image 100076 25 v2
Galéria(12)

Najmodernejší cestný tunel na Slovensku je Považský Chlmec

Výstavba úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, otvoreného 2. decembra 2017, trvala tri a pol roka a stála 255 mil. eur. Tento technicky mimoriadne náročný úsek má dĺžku 4,25 km a jeho súčasťou je aj 1,5-kilometrová estakáda ponad Hričovskú priehradu, ktorá stojí na 57 pilieroch vybudovaných prevažne vo vodnej nádrži, a dvojrúrový tunel na jednosmernú premávku pod vrchom Chlmec, ktorého severná rúra meria 2 249 m a južná rúra 2 186,5 m. 

luxmeter NEW
Obr. 1 Situacia stavby
Obr. 2 Protismerne svietidlo
Obr. 3 Symetricke svietidlo
Obr. 4 Umiestnenie protismernych svietidiel
Obr. 5 Pohlad na kombinovane evakuacne svietidlo
Obr. 6 Umiestnenie svietidiel
Obr. 7 Osvetlenie vstupu do priecneho prepojenia

Už predchádzajúce dva články v časopise IS č. 6/2017 konštatovali, že tunel Považský Chlmec je najmodernejší na Slovensku – má okrem iného šesť prechodových chodieb pre chodcov a dve chodby pre obslužné a záchranné vozidlá. Výstavba diaľnice sa financovala s podporou eurofondov v rámci Operačného programu Doprava a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Postavilo ju združenie spoločností Eurovia SK, Hochtief CZ a SMS.

Objektom merania bolo prevádzkové osvetlenie južnej rúry (JR), evakuačné osvetlenie, osvetlenie zálivu, prechodové a prejazdné osvetlenie priečnych chodieb, ako aj vonkajšie osvetlenie pred portálom dvojpruhového jednosmerného tunela 2T – 8,0 Považský Chlmec (STN 73 7507).

Situácia stavby tunela Považský Chlmec (zdroj: NDS, a. s.)

Situácia stavby tunela Považský Chlmec (zdroj: NDS, a. s.)

Použité svietidlá

Na účely prevádzkového osvetlenia slúžia svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami vyhotovené z nehrdzavejúcej ocele. Konštrukcia tunelových svietidiel zaručuje jednoduchú výmenu svietidla a jeho častí (výbojka a elektrické komponenty) bez použitia špeciálneho náradia. Svietidlá sú konštruované ako prachotesné a vodotesné. Protismerné a symetrické svietidlá v pravej (južnej) rúre a v ľavej (severnej) rúre (SR) sú umiestnené v jednom rade v osi klenby tunela na pomocnej nosnej konštrukcii vedľa káblovej trasy vedenej pod stropom tunela.

Protismerné svietidlo na osvetlenie tunelov (zdroj: Thorn Lighting)

Protismerné svietidlo na osvetlenie tunelov (zdroj: Thorn Lighting)

Adaptačné osvetlenie tunelových rúr zodpovedá návrhovej rýchlosti 100 km/h a jasovým pomerom pred vjazdovým portálom, priebežne stanoveným prostredníctvom vonkajších a vnútorných jasomerov. Je rozdelené na spínané sekcie štyroch regulačných skupín (S1, S2, S3 a S4) protismerných svietidiel, napájané je zo záložného zdroja, čím je zabezpečená jeho nepretržitá prevádzka aj pri výpadku hlavného napájania. Prejazdné osvetlenie tunelových rúr sa rieši symetrickými svietidlami rozmiestnenými v rovnomerných vzdialenostiach asi 10 m.

Umiestnenie protismerných svietidiel na účely prevádzkového osvetlenia v tunelovej rúre (zdroj: Eltodo)

Umiestnenie protismerných svietidiel na účely prevádzkového osvetlenia v tunelovej rúre (zdroj: Eltodo)

Jeho ovládanie sa realizuje pomocou dvoch regulačných skupín (S5 a S6) symetrických svietidiel. Počas dňa je prejazdné osvetlenie zapnuté na 100 % maximálneho svetelného výkonu, čo zodpovedá projektovanej úrovni jasu 4 cd/m2. V noci sa svietidlá určené na prejazdné osvetlenie stmievajú približne na 50 % maximálneho svetelného výkonu, čo zodpovedá projektovanej úrovni jasu 2 cd/m2 (S6). Prejazdné osvetlenie tunela slúži zároveň na zaistenie bezpečného úniku osôb z tunela v prípade požiaru.

