Stavba roka 2016 – predstavenie prihlásených stavieb

image 89174 25 v1

Súťaž realizovaných stavebných diel Stavba roka píše svoj 22. ročník a oproti minulému roku sa počet prihásených stavieb rozšíril z 11 na 16.

Súťaž Stavba roka má za sebou 20 ročníkov, počas ktorých sa mierne menil aj formát súťaže. V prvom ročníku, v roku 1995, získali titul Stavba roka až tri realizácie – Nitrianske duchovné centrum, Vodárenská nádrž Málinec a Vybavovacia budova II, Letisko M. R. Štefánika Bratislava – a tento formát sa udržal až do roku 2000 (vrátane neho). Potom sa už titul Stavba roka udeľoval len jednej stavbe, pričom poslednou Stavbou roka sa stal Multifunkčný komplex CITY ARENA v Trnave v roku 2015. Stavba roka však vždy zostala najmä súťažou samotných stavieb, pri ktorých sa hodnotilo dielo vo svojej komplexnosti a podľa prezidenta a organizátora Združenia ABF Slovakia prof. Alojza Kopáčika, PhD., to tak bude aj v budúcnosti. Pri hodnotení stavieb porota posudzuje nové prístupy vo všetkých fázach navrhovania a realizácie diela, kvalitu jeho realizácie ako celku, ale aj každého detailu.

01 Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bratislava
rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch
Projektant: Ing. Roman König, Ing. Martin Svetlánsky, Ing. Martin Bakoš PhD., Ing. Ivan Brigant
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci: Swietelsky-Slovakia, s. r. o.
Stavebník: Úrad vlády Slovenskej republiky
Dozorná činnosť: BAUING s.r.o., Nitra, Ing. Ľubomír Heriban
Celkové investičné náklady (bez DPH): 747-tis. €
Čas výstavby: 04/2016 – 06/2016
Foto: Ing. Karol Bohunický, Ing. Jozef Šottník

02 Šafránová záhrada, II. etapa, Košice
rekonštrukcia
Autor architektonického riešenia:
Ing. arch. Andrej Rodziňák
Projektant architektonickej časti:
ar.chitect, s.r.o., Ing. arch. Andrej Rodziňák
Hlavný projektant: ar.chitect, s.r.o., Ing. arch. Andrej Rodziňák
Hlavný zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Viliam Paľo
Stavebník: SAFRAN Development, a.s.
Dozorná činnosť: Ing. Štefan Kolcún
Celkové investičné náklady (bez DPH): 6,2 mil. €
Čas výstavby: 05/2014 – 09/2015
Foto: Ing. arch. Andrej Rodziňák

03 Panorama City, Bratislava
novostavba
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Hermann
Spolupráca: Ing. arch. Patrik Pavlásek, Ing. arch. Daniel Ružička, Ing. arch. Jana Valachovičová, Ing. arch. Beáta Hermannová, Ing. arch. Daniel Mikunda, Ing. arch. Marek Vančo, Ing. arch. Viera Hajasová
Trojuholníkový koncept obyt. veží: Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura, Barcelona
Projektant architektonickej časti: P-T, s. r. o.
Stavebník: Panorama byty, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Gleeds Slovensko, Ing. Kamil Baďo
Zhotoviteľ nosnej konštrukcie: Chemkostav, a.s.
Zhotoviteľ opláštenia budovy: INGSTEEL, spol s r. o.
Investičné náklady (bez DPH): 94 mil. €
Čas výstavby: 08/2013 – 03/2016
Foto: prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho

04 Bytový dom, Ul. P. Horova 17 a 19, Bratislava
obnova
Autori architektonického riešenia:
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Projektant architektonickej časti: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Projektant prevl. odbor. časti: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: E-RAN Slovakia s. r. o.
Stavebník: Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, vz. vlastníkov bytov
Dozorná činnosť: Ing. Vendelín Sedláček
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 771-tis. €
Čas výstavby: 07/2015 – 03/2016
Foto: Matej Salát

05 FM LOGISTIC, IV. etapa, Sereď
novostavba
Autori architektonického riešenia:
Jean-Pierre Branellec
Projektant architektektonickej časti: FABRICA, s. r. o.
Projektant prevl. odbor. časti: RECOC SK, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: SEEB, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Dušan Mazáň
Stavebník: WPC FM Slovakia, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Marián Kmeč
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 8,5 mil. €
Čas výstavby: 10/2015 – 07/2016
Foto: Mgr. art. Soňa Sadloňová

