Tunel Prešov
Galéria(7)

V tuneli Prešov sa nepretržite pracuje

Práce na stavbe tunela Prešov napredujú. Tunel v celkovej dĺžke 2,2 kilometra bude súčasťou diaľničného obchvatu mesta Prešov.

Pracovníci spoločnosti Metrostav dokončujú betonážne práce horní klenby tunelu na ostení južnej rúry tunela Prešov. Betonáže v severnej rúre sú rovnako tesne pred dokončením. Zhotoviteľ potvrdil, že aj napriek neočakávaným komplikáciám robí všetko preto, aby dodržal termín začatia postupného odovzdania tunela v septembri tohto roka.

Tunel Prešov
Tunel Prešov 02
Tunel Prešov 03
Tunel Prešov 04
Tunel Prešov 05
Tunel Prešov 06
Tunel Prešov 07

Stavba ide do finále

Metrostav aktuálne pracuje na betonážach hĺbených častí východného portálu. Bežia tiež prípravné práce na chodníkoch, obrubníkoch a na prípravách pre technológiu tunela. Predpríprava na technologickú centrálu na východnom portáli je pred odovzdaním, pokračovať sa bude prípravou na technologickú centrálu v západnom portáli.

Pomaly sa spúšťajú aj práce na náteroch tunela. Intenzívne sa tiež pracuje na stavbe objektov Strediska správy a údržby diaľnic. Práce na týchto objektoch sa spustili ihneď po obdržaní projektovej dokumentácie od investora.

Tunel Prešov 04

Napredujú aj napriek komplikáciám

Pracovníci spoločnosti Metrostav sa pri stavbe tunela od začiatku potýkajú s výzvami, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na postup prác.

Prvé neočakávané komplikácie sa objavili pri razení tunela, ktoré napokon prebehlo vo väčšom rozsahu než sa pôvodne predpokladalo. Vzhľadom na horšiu kvalitu geologickej stavby horninového masívu sa namiesto plochého dna tunela realizovalo technologicky náročnejšie prehĺbené dno.

Metrostav v snahe o úsporu času pristúpil k paralelnej výstavbe definitívneho ostenia za súčasného dokončovania razieb v oboch portáloch. Razby sa vďaka tomuto kroku podarilo ukončiť na prelome rokov 2019/2020. „Razby skončili vo zmluvnom míľniku aj napriek tomu, že razba bola náročnejšia v porovnaní so zadávacou dokumentáciou,“ hovorí Tomáš Daneš, riaditeľ výstavby z divízie 5 spoločnosti Metrostav.

V marci skomplikovala situáciu na stavbe pandémia COVID-19 spôsobená novým koronavírusom. Českí pracovníci boli odvolaní späť do Českej republiky a realizátor bol nútený pokryť stavbu len miestnymi pracovníkmi. Vzhľadom na to, že personálne nebolo možné plnohodnotne obsadiť všetky pracovné čaty, na istý čas sa zrušili nočné zmeny.

„Napokon sme získali výnimku od Ministerstva zdravotníctva SR na kritickú infraštruktúru. Vďaka tomu sme mohli našich technikov a pracovníkov dostať späť na pracovisko. Na tomto procese veľmi aktívne spolupracuje za objednávateľa hlavný inžinier stavby p. Komka z NDS a.s. Radi by sme sa mu za to touto cestou poďakovali,“ dopĺňa Tomáš Daneš. Aktuálne je situácia na stavbe z hľadiska zabezpečenia pracovníkov stabilizovaná. Pracuje sa nepretržite 24 hodín.

Tunel Prešov 06

Zapracúvajú aj legislatívne zmeny

V neposlednom rade majú vplyv na postup prác aj legislatívne zmeny v oblasti navrhovania a zabezpečovania požiarnobezpečnostných riešení v tuneloch. Tunel Prešov bol v zadávacej dokumentácii navrhnutý ako tunel I. kategórie podľa TP 11/2011 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov s povolením ADR (preprava nebezpečných vecí).

V procese realizácie však došlo k revízii normy STN 73 7507 Projektovanie tunelov na pozemných komunikáciách. Do platnosti vstúpil technologický predpis TP 99, ktorého časti by mali byť zahrnuté aj v tomto projekte.

Metrostav preto súbežne pracuje aj na zapracovávaní zmien vyplývajúcich z tohto technologického predpisu vrátane procesu schvaľovania požiarnobezpečnostného riešenia. Nová platnosť technologického predpisu má vplyv na väčšiu prácnosť i postupové termíny.

Pracovníci spoločnosti Metrostav však aj naďalej robia maximum, aby sa práce skončili v dohodnutom termíne. „Aj keď dosah vyššie zmienených faktorov nie je nezanedbateľný, snažíme sa eliminovať ich vplyv a robíme všetko pre to, aby sme splnili dohodnuté termíny,“ uzatvára Tomáš Daneš.

Tunel Prešov
Tunel Prešov bude po dokončení dlhý 2244 metrov s jednosmernou premávkou v každej z dvoch rúr. Je súčasťou diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh, ktorý buduje združenie firiem Eurovia a Metrostav, a. s. spolu s Doprastavom. Úsek po svojom dobudovaní bude dlhý 7,87 kilometra. Motoristom bude slúžiť od leta 2021.

www.metrostav.cz

ZDROJ: PR článok spoločnosti Metrostav a.s.