image 98564 25 v1
Galéria(19)

Stavba roka 2017

Súťaž realizovaných stavebných diel Stavba roka rastie s každým ročníkom. V tom aktuálnom, 23., sa počet prihlásených stavieb rozšíril zo 16 na 20.

05 Eperia pochyba
14 ParkBosakova01
18 SvrcinovecSkalite
01 Tammi02vyska
02 NovaTerasa vyska
03 Panorama
04 VlakBusShoppingPRIMUM
06 ROSUM 2

Okrem prvého ročníka v roku 1995 sa po celú históriu súťaže udeľovala len jedna hlavná cena s titulom Stavba roka. Novinkou aktuálneho ročníka 2017 je možnosť odbornej poroty udeliť dve hlavné ceny – samostatne v kategórii budov a v kategórii inžinierskych stavieb. Okrem toho môžu prihlásené stavby získať niektorú z ďalších ôsmich cien, takže vždy je o čo zabojovať. Na rozdiel od iných slovenských súťaží totiž v súťaži Stavba roka nejde len o podmanivú architektúru, ale o hodnotenie diela v jeho komplexnosti.

Pri hodnotení stavieb porota posudzuje nové prístupy vo všetkých fázach navrhovania a realizácie diela, kvalitu jeho realizácie ako celku, ale aj každého detailu. „Posudzuje sa predpísaná technická dokumentácia a rovnako sa realizuje aj obhliadka každej stavby. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiá­ly a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu či energetickú náročnosť. Nezabúda sa, prirodzene, ani na celospoločenský prínos, ktorý stavby vytvorili,“ hovorí organizátor súťaže a prezident Združenia ABF Slovakia, prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

Takou­to komplexnou stavbou bol minulý rok polyfunkčný súbor Panorama City v Bratislave. Výsledky aktuálneho 23. ročníka súťaže sa dozvieme 11. apríla 2018 v Bratislave počas galavečera vysielaného v RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj slávnostné otvorenie veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA, ako aj vernisáž putovnej výstavy odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2017. Jedným z hlavných mediálnych partnerov súťaže Stavba roka 2017 je časopis ASB.

V 23. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 9. ročník internetovej ankety o CENU VEREJNOSTI 2017. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysokoratingovom portáli www.zoznam.sk.

Členovia poroty

• prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Bratislava (Slovensko), nominovaný SvF STU v Bratislave,
• Ing. Katarína Bzovská, Bratislava (Slovensko), nominovaná MDV SR,
• Ing. Dáša Kozáková, nominovaná TSÚS,
• doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc., nominovaný SAS,
• prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., nominovaný ABF Slovakia,
• Ing. Ján Majerský, PhD., Žilina (Slovensko), nominovaný ZSPS,
• Ing. arch. Pavel Suchánek, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKA,
• Ing. Anton Vyskoč, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKSI.

Vyhlasovatelia

• Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
• Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
• Slovenská komora stavebných inžinierov,
• Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
• Spolok architektov Slovenska,
• Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
• Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
• Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

Ceny

Odborná porota má podľa štatútu súťaže možnosť udeliť:

• tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich
• hlavnú cenu s titulom STAVBA ROKA 2017,
• hlavnú cenu samostatne v kategórii budov a v kategórii inžinierskych stavieb.

Dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska:

• Cenu Ministerstva dopravy a výstavby SR,
• Cenu Únie miest Slovenska.

A k tomu šesť cien vyhlasovateľov súťaže:

• Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie,
• Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu realizácie,
• Cenu Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii,
• Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., za použitie progresívnych stavebných výrobkov,
• Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., BYTOVÝ DOM ROKA (vrátane rodinného domu),
• Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o., za architektonické riešenie.

 

Obytný súbor TAMMI, Bratislava
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Citovický, Ing. arch. Marek Fillo
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Pavol Citovický, Ing. arch. Marek Fillo
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Marián Halvoň – statik stavby
Hlavný zhotoviteľ: YIT Slovakia, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miroslav Brnický
Stavebník, developer: YIT Slovakia, a. s.
Dozorná činnosť: UNIINVEST, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 28 mil. €
Čas výstavby: 04/2014 – 12/2017
Prihlasovacie číslo v súťaži: 10
Foto: MgA. Tomáš Manina, PhD.