06 Nosný systém MHD, Bratislava
novostavba, rekonštrukcia
Autori architektonického riešenia:
Ing. Miroslav Maťaščík, Združenie Alfa 04, a. s.
Projektant architektonickej časti: Združenie Alfa 04, a. s., Reming Consult, a. s., Pio Keramoprojekt
Projektant prevl. odbor. časti: Združenie Alfa 04, a. s., Reming Consult, a. s., Pio Keramoprojekt
Hlavný zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Tekeľ, EUROVIA SK, a. s.
Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava

Dozorná činnosť: Ing. Miloš Darovec, INFRAM SK, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 76,8 mil. €
Čas výstavby: 11/2013 – 12/2015
Foto: Ing. Peter Kovaľ

07 Záhrady Devín, Bratislava – mestská časť Devín
novostavba
Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Vladimír Talaš
Projektant architektonickej časti: Team – T, s. r. o., Ing. arch. Vladimír Talaš, Ing. Ľudmila Šírová, Ing. Tatiana Trníková, Ing. arch. Róbert Toman
Projektant prevl. odbor. časti: Ing. Tatiana Trníková
Hlavný zhotoviteľ: Lis Anker, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Marek Husovský
Stavebník: Záhrady Devín, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 10,5 mil. €
Doba výstavby: 04/2015 – 09/2016
Foto: Juraj Praženka

08 Clt home, Nitrianske Hrnčiarovce
novostavba
Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Michal Medovarský
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Michal Medovarský
Projektant prevl. odbor. časti: Ing. Richard Hlinka
Hlavný zhotoviteľ: Clt Slovakia, s. r. o., Ing. Ľuboš Mesarč
Hlavný stavbyvedúci: Bc. Jozef Bošanský
Stavebník: Ing. Michal Kročko, PhD.
Dozorná činnosť: Ing. Michal Svýba
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 330-tis. €
Čas výstavby: 09/2015 – 06/2016
Foto: Ing. arch. Michal Medovarský

09 Synagóga, Lučenec
rekonštrukcia
Projektant architektonickej časti: Ing. Zsolt Papp
Projektant prevl. odbor. časti: Mgr. Art. Miroslav Janšto, reštaurátor, Ing. Jozef Začka, ZJ  statik, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: KOLEK, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Milan Mrva
Stavebník: Mesto Lučenec
Celkové stav. nákl. (bez DPH): 2,2 mil. €
Čas výstavby: 05/2012 – 10/2015
Foto: Tibor Škandík

10 D1 Fričovce – Svinia
novostavba
Autori architektonického riešenia:
Ing. Peter Valent, Ing. Zuzana Čierna, Ing. Martin Máša, Ing. Katarína Táborská, Ing. Miroslav Maťaščík, Ing. Tibor Michalka, CSc.
Projektant architektonickej časti: Alfa 04, a. s.
Projektant prevl. odbor. časti: Alfa 04, a. s.
Hlavný zhotoviteľ:  Združenie „FRIČOVCE“,  Doprastav, a. s. – vedúci člen, STRABAG, s. r. o. – člen
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Marcel Horváth
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 124,2 mil. €
Čas výstavby: 12/2011 – 11/2015
Foto: PhDr. Igor Hron

11 I-72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina
novostavba
Autori architektonického riešenia:
Ing. Martin Milata, Ing. Eva Macková, Ing. Árpád Zsigmond

Projektant architektonickej časti: Dopravoprojekt, a. s., divízia Zvolen

Projektant prevl. odbor. časti: Dopravoprojekt, a. s., divízia Zvolen
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Doprastav – SMS – I/72 Zbojská, Doprastav, a. s. – vedúci člen, Stavby mostov Slovakia, a. s. – člen
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Pánis
Stavebník: Slovenská správa ciest, a. s.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 17,7 mil. €
Čas výstavby: 05/2013 – 11/2015
Foto: PhDr. Igor Hron

12 R2 Pstruša – Kriváň
novostavba
Autori architektonického riešenia:
Ing. Imrich Bekeč, Ing. Peter Gramblička, Ing. Peter Bednárik, Ing. Jana Kapsiarová, Ing. Ján Kročka
Projektant architektonickej časti: Dopravoprojekt, a. s., divízia Zvolen
Projektant prevl. odbor. časti: Dopravoprojekt, a. s., divízia Zvolen
Hlavný zhotoviteľ: Združenie R2 Pstruša-Kriváň, Strabag, s. r. o. – vedúci člen, Doprastav, a. s. – člen, Váhostav SK, a. s. – člen
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Samák
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 178,0 mil. €
Čas výstavby: 12/2013 – 11/2015
Foto: PhDr. Igor Hron

13 Výskumné centrum ŽU, Žilina
novostavba
Autori architektonického riešenia:
Ing. Martin Bartovic, PhD.
Projektant architektonickej časti: Ing. Marek Cangár, PhD.
Projektant prevl. odbor. časti: Ing. Marek Cangár, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenska republika, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Alojz Koníček
Stavebník: Žilinská univerzita v Žiline
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2,5 mil. €
Čas výstavby: 06/2014 – 12/2015
Foto: Ing. Libor Trško, PhD.

