Obr. 6 Celkový pohľad dvojtrám na podpernej skruži

Estakáda Podzávoz na diaľnici D3

Na novobudovanom, v súčasnosti rozostavanom úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec je najdlhším mostom SO 205-00 Estakáda Podzávoz. Celková dĺžka ľavého mosta je 803,0 m, celková dĺžka pravého mosta je 832,0 m s maximálnym rozpätím poľa …
image 94876 25 v2

Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Diaľnica D3 vrátane úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru č. VI.: Gdansk – Grudziadz/Warszawa – Katowice – Skalité – Čadca – Žilina. Tento koridor je podľa projektu TINA (Transport Infrastructure Needs …
image 92182 25 v1

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité

Predmetný úsek diaľnice D3 je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a jeho účelom je zabezpečiť bezpečné, kapacitné a rýchle cestné odvedenie tranzitnej osobnej a nákladnej dopravy z územia Kysúc smerom od severu na juh. …