Obytný súbor TAMMI, Bratislava

  Obytný súbor TAMMI, Bratislava

 

Nová terasa 2, Košice
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Matúš Vallo
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Oliver Sadovský, Vallo Sadovsky Architects
Projektanti rozhodujúcej odbornej časti: ENTO, s. r. o., Ing. Jana Kušnieriková
Hlavní zhotovitelia: HS HSV s.r.o., MV staving, a.s. a ďalší zhotovitelia
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Krescanko
Stavebník: Penta Real Estate, s.r.o.
Dozorná činnosť: ENTO, s. r. o.
Stavebné náklady (bez DPH): 15,0 mil. €
Čas výstavby: 03/2015 – 07/2017
Prihlasovacie číslo v súťaži: 18
Foto: Michal Smrčok

Nová terasa 2, Košice

  Nová terasa 2, Košice

 

PANORAMA BUSINESS II, Bratislava
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Radoslav Grečmal, Ing. arch. Pavol Franko, Ing. arch. Ján Ťupek
Projektanti architektonickej časti: Marián Senaši, Ing. Tomáš Krutek, Ing. Tomáš Uhrín
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: GFI, a.s.
Hlavný zhotoviteľ: STABIL, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Kostroš
Stavebník, developer: Wendel, s. r. o. – stavebník, J&T REAL ESTATE – developer
Dozorná činnosť: TDI Kompleting, s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 50 mil. €
Čas výstavby: 09/2015 – 12/2017
Prihlasovacie číslo v súťaži: 23
Foto: Jaroslav Repta

PANORAMA BUSINESS II, Bratislava

  PANORAMA BUSINESS II, Bratislava

 

TERMINAL vlak-bus-shopping, Banská Bystrica
novostavba

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Styk
Projektant architektonickej časti: JAHN development & consulting, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Vladimír Sivok – statik
Hlavný zhotoviteľ: TRILAUG, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Juraj Gramblička
Stavebník, developer: PRIMUM, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Petr Mareš
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 25 mil. €
Čas výstavby: 03/2016 – 09/2017
Prihlasovacie číslo v súťaži: 06
Foto: archív PRIMUM

TERMINAL vlak-bus-shopping, Banská Bystrica

  TERMINAL vlak-bus-shopping, Banská Bystrica

 

EPERIA Shopping mall, Prešov
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ladislav Nagy, Ing. arch. Martin Tribus, Peter Žiak
Projektant architektonickej časti: Obermeyer Helika, s.r.o
Projektanti rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Marek Ištokovič, Ing. Andrej Rybár
Hlavný zhotoviteľ: Keraming, a.s.
Stavebník, developer: VSV Consulting,s.r.o. – stavebník, J&T REAL ESTATE – developer
Dozorná činnosť: C.T.E. Engineering s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 50 mil. €
Čas výstavby: 05/2016 – 11/2017
Prihlasovacie číslo v súťaži: 22
Foto: Miro Pochyba

EPERIA Shopping mall, Prešov

  EPERIA Shopping mall, Prešov

 

ROSUM, Bratislava
novostavba

Autori architektonického riešenia: Akad. arch. Vladimír Kružík, Ing. arch. Libor Krištůfek, Ing. arch. Tomáš Lapka, Ing. Petr Jileček, Igor Marko, MA ARCH ARB
Projektanti architektonickej časti: Ing. Petr Jileček, Ing. Filip Hegner, Ing. Viliam Michálek, Ing. Petr Grebeň
Projektanti rozhodujúcej odbornej časti: obermeyer HELIKA, s. r. o., Ing. Zuzana Koložváriová
Hlavní zhotovitelia: VÁHOSTAV-SK, a. s. (hrubá stavba), INGSTEEL, a. s. (fasáda) a ďalší zhotovitelia
Hlavný stavbyvedúci: Martin Tatran
Stavebník: Penta Real Estate, s.r.o.
Dozorná činnosť: K4, a. s.
Stavebné náklady (bez DPH): 25,75 mil. €
Čas výstavby: 05/2015 – 11/2016
Prihlasovacie číslo v súťaži: 16
Foto: Pavel Kudiváni

ROSUM, Bratislava

  ROSUM, Bratislava

 
UNIQ Staromestská, Bratislava
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ian Bogle BArch (Hons) March, Ing. arch. Barbora Markechová, Ing. arch. Marek Matrtaj
Projektanti architektonickej časti: Bogle Architects, s. r. o. (autor, architekt), CITY PROJEKT (lokálny architekt, HIP)
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: BARAN PROJEKT, s. r. o. (statika)
Hlavný zhotoviteľ: Chemkostav, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Matúš Tkáč
Stavebník, developer: CRESCO GROUP, a. s.
Dozorná činnosť: ENG2 SR, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 19 mil. €
Čas výstavby: 05/2015 – 03/2017
Prihlasovacie číslo v súťaži: 13
Foto: MgA. Tomáš Manina, PhD.

