Partneri sekcie:
  • PRESBETON

Prehľad stavieb, ktoré budú bojovať o ceny v súťaži Stavba roka 2015

image 79100 25 v1

Do 21. ročníka súťaže STAVBA ROKA 2015 je prihlásených 11 stavieb. Organizátorom súťaže je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Celoštátnu verejnú súťaž vyhlásili minulý rok Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách – podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj s ich obhliadkou. Viac o cenách, ktoré podľa štatútu súťaže udelí odborná porota, nájdete na stránke www.stavbaroka.eu.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v prvých mesiacoch tohto roka v Bratislave v spolupráci s RTVS.

Široká verejnosť môže hlasovať za najkrajšiu stavbu, ktorá získa Cenu verejnosti 2015. Hlasovanie prebieha na stránke www.stavbaroka.zoznam.sk.

Generálny partner

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Portfólio prihlásených stavieb stavba roka 2015 - ASBskPortfólio prihlásených stavieb stavba roka 2015 - EurostavPortfólio prihlásených stavieb stavba roka 2015 - sabPortfólio prihlásených stavieb stavba roka 2015 - zoznam_sk

Mediálni partneri

Stavby zaradené do súťaže

Multifunkčný komplex CITY ARENA, Trnava

novostavba,

Foto: Mgr. art. Matej Kováč

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Adamec, Ing. arch. Milan Paulík, Ing. arch. Pavol Hrčka, Ing. arch. Martin Ďurík – spolupráca na interiéri

Projektant architektonickej časti: adamec & adamec s.r.o.,

Projektant – statika stavby: Ing. Jaroslav REPA

Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Holubica

Stavebník: City-Arena, a.s. a City-Arena PLUS, a.s.,

Dozorná činnosť: ENTO, s.r.o. Košice, STAVOINVESTA, s.r.o. Banská Bystrica

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 92 mil. €

Doba výstavby: 09/2013 – 08/2015

Vyhliadková veža Tokaj, Malá Tŕňa

novostavba

Foto: Ing. arch. Michal Michaľák

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Mihaľák 

Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.

Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Michal Mihaľák

Hlavný projektant: Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.

Projektant – statika stavby: Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.
Ing. Peter Platko, PhD.

Hlavný zhotoviteľ: Ing. Jaroslav Pčola Reitner

Hlavný stavbyvedúci: Ján Kaššai

Stavebník: Združenie Tokajská vínna cesta

Dozorná činnosť: Anna Olahová

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 0,108 mil. €

Doba výstavby: 05/2014 – 05/2015

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park

novostavba,

Foto: Jozef Mravec

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík

Projektant architektonickej časti: PROMA, s.r.o.

Projektant prevl. odbornej časti: Ing. Ján Mládenek.

Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a.s.,

Hlavný podzhotoviteľ: HORNEX, a.s.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ladislav Barák

Stavebník: Univerzita Komenského v Bratislave

Dozorná činnosť: Ing. Jozef Páleš

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 29,8 mil. €

Doba výstavby: 02/2014 – 08/2015

Výrobný areál MEVIS, Šamorín

novostavba

Foto: Ing. arch. Boris Chmel

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Tomáš Jávroka, Ing. arch. Ĺubomír Bobek

Projektant architektonickej časti: ARCHITEKTI BOBEK JÁVORKA, s. r. o.

Projektant prevl. odbor. časti: ELTER, Ing. Ladislav Tauzinger,

Hlavný zhotoviteľ: IN VEST, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Štefan Packa

Stavebník: MEVIS Slovakia, s. r. o.

Dozorná činnosť: H+P Projekt Management, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 15 mil. €

Doba výstavby: 08/2014 – 06/2015

Úpravňa vody, Osuské

rekonštrukcia

Foto: Mgr. art. Daniel Brogyányi

Projektant prevl. odbor. časti: HYDROTEAM, s. r. o., Ing. Ľuboš Hollý,

Hlavný zhotoviteľ: STANMAR, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Martin Beňo

Stavebník: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Dozorná činnosť: Ing. Elena Džavoronková

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,1 mil. €

Doba výstavby: 08/2014 – 11/2015

Zariadenie sociálnych služieb DOMINIK, Veľká Lehota

novostavba, II. etapa

Foto: Ing. Ján Genserek – DONA MULTIMEDIA

Autori architektonického riešenia: Ing. Karel Turek

Projektant architektonickej časti: Ing. Karel Turek

Projektant prevl. odbor. časti: Ing. Karel Turek

Hlavný zhotoviteľ: MIJAS, spol. s r.o., Ing. Ján Koša

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Bagala

Stavebník: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.