Symetrické svietidlo na osvetlenie tunelov (zdroj: Thorn Lighting)

Symetrické svietidlo na osvetlenie tunelov (zdroj: Thorn Lighting)

Na orientačné bodové osvetlenie a označenie smeru úniku sú použité kombinované evakuačné svietidlá vyhotovené z nehrdzavejúcej ocele s čírym kaleným sklom. Tieto svietidlá, konštruované ako prachotesné a vodotesné, sú súčasťou dopravného značenia. Rozmery bezpečnostnej značky sú 350 mm × 250 mm. Zdanlivá plocha bočných stien je 20 mm × 250 mm.

Umiestnenie symetrických svietidiel, kombinovaných evakuačných svietidiel a svietidiel použitých na vodiace osvetlenie komunikácie v tuneli (zdroj: Eltodo)

Umiestnenie symetrických svietidiel, kombinovaných evakuačných svietidiel a svietidiel použitých na vodiace osvetlenie komunikácie v tuneli (zdroj: Eltodo)

Kombinované evakuačné svietidlá sú umiestnené nad chodníkom na strane núdzových východov (t. j. na vstupe do priečnych prepojení) vo výške 1 m. Základné rozstupy svietidiel sú 25 m. Bezpečnostná značka a bočné steny svietidla svietia trvalo. Počas prevádzky sú nastavené dva regulačné stupne zodpovedajúce 25 % (počas dňa a nočných hodín) a 100 % (evakuačné návestné osvetlenie) maximálneho svetelného výkonu. Orientačné bodové osvetlenie sa automaticky zapne pri detekcii požiaru v tuneli.

Pohľad na kombinované evakuačné svietidlo umiestnené nad chodníkom na strane núdzových východov (zdroj: Broll Systemtechnik)

Pohľad na kombinované evakuačné svietidlo umiestnené nad chodníkom na strane núdzových východov (zdroj: Broll Systemtechnik)

LED svietidlá na vodiace osvetlenie komunikácie v tuneli sú umiestnené pri hrane núdzových chodníkov tak, že jednou stranou svietia v smere jazdy (biela farba svetla) a druhou stranou proti smeru jazdy (oranžová farba svetla). Obojsmerné svietenie s jednosmernou premávkou je nevyhnutné na vizuálne ohraničenie pri pohľade do spätného zrkadla. Rozstupy medzi svietidlami v adaptačnom pásme sú približne 12,5 m a v prejazdnom pásme asi 25 m. Tieto osvetlenia sa umiestňujú v strede medzi kombinovanými evakuačnými svietidlami.

Osvetlenie vstupu do priečneho prepojenia (prejazdné priečne prepojenie je riešené ako bezbariérové) (zdroj: Eltodo)

Osvetlenie vstupu do priečneho prepojenia (prejazdné priečne prepojenie je riešené ako bezbariérové) (zdroj: Eltodo)

V štandardnom režime svieti vodiace osvetlenie komunikácie v tuneli trvalo, možno ho pritom prepnúť do pomalého (5-sekundový interval) alebo rýchleho (0,5-sekundový interval) blikania. Svietidlá sú nastavené na tri regulačné stupne zodpovedajúce 20 % (počas nočných hodín), 50 % (počas dňa) a 100 % (pri evakuačnom návestnom osvetlení) maximálneho svetleného výkonu. Svietidlá sa napájajú cez záložný zdroj tak, aby boli v prevádzke aj pri výpadku elektrickej energie či v prípade požiaru.