UNIQ Staromestská, Bratislava

  UNIQ Staromestská, Bratislava

 

BCT2, Košice
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Vitko, Ing. arch. Kornel Kobák
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Peter Vitko, Ing. Nora Kuhnová
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. arch. Peter Vitko
Hlavný zhotoviteľ: ENTO, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Boris Navrátil
Stavebník: Penta Real Estate, s.r.o.
Dozorná činnosť: ENTO, s. r. o.
Stavebné náklady (bez DPH): 13 mil. €
Čas výstavby: 05/2016 – 10/2017
Prihlasovacie číslo v súťaži: 17
Foto: Michal Smrčok

BCT2, Košice

  BCT2, Košice

 

Obytný súbor PARK ANIČKA, Košice
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Ing. Mgr. art. Pavol Šimko
Projektanti architektonickej časti: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Ing. Mgr. art. Pavol Šimko, adf, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Jiří Brda
Hlavný zhotoviteľ: BETPRES, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Baláž
Stavebník, developer: MM Invest Košice, s. r. o.
Dozorná činnosť: Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 11 mil. €
Čas výstavby: 05/2015 – 09/2016
Prihlasovacie číslo v súťaži: 14
Foto: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král

Obytný súbor PARK ANIČKA, Košice

  Obytný súbor PARK ANIČKA, Košice

 

Čerpacia stanica SLOVNAFT Bratislava – Prístavná, Bratislava 

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. ­Andrej Alexy, Ing. arch. Ing. Štefan Rafanides, Ing. arch. Martin Bujna, Ing. arch. Lukáš Orihel
Projektant architektonickej časti: ALEXY & ALEXY, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: ALEXY & ALEXY, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Marek Ballay
Stavebník, developer: SLOVNAFT, a. s.
Dozorná činnosť: HB Consulting, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,66 mil €
Čas výstavby: 06/2016 – 12/2016
Prihlasovacie číslo v súťaži: 15
Foto: Soňa Sadloňová

Čerpacia stanica SLOVNAFT Bratislava – Prístavná, Bratislava

  Čerpacia stanica SLOVNAFT Bratislava – Prístavná, Bratislava

 

Sídlo spoločnosti PDP, s. r. o., Nitrianske Sučany
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa, Ing. Mgr. art. Martin Vanko, Ing. arch. Radka Švecová, Ing. Tomáš Martiš, Ing. Stanislava Madara, Ing. arch. Dávid Chaľ
Projektant architektonickej časti: FVA, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Jozef Vaňo – JV+
Hlavný zhotoviteľ: PDP, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Igor Hanuska
Stavebník, developer: PDP, s. r. o.
Dozorná činnosť: PDP, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 550-tis. €
Čas výstavby: 04/2014 – 12/2016
Prihlasovacie číslo v súťaži: 19
Foto: MgA. Tomáš Manina, PhD.

Sídlo spoločnosti PDP, s. r. o., Nitrianske Sučany

  Sídlo spoločnosti PDP, s. r. o., Nitrianske Sučany

 

Rezidenčný komplex Tri vody, Malinovo
novostavba

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Revaj
Projektanti architektonickej časti: Ing. Ivan Bučko, Ing. Marián Krajči, Ing. arch. Vojtech Rybár
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ivan Bučko
Hlavní zhotovitelia: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r.o, TEXO group, s. r. o.
Hlavní stavbyvedúci: Bc. Tomáš Gavel, Robo Holík
Stavebník, developer: C.E.T., s. r. o., Tri Vody Malinovo 3, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Milan Grožaj
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 11 385 229,- EUR
Čas výstavby: 09/2014 – 08/2017
Prihlasovacie číslo v súťaži: 20
Foto: Martin Hindy

Rezidenčný komplex Tri vody, Malinovo

  Rezidenčný komplex Tri vody, Malinovo

 

Parčík Bosákova ulica, Bratislava
rekonštrukcia

Autori architektonického riešenia: Ing. Jakub Kedrovič, Ing. Tamara Reháčková, PhD.
Projektanti architektonickej časti: VODOTIKA, a. s., ATR, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: VODOTIKA, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: VODOTIKA-MG, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Mikuláš
Stavebník, developer: VODOTIKA-MG, s. r. o.
Dozorná činnosť: VODOTIKA, a. s.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 320-tis. €
Čas výstavby: 05/2016 – 10/2017
Prihlasovacie číslo v súťaži: 05
Foto: Mgr. Michaela Paľová

Parčík Bosákova ulica, Bratislava

  Parčík Bosákova ulica, Bratislava

 

