uvodna foto

Okenný profil pre modernú architektúru

Profily z PVC majú najlepšiu hodnotu tepelnej izolácie na trhu a spĺňajú všetky požiadavky na energetickú účinnosť. S okenným profilom Elegant možno vkusne dotvoriť a podtrhnúť vnímanie akejkoľvek navrhovanej stavby.