Návestné osvetlenie núdzového východu je označené trojicou bodových svietidiel zelenej farby z oboch strán východu. Tieto svietidlá sú umiestnené na bočnej stene tunelovej rúry vo výške 55, 130 a 200,5 cm nad úrovňou chodníka, bezprostredne vedľa núdzového východu. Sú nastavené na dva regulačné stupne zodpovedajúce 25 % pri bežnej prevádzke tunela a 100 % (pri evakuač­nom návestnom osvetlení) maximálneho svetleného výkonu. Podlahu pred dverami núdzového východu osvetľuje LED svietidlo.

Osvetlenie núdzového zálivu (zdroj: Eltodo)

Osvetlenie núdzového zálivu (zdroj: Eltodo)

Osvetlenie únikových chodieb zabezpečuje dostatočné svetelné podmienky na pohyb osôb v priečnych prepojeniach. LED svietidlá pod stropom v priečnych prepojeniach sú pripojené k zálohovanému distribučnému okruhu. Osvetlenie v priečnych prepojeniach sa ovláda automaticky pomocou dverného kontaktu, resp. tlačidlom pri dverách, alebo pomocou riadiaceho systému. Vypnutie sa riadi diaľkovo pomocou operátora z riadiaceho centra.

Osvetlenie núdzových zálivov slúži na zvýraznenie týchto miest oproti prejazdnému osvetleniu. Na osvetlenie každého zálivu sú použité symetrické svietidlá s halogenidovými výbojkami, ktoré sú umiestnené v samostatnom rade. Svietidlá sa ovládajú spoločne s prejazdným osvetlením (s regulačnou skupinou S5 a S6).

Vonkajšie osvetlenie pozemnej komunikácie pred portálmi tunela (zdroj: Eltodo)

Vonkajšie osvetlenie pozemnej komunikácie pred portálmi tunela (zdroj: Eltodo)

Vonkajšie osvetlenie pozemnej komunikácie pred portálmi tunela slúži na bezpečný prechod medzi hladinou osvetlenia vo vnútri tunela a vonku v noci pri výjazde z tunela. Je umiestnené vo vzdialenosti, ktorá sa rovná približne dvojnásobku dĺžky brzdnej dráhy, max. 200 m pred každým portálom.

Vonkajšie osvetlenie tvoria svietidlá s vysokotlakovou sodíkovou výbojkou upevnené na osvetľovacích stožiaroch s výškou 12 m, ktoré majú dĺžku výložníkov 1,5 m a rozstupy približne 35 m (vždy 6 ks po oboch stranách diaľnice). Univerzálny držiak umožňuje nasadiť svietidlo na výložník. Vonkajšie osvetlenie pozemnej komunikácie sa spína súmrakovými spínačmi, ktoré sú umiestnené pred portálmi vjazdovej časti tunelových rúr.

Postup merania

Parametre osvetlenia sú (v medziach neistoty merania) z pohľadu pozorovateľa nachádzajúceho sa v osi ľavého jazdného pruhu zrkadlovým obrazom parametrov osvetlenia z pohľadu pozorovateľa nachádzajúceho sa v osi pravého jazdného pruhu. To isté platí aj o svetelnotechnických parametroch ľavej (severnej) rúry. Rozstupy symetrických svietidiel umiestnených navyše vo vnútornom pásme SR sa nelíšia od rozstupov ostatných symetrických svietidiel vo vnútornom pásme SR, resp. JR.

Skrátka, pri meraní osvetlenia v pravej (južnej) rúre cestného tunela Považský Chlmec sme sa sústredili na základné pásma s dostatočnou vypovedacou schopnosťou na zaujatie stanoviska k posudzovanému dielu. Takisto meranie každého prechodového a prejazdného osvetlenia priečnych chodieb nemôže priniesť nové poznatky.

Meranie a vyhodnotenie parametrov osvetlenia cestného tunela Považský Chlmec sme urobili podľa:

• Metodickej príručky (MP): 2015 Požiadavky na osvetlenie cestných tunelov realizovaných a prevádzkovaných v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.,

• a noriem:

– STN EN 13201-2:2016 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 2 Svetelnotechnické požiadavky,
– STN EN 13201-3:2017 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 3 Svetelnotechnický výpočet,
– STN EN 13201-4:2016 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 4 Metódy merania svetelnotechnických vlastností.