14 Rosenfeldov palác, Žilina
rekonštrukcia
Autori architektonického riešenia:
akad. arch. Dušan Voštenák, Mgr. art. Peter Bohuš, Ing. arch. Roman Trizuliak
Projektant architektonickej časti: ­EURODESIGN – Ateliér, s. r. o.
Projektant prevl. odbor. časti: akad. arch. Dušan Voštenák
Hlavný zhotoviteľ: EURO-BULDING, a. s.
Stavebník: Mesto Žilina
Hlavný stavbyvedúci: Jozef Hólya
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2,1 mil. €
Čas výstavby: 06/2015 – 06/2016
Foto: Marek Jančúch

15 ČOV Petržalka – intenzifikácia a modernizácia, Bratislava-Petržalka, rekonštrukcia
Projektant prevl. odbor. časti:
AD Consult, a.s., Ing. Adrián Holienčín,
HYDROCOOP, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie ČOV Petržalka, Doprastav, a. s. – vedúci člen, VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. – člen, AQUASTAV, a. s. – člen
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Prusák
Stavebník: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 8,6 mil. €
Čas výstavby: 11/2013 – 11/2015
Foto: Mgr. art. Daniel Brogyányi

16 Dostavba areálu MZV, Bratislava
novostavba
Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (hlavný projektant), Ing. arch. Ilja Skoček
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (hlavný projektant), Ing. arch. Ilja Skoček
Projektant prevl. odbor. časti: Ing. Pavol Jančovič – statik
Hlavný zhotoviteľ: OHL ŽS SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Alexander Menyhart
Stavebník: MZVaEZ SR
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 5,5 mil. €
Čas výstavby: 04/2014 – 12/2015
Foto: Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční na galavečere 22. marca 2017 v Bratislave v spolupráci s RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj vernisáž putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2016. Do súťaže je prihlásených 16 stavieb, ktoré bude posudzovať odborná porota na základe osobnej prehliadky. Porota má možnosť udeliť hlavnú cenu, titul Stavba roka 2016, ceny za spoločenský prínos a ceny vyhlasovateľov. Jedným z hlavných mediálnych partnerov súťaže Stavba roka 2016 je časopis ASB.

Členovia poroty
• prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Bratislava (Slovensko), nominovaný SvF STU v Bratislave
• Ing. Katarína Bzovská, Bratislava (Slovensko), nominovaná MDVRR SR
• prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Praha (Česká republika), nominovaný ABF Slovakia
• Ing. Dáša Kozáková, Bratislava (Slovensko), nominovaná TSUS, n. o., Bratislava
• Ing. Ján Majerský, PhD., Žilina (Slovensko), nominovaný ZSPS
• Ing. arch. Pavol Suchánek, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKA
• Ing. arch. Igor Teplan, Bratislava (Slovensko), nominovaný SAS
• Ing. Anton Vyskoč, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKSI

Vyhlasovatelia
• Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
• Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
• Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
• Slovenská komora stavebných inžinierov
• Slovenská technická univerzita v Bratislave
• Stavebná fakulta STU v Bratislave
• Slovenský zväz stavebných inžinierov
• Spolok architektov Slovenska
• Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
• Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
• Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

Ceny
Budú udelené tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich hlavná cena titul STAVBA ROKA 2016.
Porota udelí dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu Slovenska:
• Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
• Cenu Únie miest Slovenska a šesť cien vyhlasovateľov súťaže:

• Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie,
• Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
• Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty, za uplatnenie vedy a techniky v realizácii,
• Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., za použitie progresívnych stavebných výrobkov,
• Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., BYTOVÝ DOM ROKA (vrátane rodinného domu),
• Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o., za architektonické riešenie.

V 22. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 8. ročník webovej ankety o  CENU ­VEREJNOSTI 2016. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko­ratingovom portáli www.zoznam.sk.

Text: Ľudovít Petránsky