Stavba roka 2016 chce komplexne zachytiť stavebnú produkciu

image 89173 25 v1

V týchto dňoch sa prihlasujú stavby na 22. ročník súťaže Stavba roka 2016. O aktuálnom stave sme sa porozprávali s prof. Ing. Alojzom Kopáčikom, PhD., prezidentom Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, ktoré je organizátorom súťaže.

V uplynulom ročníku bol trochu prekvapujúco nízky počet prihlásených stavieb. Ako to zatiaľ vyzerá s množstvom diel prihlásených do 22. ročníka?
Áno, máte pravdu v uplynulom ročníku bolo prihlásených stavieb menej. Tento rok je situácia lepšia, prihlášky stále prichádzajú. Skôr ma mrzí, že každý rok je niekoľko stavieb, ktoré nie sú do súťaže prihlásené, hoci by si to zaslúžili.

Pokúšate sa to zmeniť?
Podľa štatútu súťaže môže stavbu prihlásiť stavebník, projektant alebo zhotoviteľ. Z pozície organizátora máme možnosť iba pôsobiť na uvedených aktérov, aby stavby do súťaže prihlásili, nemôžeme to za nich urobiť. Pokúšame sa analyzovať uvedený jav a hľadať riešenie, ktoré by do súťaže prinieslo reprezentatívnu vzorku stavieb stabilne každý rok.

Sledujete vo svojom výbere aj objemovú, funkčnú a investičnú rôznorodosť vybraných stavieb, aby súťaž Stavba roka komplexne zachytila stavebnú produkciu na Slovensku?
Súťaž Stavba roka nemá vyhranené kategórie. Je súťažou, v ktorej sa pred porotu dostávajú novostavby, rekonštrukcie, budovy, inžinierske stavby, stavby s veľkým investičným objemom, ale aj stavby s minimálnym investičným nákladom. Veľmi dobrým príkladom bol predchádzajúci ročník, v ktorom porota nominovala na hlavnú cenu štadión s nákupným komplexom, vyhliadkovú vežu a budovu vedeckého parku. Viaceré ceny získal tak štadión, ako aj vyhliadková veža. Cenu verejnosti získala nakoniec práve vyhliadková veža, ktorej investičný náklad bol oproti všetkým ostatným stavbám prihláseným do súťaže minimálny. Osobne som rád, že do súťaže sú prihlásené diela, reprezentujúce rôznorodé a široké spektrum stavieb po všetkých stránkach. Je to tak aj v aktuálnom 22. ročníku.

Pripravujete v tomto ročníku aj nejaké zmeny?
V zásadných rysoch súťaž ostáva bez zmeny. Rokujeme s primátorom Bratislavy o nahradení Ceny primátora Bratislavy Cenou únie miest Slovenska. Domnievame sa, že rozšírenie geografického priestoru na ocenenie stavieb slúžiacich najmä pre verejnosť a občanov celého Slovenska by bolo prínosom pre súťaž a že by to ocenili občania aj partneri. Ďalšou významnou zmenou je, že dielam nominovaným na hlavnú cenu bude odovzdaný okrem diplomu aj artefakt.

Kedy začne pracovať porota a v akom bude zložení?
Členov poroty nominujú vybraní členovia ABF Slovakia a Slovenská komora architektov. Definitívne slovo má výkonný výbor ABF Slovakia, ktorému podľa štatútu súťaže prináleží schválenie výslednej podoby poroty. Nominácie na členov poroty prichádzajú v týchto dňoch a predpokladám, že porota bude schválená ku koncu novembra. Zloženie poroty zverejníme, podobne ako v ostatnom roku, na webovej stránke súťaže s krátkymi životopismi a fotografiami.

Kedy bude vyhlásenie výsledkov?
Materiály prihlásených stavieb majú odovzdať prihlasovatelia do konca novembra 2016 a potom budú sprístupnené porote v prvom kole v elektronickej podobe. Druhé kolo hodnotenia stavieb a ich obhliadka sú naplánované na prelome mesiacov február a marec 2017. Výsledky budú známe po ukončení činnosti poroty, približne v polovici marca budúceho roka. Zverejnené budú na slávnostnom vyhlásení výsledkov 22. marca 2017 vo večerných hodinách v priamom prenose na Dvojke.

Zdroj: Ľudovít Petránsky