 

Podmienky počas merania

 • Teplota vzduchu vo výške 1,0 m nad vozovkou bola stabilná – na úrovni 11 °C, vlhkosť bola 72 %, viditeľnosť > 1 000 m. Večer 5. 10. 2017 sa v oblasti tunela vyskytoval dážď a po polnoci, 6. 10. 2017, pokračovalo oblačné počasie. Pocitovo sa to prejavovalo miernym chladom, pričom táto teplota neovplyvnila vykonávanie fotometrických meraní. Výbojky osadené v svietidlách umiestnených v tuneli, ako aj pred portálmi, nie sú teplotne citlivé a LED zdroje pri tejto teplote vykazujú stabilné parametre.
 • V dôsledku normálneho prevádzkového stavu sa nevyskytli poklesy napätia. Podľa smernice EÚ Electricity Quality and Supply Regulations (EQS), ktorá definovala jednot­né sieťové napätie na úrovni 230 V ± 10 %, t. j. v rozpätí 207 V – 253 V, a medzinárodnej normy STN EN 60038 Normalizované napätia CENELEC musí každé elektrické zariadenie s označením CE bezpečne fungovať v tomto intervale. Meranie jasu a osvetlenosti sa uskutočnilo v pravidelných časových intervaloch na rovnakom mieste; odčítané údaje meracích prístrojov boli ustálené.
 • Nezaznamenalo sa cudzie a rušivé svetlo z okolia (napr. signálne značky a dopravné zariadenia, označovanie únikových ciest a bezpečnostných zariadení, svetlá vozidiel a pod.).
 • Nevyskytli sa žiadne prekážky.
 • Poloha meracích bodov sa stanovila podľa výkresovej dokumentácie, ktorá v pôdoryse jednoznačne, zrozumiteľne a prehľadne udáva kóty svetelných stredov svietidiel a pasportné čísla inštalovaných svietidiel.
 • Viedol sa záznam parametrov osvetlenia v základných pásmach tunelovej rúry (v prvej polovici medzného pásma a vnútorného pásma), v prechodovom a prejazdnom priečnom prepojení a v núdzovom zálive i záznam parametrov vonkajšieho osvetlenia pozemnej komunikácie pred portálom vjazdovej časti tunelovej rúry.

Meranie počas záverečnej skúšky (pred uvedením tunela do prevádzky) sme vykonali v nastavených bodoch relevantného priestoru jasomerom, resp. luxmetrom. V priebehu života osvetľovacieho zariadenia sa počas prevádzky tunela kontrolujú základné pásma tunelovej rúry zaznamenaním obrazu jasového analyzátora dynamickým meraním, následne sa realizuje laboratórna analýza. V oboch prípadoch však musí byť sieť bodov merania zhodná s výpočtovým poľom!

Meracie prístroje

Na meranie osvetlenosti a jasu sme použili luxmeter LMT POCKET – LUX 2 a jasomer LMT L 1009 s predstavenou šošovkou Glare Lens LG na stanovenie ekvivalentného závojového jasu.

Z hľadiska správnosti merania intenzity osvetlenia sa luxmeter LMT POCKET – LUX zatrieďuje podľa najväčšej dovolenej chyby do triedy presnosti 1. Luxmeter LMT POCKET – LUX 2 s kremíkovou fotónkou a s dvojmetrovým káblom (aby sa pozorovateľ mohol postaviť tak, aby netienil svetlo, ktoré by inak dopadalo na fotometrickú hlavicu) má priemer snímacej plochy 10 mm a merací rozsah – 0,1 lx až 199,99 klx. Pri meraní sme rovinu svetelne citlivého povrchu fotometrickej hlavi­ce umiestnili na povrch vozovky alebo steny.

