc. Tibor Grešo pod vedením prof. Ing. arch. Vladimíra Šimkoviča, PhD. a Ing. arch. Natálie Boškovej Filovej, PhD.. Jeho prácu ohodnotil posudkom člen poroty Ing. arch. Peter Moravčík takto:

„Návrh pristúpil k odpovedi na otázku zadania pre centrum zlého počasia veľmi pragmaticky. Bývalý amfiteáter vyhodnotil ako typológiu, ktorá splnila svoju historickú úlohu ako funkčnosťou, tak stavebno-technickou podstatou stavby, generujúcou v lone chránenej prírody nežiaduci hluk a ruch. Jeho priestor využil kompletne na výstavbu novej koncentrovanej architektonicko-urbanistickej štruktúry. V symbióze železobetónu a drevostavby sú okolo centrálneho nádvoria zorganizované tri objemy, ktoré v sebe integrujú funkcie športu, kultúry a relaxu. Takýto program, meradlo aj architektonický výraz návrhu vyhodnotila porota ako primeraný miestu a vhodný z hľadiska sezónneho využitia nielen návštevníkov Tatier, ale aj celoročne miestnou komunitou obyvateľov mesta Vysoké Tatry, neštandardne rozloženého do niekoľkých tatranských obcí v podhorí. V návrhu chýba artikulovanie využitia existujúcej Vily Bellevue, aktuálne v ruinóznom stave. Ale tým, že stojí mimo pôdorysného záberu novostavby, sa predpokladá jej zachovanie a vrátenie do života v pôvodnej stope. Do skupiny finalistov súťaže sa ťažiskovo prepracovali návrhy, zachovávajúce aj spomínanú Vilu Bellevue, aj pôvodné torzo pódia amfiteátra. Porota tým chcela dať najavo sympatie k prístupom znovuvyužitia existujúcej stavebnej podstaty. Že nakoniec zvíťazil návrh, ktorý menej životaschopnejší z nich nahradil novostavbou, je prejavom postoja, že zmysluplná intervencia, ktorá do obce prináša nové funkčné obohatenie nad rámec prevahy gastra a ubytovania, by bola pre celé sídlo nepochybne pridanou hodnotou.“

Predseda poroty Ing. arch. Ján Stempel k tohtoročnej súťaži dodal: „Súťaž priniesla mnoho rôznorodých návrhov, ako sa postaviť k miestu, ktoré v súčasnosti chátra. Účasť a spolupráca miestneho úradu bola pri práci poroty veľmi dôležitá a osobne verím, že výstava súťažných projektov pomôže rozpútať diskusiu na danú tému.“

Generálny riaditeľ spoločnosti Xella CZ a Xella Slovensko Ing. Peter Markovič ocenil úroveň prác a veľký záujem študentov: „Nám ako vyhlasovateľovi robí trvalo radosť, že študenti architektúry a pozemného staviteľstva na českých a slovenských vysokých školách a univerzitách majú už takmer tri desiatky rokov záujem prezentovať svoje nápady pred zrakmi významných slovenských a českých architektov. Musím tiež oceniť prácu poroty, ktorá zodpovedne posúdila všetkých 76 prihlásených projektov a poďakovať zástupcom mesta Vysoké Tatry za významnú podporu pri organizácii celej súťaže. Veľká účasť študentov potvrdzuje vysoký kredit súťaže a pre nás je záväzkom aj do ďalších rokov. Môžem sľúbiť, že naša tradičná a dlhodobá podpora študentov stredných odborných škôl i vysokých škôl a univerzít bude pokračovať aj v ďalších rokoch, napokon už teraz pracujeme na kontúrach jubilejného 30. ročníka VŠ súťaže Xella.“

Jubilejný 30. ročník sa dejiskom presunie na Vysočinu do blízkosti zámku Vilémov u Golčova Jeníkova. Študenti budú navrhovať kláštor, ubytovanie pre pútnikov a malý pivovar na Centrálnej ceste pútnickej cesty Via Czechia. Neďaleký Zámok Vilémov je jedným z najdokonalejších barokových zámkov v Českej republike. Celé panstvo a priľahlý les spravuje rod Rajských z Dubnice, ktorí ho chcú zachovať pre ďalšiu generáciu.

Výsledky 29. ročníku medzinárodnej študentskej súťaže Xella:

  1. cena: Bc. Tibor Grešo, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR

Vedúci práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., Ing. arch. Natália Bošková Filová, PhD.

1 cena: Bc. Tibor Grešo, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR
1 cena: Bc. Tibor Grešo, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR | Zdroj: Xella
  1. cena: Bc. Kristián Julínek, Bc. Marek Jankovič, Bc. David Regenda, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR
2. cena: Bc. Kristián Julínek, Bc. Marek Jankovič, Bc. David Regenda, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR
2. cena: Bc. Kristián Julínek, Bc. Marek Jankovič, Bc. David Regenda, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR | Zdroj: Xella
  1. cena: Ondřej Bradávka, Veronika Pálková, Viliam Šebora, Fakulta architektury, VUT v Brne, ČR
cena: Ondřej Bradávka, Veronika Pálková, Viliam Šebora, Fakulta architektury, VUT v Brne, ČR
2. cena: Ondřej Bradávka, Veronika Pálková, Viliam Šebora, Fakulta architektury, VUT v Brne, ČR | Zdroj: Xella

4.miesto – odmena poroty: Bc. Michaela Maximová, Bc. Ivana Kovaličová, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR

4.miesto – odmena poroty: Bc. Michaela Maximová, Bc. Ivana Kovaličová, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR142210 Optimized
4.miesto – odmena poroty: Bc. Michaela Maximová, Bc. Ivana Kovaličová, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR | Zdroj: Xella
  1. miesto – odmena poroty: Petra Ďurišková, Tomaž Roblek, University for Applied Arts Vienna, AT
miesto – odmena poroty: Petra Ďurišková, Tomaž Roblek, University for Applied Arts Vienna, AT
5. miesto – odmena poroty: Petra Ďurišková, Tomaž Roblek, University for Applied Arts Vienna, AT | Zdroj: Xella
  1. miesto – odmena poroty: Kristina Djobeková, Stavebná fakulta STU, Bratislava, SR

Vedúci práce: Ing. arch. Ilja Skoček

5. miesto – odmena poroty: Kristina Djobeková, Stavebná fakulta STU, Bratislava, SR
5. miesto – odmena poroty: Kristina Djobeková, Stavebná fakulta STU, Bratislava, SR | Zdroj: Xella

Všetky súťažné práce sú do 15. júna 2024 vystavené v mestskej výstavnej sieni Vila Flóra (súčasť Tatranskej galérie v Poprade) v Starom Smokovci. Súčasťou výstavy je aj hlasovanie verejnosti o najlepšie projekty tohto ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Xella.

Odkaz na finálne projekty nájdete tu:

https://www.xella.cz/cs_CZ/29-rocnik-vysokoskolske-souteze

Zdroj: PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o.