Banka Žilina, Žilinarekonštrukcia

Autori architektonického riešenia: Mgr. art. Matúš Marček, Milan Dubec, Mgr. arch. Martin Danák
Projektanti architektonickej časti: Mgr. art. Matúš Marček, Mgr. art. Radoslav Jankovič
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Teofil Tencer
Hlavný zhotoviteľ: Pasiv, s. r. o., Radoslav Gelatík
Hlavný stavbyvedúci: Radoslav Gelatík
Stavebník: MD Media, s. r. o., Reinoo Coworking, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Teofil Tencer
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2,35 mil. €
Čas výstavby: 10/2014 – 11/2015
Prihlasovacie číslo v súťaži: 01
Foto: Mgr. art. Lukáš Macek

Banka Žilina, Žilina

  Banka Žilina, Žilina

 

Diaľnica D3 Žilina Strážov – Žilina Brodnonovostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Branislav Juhás, Ing. Pavel Sliwka, Ing. Libor Mařík
Projektant architektonickej časti: Dopravoprojekt, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Dopravoprojekt, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) – líder EUROVIA SK, a. s., členovia HOCHTIEF CZ, a. s., SMS, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Farkaš
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dozorná činnosť: Združenie EUTECH&ESP&MÜLLER&API-D3
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 254,9 mil. €
Čas výstavby: 06/2014 – 11/2017
Prihlasovacie číslo v súťaži: 07
Foto: Ing. Vladimír Veverka

Diaľnica D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno

  Diaľnica D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno

 

Doprava a skladovanie slinku v cementárni Ladce, Ladce
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Chudý, Ing. Anton Michalik, CSc., Ing. Marek Šimko, Ing. Marián Zemanovič, Ing. Daniel Hôrka, Ing. Richard Hlinka, Ing. Anton Kuchťák, Ing. Alena Zavřelová, Ing. Jarolím Brešťanský, Ing. Zdeňek Jenikovský, Ján Havier
Projektant architektonickej časti: PIO Keramoprojekt, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Eduard Krištof
Hlavní zhotovitelia: MONTÁŽE Trenčín a. s., ­Tažené konstrukce, s. r. o., VION, a. s.
Hlavní stavbyvedúci: Stanislav Ficek, Jakub Vohradnik, Marian Jenis
Stavebník: Považská cementáreň, a. s.
Dozorná činnosť: Eduard Strnad, Ing. Tomáš Zámečník
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 17,5 mil. €
Čas výstavby: 09/2015 – 03/2017
Prihlasovacie číslo v súťaži: 11
Foto: Ján Čechovský

Doprava a skladovanie slinku v cementárni Ladce, Ladce

  Doprava a skladovanie slinku v cementárni Ladce, Ladce

 

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité
novostavba

Autor architektonického riešenia: Ing. Ľubica Cigerová
Projektant v postavení hlav. projektanta: ­DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Hlavný inžinier projektu: Ing. Ľubica Cigerová
Hlavný zhotoviteľ: Združenie D3 Svrčinovec – Skalité, VÁHOSTAV-SK, a. s. – vedúci člen združenia
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Ferianec
Stavebníci: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Ing. Ján Konštiak
Technický dozor: Ing. Vladislav Pyszko
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 329,9 mil. €
Čas výstavby: 10/2013 – 09/2017
Prihlasovacie číslo v súťaži: 08
Foto: Jozef Mravec

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité

  Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité

 

Bytový dom Mirka Nešpora 1428 , Holíč
obnova

Autor architektonického riešenia: Ing. Martin Valko
Projektant architektonickej časti: Ing. Martin Valko
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Martin Valko
Hlavný zhotoviteľ: PMGSTAV SK, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Tomáš Ježo
Stavebník, developer: vlastníci bytového domu M. Nešpora 1428, Holíč
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Vlčej
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 397-tis. €
Čas výstavby: 12/2015 – 12/2016
Prihlasovacie číslo v súťaži: 02
Foto: prihlasovateľ

Bytový dom Mirka Nešpora 1428 , Holíč

  Bytový dom Mirka Nešpora 1428 , Holíč

 

Bytový dom Thurzova č. 969, Bytča
obnova

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Radoslav Pavlovič, Ing. arch. Stanislav Meliš
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Radoslav Pavlovič
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. arch. Radoslav Pavlovič
Hlavný zhotoviteľ: PMGSTAV SK, s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Tomáš Ježo
Stavebník, developer: vlastníci bytov domu ­Thurzova č. 969, Bytča
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Potočný
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 357,6 tis. Eur.
Čas výstavby: 02/2017 – 08/2017
Prihlasovacie číslo v súťaži: 03
Foto: prihlasovateľ

Bytový dom Thurzova č. 969, Bytča

  Bytový dom Thurzova č. 969, Bytča

Text: KORINA KRCHNIAKOVÁ

Článok bol uverejnený v časopise ASB 1-2/2018.