Prehľad poterov a podláh do priemyselných prevádzok

Partneri sekcie:

Na zhotovenie podláh vhodných do priemyselných prevádzok je potrebné voliť stavebné materiály, ktoré odolajú vysokému mechanickému či chemickému zaťaženiu.

Podlahy vo veľkých priemyselných prevádzkach, výrobných priestoroch, v skladoch, nákupných centrách, kancelárskych budovách, vo výstavných halách a výstavných priestoroch, po ktorých jazdia obslužné dopravné prostriedky s gumenými pneumatikami, ako sú vysokozdvižné vozíky, a ktoré sú vystavené vysokému chemickému či mechanickému zaťaženiu, je potrebné realizovať použitím vhodných polymér­cementových, cementových či polyure­táncementových poterov.

Podklad musí byť vhodne pripravený. Musí byť suchý alebo mierne vlhký, čistý, pevný bez uvoľnených častí. Betónové povrchy musia byť vyzreté min. 10 dní, s pevnosťou v tlaku min. 25 N/mm² a pevnosťou v ťahu min. 1,5 N/mm². Pevnostné parametre podlahy musia zodpovedať konečnému účelu použitia a predpokladanému zaťaženiu.

Povrch musí byť pripravený vhodným spôsobom, napr. tzv. obrokovaním, prípadne prebrúsením tak, aby sa odstránili nečistoty, cementové výkvety a nesúdržné miesta. Povrch po správnej príprave musí zostať zdrsnený, prípadne nasiakavý, v závislosti od pokynov výrobcu.

Potery je možné nanášať strojovo alebo ručne a vo väčšine prípadov sú vhodné na použitie v exteriéri aj interiéri. Niektoré typy poterov vyžadujú pred aplikáciou na podklad realizovanie vhodného mostíka, ktorý zabezpečí požadovanú priľnavosť jednotlivých vrstiev.

Polymércementový poter 40 MPa (070)

Vlastnosti
Polymércementový poter na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne do hĺbky poškodenia 50 mm a na zhotovenie združených a plávajúcich poterov vo vonkajšom a vnútornom prostredí. Mrazuvzdorný, odolný proti chemickým rozmrazovacím látkam. Odporúčaná hrúbka: 5 až 50 mm, zrnitosť: 2,0 mm.

Spotreba
Približne 59 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 30 mm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
15,20 €/25 kg

Výrobca
Cemix

Polymércementový poter 40 MPa (070)
Polymércementový poter 40 MPa (070) |

 

Nivelačná hmota Industrie FMI 50

Vlastnosti
Cementová prášková zmes veľmi výdatne zušľachtená umelými prísadami, tuhnúca hydraulicky. Po vytvrdnutí vytvára bezprašný povrch, ktorý je vhodný aj ako finálna nášľapná vrstva. Je určená na vyrovnanie podkladu ako samonivelizačná stierková hmota alebo na zhotovenie vrchnej vrstvy podláh s hrúbkou 3 až 50 mm. Do interiéru aj exteriéru. Vhodná na ručné aj strojové nanášanie. Určená na zhotovenie rovných, veľmi namáhaných podláh vo výrobných priestoroch, v nákupných centrách, kancelárskych budovách, vo výstavných halách a výstavných priestoroch, po ktorých jazdia obslužné dopravné prostriedky s pneumatikami. Trieda podľa EN13813 CT-C30-F10.

Spotreba
Približne 1,7 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 mm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
45,69 €/25 kg

Výrobca
Murexin

Nivelačná hmota Industrie FMI 50
Nivelačná hmota Industrie FMI 50 |

 

PCI Pericem® EBF Rapid

Vlastnosti
Špeciálny rýchlotuhnúci poterový betón s výstužnými vláknami kompenzujúcimi zmrašťovanie na vyrovnávacie a spádové vrstvy a pod priemyselné syntetické podlahy. Používa sa v hrúbkach od 15 do 80 mm ako pripojený a od 40 do 80 mm ako plávajúci poter. Pri aplikácii pripojených poterov do hrúbky 40 mm je potrebné použiť spojovací mostík – aplikáciou metódy „čerstvý do čerstvého“. Spracovateľnosť: približne 30 min, pochôdznosť: približne po 4 h, kladenie ďalších vrstiev: po približne 24 h. Zrnitosť: 0 až 4 mm. Kvalitatívna trieda: CT-C30-F5.

Spotreba
Približne 18 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 10 mm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
16,98 €/25 kg

Výrobca
Basf

PCI Pericem® EBF Rapid
PCI Pericem® EBF Rapid |

 

Mapefloor CPU/HD

Vlastnosti
Trojzložková malta na polyuretáncementovej báze s vysokou mechanickou pevnosťou a vysokou odolnosťou proti chemikáliám, určená na vyhotovenie priemyselných podláh s hrúbkou vrstvy od 6 do 9 mm, vystavených vysokému zaťaženiu, vysokým chemickým účinkom a vysokým teplotným zmenám. Vhodná na použitie do potravinárskych prevádzok, v chemickom a vo farmaceutickom priemysle, v mliekarenskom priemysle, pivovaroch, vo vinárskom sektore a v stáčacích prevádzkach.

Spotreba
Približne 2 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 mm)

Balenie
Súprava, 25,8 kg

Orientačná cena
153,93 €/25,8 kg (zložky A, B, C)

Výrobca
Mapei

Mapefloor CPU/HD
Mapefloor CPU/HD |

Neprehliadnite: Liate potery a samonivelizačné stierky

Priemyselná podlaha SIB 40 SAFETEC

Vlastnosti
Samonivelizačná hmota na báze cementu s vysokou pevnosťou CT-C40-F7. Vhodná na vysoké zaťaženie, napr. pohybom vysokozdvižných vozíkov. Hrúbka vrstvy: od 10 mm. Na vytvorenie podlahovej krytiny na poteroch spájaných cementom a síranom vápenatým, betónových podkladoch, starých keramických obkladoch, suchých a magnéziových poteroch z liateho asfaltu, s hrúbkou 5 až 20 mm. Extrémne nízke pnutie vďaka inovatívnej technológii Safetec. Na strojové a ručné spracovanie. Do interiéru a exteriéru.

Spotreba
Približne 1,6 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 mm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
58,84 €/25 kg

Výrobca
quick-mix

Priemyselná podlaha SIB 40 SAFETEC
Priemyselná podlaha SIB 40 SAFETEC |
Text Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
Foto: archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2019.

Polymércementový poter 40 MPa (070)
Nivelačná hmota Industrie FMI 50
PCI Pericem® EBF Rapid
Mapefloor CPU/HD
Priemyselná podlaha SIB 40 SAFETEC