Luxmeter LMT POCKET – LUX 2 (zdroj: LMT Lichtmesstechnik Berlín)

Luxmeter LMT POCKET – LUX 2 (zdroj: LMT Lichtmesstechnik Berlín)

Na meranie jasu povrchu vozovky v určitom bode mal jasomer zvislý otvorový uhol 2´ (v pozdĺžnom smere) a vodorovný otvorový uhol 20´ (v priečnom smere), na meranie jasu steny tunela sme použili otvorový uhol 1°. Na meranie priemerného jasu povrchu vozovky prostredníctvom jednotlivých odčítaní má jasomer clonu, ktorou sme zohľadnili iba svetlo z relevantného priestoru. Použitý jasomer LMT L 1009 má merací rozsah – 0,0001 cd/m2 až 19 990 kcd/m2.

Jasomer LMT L 1009 (zdroj: LMT Lichtmesstechnik Berlín)

Jasomer LMT L 1009 (zdroj: LMT Lichtmesstechnik Berlín)

Laboratórium VÚD, a. s., Žilina vedie záznamy o každom prístroji. Prístroje obsluhovali kvalifikovaní pracovníci oboznámení s metódami a postupom merania, zodpovední za vyjadrenia a interpretácie obsiahnuté v protokole odovzdanom NDS, a. s. Pred meraním sme skontrolovali stav a funkciu meracích prístrojov, čím sa potvrdilo, že prístroje spĺňali špecifikované požiadavky MP a príslušných noriem.

Kontrolovali sme takisto čistotu všetkých dôležitých súčastí prístrojov a napätie ich napájacích zdrojov. Pred meraním sme meracie prístroje vystavili adaptačnému času osvetlenia snímačov, ktoré rádovo zodpovedalo meranému osvetleniu. Za adaptačný čas sa považuje taký čas, po ktorom sa údaje prístroja vystaveného konštantnému osvetleniu nemenia. Meracie prístroje sme pred meraním a počas neho chránili pred vplyvmi, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť výsledky merania.

Pomocné zariadenia, resp. prístroje na nefotometrické merania

Na nastavenie oka pozorovateľa 1,5 m nad povrchom vozovky pri meraní jasu bodov v jazdnom pruhu sme použili trojnožku (model Manfrotto 128 LP), ktorá umožnila nastaviť uhol pozorovania jasomera na 89° ± 0,5°. Geometrické údaje osvetľovacích zariadení sme merali laserovým dĺžkomerom, model Disto D8 (č. 502860098, výrobca LEICA), a pásmom, model FUN 30, Long Fiberglass tape 30 m. Teplotu a vlhkosť sme merali vo výške 1,0 m nad vozovkou meteostanicou Anemometer T 410-2, model 0560-4102.

Podmienky merania

Pred meraním svetelnotechnických vlastností osvetľovacieho zariadenia tunela bol dodržaný minimálny čas predbežného starnutia svetelných zdrojov. Výbojky svietili prinajmenej 100 h. Pred začiatkom merania sme osvetľovacie zariadenie uviedli s predstihom do stavu, ktorý je bežný pri danom spôsobe používania osvetlenia relevantného priestoru.

Pri výbojkách sme rešpektovali minimálny čas stabilizácie svetelného toku (ustálenia prevádzkovej teploty) 20 min. Za stabilizovaný sme považovali svetelný tok vtedy, keď meraná hodnota osvetlenia pri meraniach s odstupom niekoľkých minút 3-krát po sebe nevykazovala systematické zmeny.

Postup pri meraní

Pri meraní osvetlenosti sme dbali na správnu polohu snímacej plochy luxmetra LMT POCKET – LUX 2. Jas povrchu vozovky sme merali jasomerom LMT L 1009 na priestorovo vymedzenej sieti na povrchu vozovky. Pritom:

 • priemernú osvetlenosť, resp. jas povrchu vozovky sme vypočítali ako aritmetický priemer osvetlenosti, resp. jasov meraných bodov siete;
 • celkovú rovnomernosť osvetlenosti, resp. jasu povrchu vozovky alebo steny tunelovej rúry U0 sme vypočítali ako pomer najnižšej hodnoty osvetlenosti, resp. jasu, ktorá sa vyskytuje v ktoromkoľvek z bodov vymedzenej siete a priemernej hodnoty osvetlenosti, resp. jasu;
 • pozdĺžnu rovnomernosť osvetlenosti, resp. jasu povrchu vozovky jazdného pruhu alebo steny tunela Ul, sme vypočítali ako pomer medzi najnižšou a najvyššou hodnotou osvetlenosti, resp. jasu v rámci každého zvoleného pozdĺžneho smeru jazdného pruhu.

