Výroba plastových profilov na novej CNC linke

Naša budúcnosť vám ponúka ešte viac!

Teraz je mimoriadne dôležité, aby spoločnosti reagovali na nový vývoj na trhu a pozorne sledovali technickú evolúciu.

Od 1. septembra spoločnosť BRUVO Slovakia v Seredi, uviedla do prevádzky novú ultramodernú CNC linku a urobila nový krok do buducnosti. Vd’aka investícii do nových strojov je teraz spoločnosť BRUVO Slovakia schopná ponúknuť trhu sériu Softline ‘82 NL, ktorý sa Vám určite bude páčiť s jeho elegantným moderným vzhľadom.

Od 1. septembra spoločnosť BRUVO Slovakia v Seredi uviedla do prevádzky novú ultramodernú CNC linku

Profil ’82, ktorý má sedem komôr s hrubšími deliacimi stenami v kombinácii s izolačným trojsklom, je výborná voľba pre nízkoenergeticke domy. BRUVO Slovakia volí kvalitu, čo znamená že sa tu použivajú plastové profily kvality “A” podľa DIN NE 2608, pričom steny profilov sú hrubšie (3mm minimum) čo vytvára väčšiu stabilitu a pevnosť a garantuje dlhú životnosť.

www.bruvo.sk

Nová ultramoderná CNC linka