Dozorná činnosť: Peter Kocian

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,24 mil. €

Doba výstavby: 04/2014 – 04/2015

HOTEL CHATEAU, Gbeľany

rekonštrukcia


Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Viktor Šabík

Projektant architektonickej časti: SOLAR INTEGRA, s. r. o., Ing. Janka Solárová

Projektant interiéru: DEEP DESIGN, s. r. o., Ing. Katarína Fialová

Projektant prevl. odbor. časti: SOLAR INTEGRA, s. r. o., Ing. Janka Solárová

Hlavný zhotoviteľ: RBR, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Miho

Stavebník: KAŠTIEĽ GBEĽANY, s. r. o.

Dozorná činnosť: Ing. Jozef Mintál

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 3,3 mil. €

Doba výstavby: 01/2014 – 10/2015

KÚPALISKO ZELENÁ ŽABA, Trenčianske Teplice

rekonštrukcia

Foto: Luboš Fussek

Autori architektonického riešenia: Ing. Radovan Valenta, Ing. arch. Karol Kállay,
Ing. arch. Branislav Bolčo

Projektant architektonickej časti: MIKO – projekčná kancelária, s. r. o.,

Projektant prevl. odbor. časti: MIKO – projekčná kancelária, s. r. o.,

Hlavný zhotoviteľ: Združenie DSC, a.s., a STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Tibor Kovács

Stavebník: Kúpele Zelená žaba, s. r. o.

Dozorná činnosť: Peter Pálka

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 10,0 mil. €

Doba výstavby: 10/2014 – 07/2015

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek

novostavba

Foto: Ing. Peter Kovaľ

Projektant architektonickej časti: VALBEK, s. r. o.

Projektant prevl. odbor. časti: Ing. Eduard Manco, VALBEK, s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ: Združenie EUROVIA SK, a. s., EUROVIA CZ, a .s., STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s., Líder združenia EUROVIA SK, a. s.
Podzhotoviteľ tunela Šibenik: TUBAU, a. s.

Riaditeľ stavby: Ing. Martin Ptak

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Chovanec

Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dozorná činnosť: Ing. Vladimír Vereš, AMBERG ENGINEERING, a. s.

Celkové stav. nákl. (bez DPH): 126,3 mil. €

Doba výstavby: 06/2012 – 11/2015

Aqua Arena, Šamorín

novostavba

Foto: Richard Binder

Autori architektonického riešenia: A2 studio s r.o.
Ing. arch. Viktor Becker
Ing. arch. Miroslav Slahučka

Projektant architektonickej časti: A2 studio s r.o.

Projektant prevl. odbor. časti: A2 studio s r.o.

Hlavný zhotoviteľ: Združenie IRT (Ingsteel spol. s r.o., RECOR TK spol. s r.o., TECHTEAM s r.o. )

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Hrubý

Stavebník: Merkator 2 a. s.

Dozorná činnosť: Ing. Marian Janík st.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 13,5 mil. €

Doba výstavby: august 2013/ jún 2015

BD Tri vody Malinovo

novostavba, I. etapa

Foto: Stanislav Hrabovský – exteriéry

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Revaj
Projektant architektonickej časti: Ing. Ivan Bučko – ORPIS
Projektant prevl. odbor. časti: Ing. Ivan Bučko – ORPIS
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Baláž
Stavebník: Tri vody Malinovo, s.r.o.,
Dozorná činnosť: Milan Grožaj
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,516 mil. €
Doba výstavby: 09/2014 – 09/2015

Zdroj: ABF Slovakia

Komentáre