Pri meraní jasu sa pozorovateľ nachádzal 60 m pred radom bodov merania v relevantnej oblasti. V priečnom smere sa pozorovateľ nachádzal v osi pravého jazdného pruhu.

Parametre osvetlenia jednotlivých častí tunela Považský Chlmec

Prevádzkové osvetlenie

Z analýzy výpočtu priemerného jasu v prvej polovici medzného pásma JR vychádza, že pomer jasu na povrchu stien (167 cd/m2) a vozovky v pozdĺžnom smere tunelovej rúry (204 cd/m2) je 80 %. Tento výsledok sa potvrdil aj meraním. Percentuálny pomer rozdielu medzi vypočítanými a nameranými hodnotami priemerného jasu na povrchu vozovky a stien tunela na úrovni približne 10 % pritom vyhovuje MP. Vzhľadom na to, že pre oko pozorovateľa sú rozhodujúce jasy na povrchu vozovky, bolo bezpredmetné merať hladinu osvetlenia v adaptačnom pásme tunela.

Percentuálny pomer rozdielu medzi vypočítanými a nameranými hodnotami priemerného jasu na povrchu vozovky a stien tunela vnútorného pásma JR cez deň bol približne 10 %. Po zohľadnení udržiavacieho činiteľa 0,7 je očakávaná hodnota pred čistením osvetľovacej sústavy cez deň 4,6 cd/m2. Očakávaná hodnota pred čistením osvetľovacej sústavy v noci je 2,2 cd/m2. Tieto hodnoty spĺňajú zadanie.

Úroveň jasu vo vnútornom pásme sa udržuje na konštantnej hodnote zabezpečujúcej bezpečný prejazd tunelom. Je súčasťou núdzového osvetlenia a slúži na osvetlenie jazdných pruhov pri výpadku elektrickej energie. V tomto prípade bude časť prejazdového osvetlenia tunela zapnutá na 100 %. Zároveň je pri tuneli Považský Chlmec navrhnutá pri výpadku elektrickej energie znížená prejazdná rýchlosť 60 km/h. Núdzové osvetlenie sa napája zo zálohovaného zdroja (UPS, dieselgenerátor).

 

Prechodové (chodci) a prejazdné (vozidlá) priečne prepojenia

Priemerná osvetlenosť na úrovni podlahy prechodového priečneho prepojenia bola Em = 337 lx. Podľa STN EN 12464-1 sa požaduje v prípade prechodu chodcov pri komunikačných zónach na úrovni podlahy osvetlenosť 100 lx. Priemerná osvetlenosť na úrovni podlahy prejazdného priečneho prepojenia bola Em = 370 lx. Podľa STN EN 12464-1 sa požaduje v prípade prejazdu vozidiel pri komunikačných zónach na úrovni podlahy osvetlenosť 150 lx. Prechodové a prejazdné priečne prepojenia sú osvetlené s dostatočnou rezervou a pri rozstupe približne 5 m je aj osvetlenie ideálne rovnomerné.

V oboch prípadoch bola osvetlenosť podlahy pred dverami núdzových východov pod LED svietidlom na úrovni 250 lx. Pri štandardnej prevádzke tunela možno osvetlenosť podlahy znížiť na 25 %, čiže asi na 75 lx, naopak, v prípade incidentu možno automaticky zvýšiť intenzitu osvetlenosti na 100 %.

 

Núdzový záliv

Priemerná osvetlenosť na povrchu núdzového zálivu bola Em = 447,5 lx.

