image 81524 25 v2

Stavba roka 2015 – poďakovanie

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz …