Inovatívne produkty od spoločnosti DOKA

Spoločnosť DOKA predstavila začiatkom roka nové produkty z oblasti debnenia a bezpečnosti. Nové debniace systémy pomáhajú zvyšovať efektivitu a produktivitu práce na stavbách a zároveň novinky z oblasti bezpečnosti zlepšujú úroveň ochrany v rámci BOZP.

Z noviniek vyberáme pre vás nasledujúce:

Dokadek 30 kombinuje výhody panelového stropného debnenia s výhodami Dokaflex-stropného debnenia, to znamená rýchlu prácu v štandardnej oblasti s panelmi veľkosti 3 m² v kombinácii s rýchlou a flexibilnou prácou v oblasti prispôsobenia.

dokadek30

FreeFalcon je jeden z najnovších výrobkov v oblasti bezpečnosti. Je ideálnou kombináciou bezpečnosti a voľnosti pohybu. Osoby sú zaistené mobilným zariadením všade tam, kde existuje zvýšené nebezpečenstvo pádu. Tým sa významne zvyšuje bezpečnosť osôb bez zníženia flexibility a znižuje sa počet úrazov spôsobených pádom.

FreeFalcon

Bezpečnostná sieť SNF zvyšuje bezpečnosť pri práci na stavbách a minimalizuje riziko padajúcich predmetov počas realizácie stavby. Trojvrstvové vyhotovenie siete v kombinácii s únosnou konštrukciou umožňujú prispôsobenie každému tvaru stavebného objektu. Bezpečnostná sieť slúži výlučne na zachytávanie padajúceho materiálu.

Safety Net Fan

Viac informácií sa dozviete na našej stránke www.doka.sk.