 

Vonkajšie osvetlenie pozemnej komunikácie pred a za tunelom

V dôsledku dažďa v oblasti tunela Považský Chlmec sa povrch vozovky jazdného pásu zmenil na mokrý. Preto sme vyhodnotili vonkajšie osvetlenie pred portálom tunela podľa STN EN 13201-2 pre kolízne úseky. V tomto prípade sa vyhodnocuje priemerná osvetlenosť Em a celková rovnomernosť osvetlenosti U0 meraná podľa STN EN 13201-4.

Pri požadovanom priemernom jase vnútri tunela v noci na úrovni 2 cd/m2 musí byť jas na priľahlých úsekoch otvorenej komunikácie aspoň 1 cd/m2, čo podľa STN EN 13201-2 zodpovedá triede osvetlenia M3, ktorú možno nahradiť triedou osvetlenia C3 s udržiavanou osvetlenosťou Em = 15 lx a rovnomernosťou osvetlenosti U0 = 0,40. Meracie pole obsahovalo dve svietidlá jednostrannej osvetľovacej sústavy. Hodnoty priemernej osvetlenosti a rovnomernosti osvetlenosti na povrchu vozovky pred portálom tunela boli Em = 30,43 lx a U0 = 0,59.

Posúdenie neistoty merania

Neistotu merania možno opísať tromi skupinami zložiek, ktoré sa týkajú:

 • metrologických vlastností meracieho systému a vplyvu metódy merania,
 • vplyvu výskytu zriedkavostí a usporiadania osvetľovacieho zariadenia v tuneli,
 • vplyvu existencie okamžitých zriedkavostí osvetľovacieho zariadenia v tuneli a klimatických a okolitých podmienok.

Tieto tri skupiny zložiek treba oddeliť, lebo posledná skupina zložiek sa môže od jedného merania k druhému značne meniť, zatiaľ čo vplyv metrologických vlastností meracieho systému zostane v podstate stály. Rozlišujú sa rôzne zdroje neistoty merania:

 • presnosť meracích prístrojov, 
 • presnosť polohy meracieho bodu alebo priestorovo vymedzenej meracej siete,
 • vplyv metódy merania,
 • vplyv postupu vyhodnotenia merania,
 • vlastnosti osvetľovacieho zariadenia v tuneli a stabilita svetelnotechnických vlastností počas meraní,
 • prevádzkové napätie,
 • klimatické podmienky (teplota okolia, vlhkosť povrchu vozovky atď.),
 • prekážky tvoriace tiene, ktoré môže vytvárať vetrací systém tunela, alebo iné prekážky, cudzie a rušivé svetlo z okolia atď.

Z praktických dôvodov vystavený protokol neobsahuje analýzu všetkých zdrojov neistoty merania, pretože:

 • neboli kontrolované pracovníkmi, ktorí sa podieľali na meraní,
 • zaznamenanie a vyhodnotenie týchto nefotometrických meraní je komplikované a finančne náročné,
 • osvetlenie v tuneli bolo vyhodnotené v reálnych prevádzkových podmienkach, podrobnosti nie sú dôležité,
 • vplyv týchto podmienok na namerané hodnoty osvetlenosti alebo jasu je neznámy a nie je možné určiť ich vplyv na neistotu merania bez série komplikovaných a drahých meraní.

Základom určenia neistoty merania bola preto rozšírená štandardná neistota kalibrácie použitých meracích prístrojov (luxmetra LMT POCKET – LUX 2 a jasomera LMT L 1009) U = 4 %. Pri pravdepodobnosti 95 % sme použili koeficient rozšírenia ku = 2.

Zhrnutie výsledkov merania

Čiastkové hodnoty boli zhrnuté do tabuliek označených tak, aby bolo pri každej hodnote možné identifikovať miesto výpočtu a merania. Ďalej sú uvedené rozhodujúce hodnoty zistených meraní, upravené odhadom neistoty merania:

 • priemerný jas v prvej polovici medzného pásma, regulačná skupina S1: Lm, kor = 227 ± (0,04 × 227) = (227 ± 9,08) cd/m2,
 • priemerný jas vnútorného pásma, regulačná skupina S5 + S6: Lm, kor = 6,56 ± (0,04 × 6,56) = (6,56 ± 0,26) cd/m2,
 • prechodové priečne prepojenie (chodci): Em, kor = 337 ± (0,04 × 337) = (337 ± 13,48) lx,
 • prejazdné priečne prepojenie (vozidlá): Em, kor = 370 ± (0,04 × 370) = (370 ± 14,80) lx,
 • pred dverami núdzových východov: Em, kor = 250 ± (0,04 × 250) = (250 ± 10) lx,
 • núdzový záliv: Em, kor = 447,5 ± (0,04 × 447,5) = (447,5 ± 17,90) lx,
 • vonkajšie osvetlenie: Em, kor = 30,43 ± (0,04 × 30,43) = (30,43 ± 1,21) lx.

 

Automatické riadenie osvetlenia vjazdového pásma vo dne

Osvetlenie vjazdového pásma je základné. Preto sa v súlade s činiteľom k pre protismerné osvetlenie pri návrhovej rýchlosti 100 km/h nastavil pomer vnútorného korekčného jasomera a vonkajšieho jasomera na úrovni 0,05. Záložná regulácia pri výpadku vnútorného korekčného jasomera je v tuneli nastavená podľa tab. 1.

Tab. 1  Nastavenie záložnej regulácie

Tab. 1 Nastavenie záložnej regulácie

Záver

Možno konštatovať, že:

 • svetelné zdroje a svietidlá nevyhnutné na adaptačné a prejazdné osvetlenie tunela, evakuačné osvetlenie a vodiace osvetlenie komunikácie v tuneli, osvetlenie zálivov, prechodové a prejazdné osvetlenie priečnych prepojení, ako aj vonkajšie osvetlenie úsekov diaľnice pred portálmi sú TOP produkty; 
 • pred a za portálom sú umiestnené kalibrované jasomery;
 • projektant osvetlenia Ing. Aleš Kaňa (ZG Lighting Czech Republic, s. r. o.) perfektne zvládol softvér ReluxTunnel.

Kvalita inštalácie kontrolovaného technologického systému, ku ktorému patria uvedené prvky, je bezchybná. Vykonané merania a zhodnotenie projektovej dokumentácie preukázali, že kontrolované osvetľovacie sústavy cestného tunela Považský Chlmec vyhovujú v plnom rozsahu požiadavkám MP a citovaným normám. Tento záver garantuje zvýšenú bezpečnosť dopravy, zrakovú pohodu vodičov, efektívnu údržbu a optimálne ovládanie osvetlenia tunela.

 

TEXT: prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc. – PROMETEUS

Pavol Horňák sa venuje osvetleniu pozemných komunikácií, projektovaniu osvetlenia cestných tunelov, osvetleniu športovísk a meraniu svetelnotechnických vlastností osvetľovacích zariadení vo všetkých aplikáciách. Meranie tunela vykonal spolu s Ing. Silviou Čerňanskou a Ing. Michalom Ulčákom z Výskumného ústavu dopravného, a. s., z 5. na 6. 10. 2017 v čase od 19.00 h do 02.30 h.

Poďakovanie patrí tímu pracovníkov Deltech, a. s., Eltodo, a. s. a ZG Lighting Slovakia, s. r. o., ktorí pri poskytli príprave a počas merania všetky požadované informácie a dokumenty vrátane použitých fotografií produktov a osvetľovacích sústav.

The most modern road tunnel in Slovakia is Považský Chlmec

Construction of the section of the D3 motorway Žilina, Strážov- Žilina, Brodno, opened on December 2, 2017, lasting three and a half years to build with costs of 255mil. euros. This technically extremely demanding stretch is 4,25 km long and includes a 1,5-kilometer-long estacade over Hričovská dam, which stands on 57 pylons built predominantly in a water tank, and a two-way tunnel for one-way traffic below Chlmec Hill, whose northern pipe measures 2 249, and southern 2 186,5 m.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2018.