image 101159 25 v1
Galéria(7)

Systémové riešenie z expandovaného polystyrénu

Partneri sekcie:

Kontaktný tepelnoizolačný systém na báze sivého polystyrénu v kombinácii s požiarnymi zábranami z minerálnej vlny je riešenie, ktoré ponúka ekonomicky úsporné a požiarne bezpečné dodatočné zateplenie budov.

04Polyform logo Hirsch male
05Polyform UP EPS NSP dosky CISTA
08Polyform R logo
tab1
tab2
06Polyform UP Bukurestska 32
07

Nové tepelnotechnické požiadavky vyplývajúce zo zmeny z STN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky si vyžiadali revíziu súvisiacich noriem, a to:

 • STN 73 2901: Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS);
 • STN 73 0834/Z2: Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb,
 • STN 73 0802/Z2: Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.

Citované normy priniesli sprísnenie požiadaviek na použitie EPS v ETICS, a to najmä z hľadiska protipožiarnych opatrení. Hlavné zmeny sa týkajú týchto oblastí:

 • zaviedla sa povinnosť pri navrhovaní ETICS na dodatočné zatepľovanie budov používať požiarne zábrany, čo sú zábrany vytvorené z minerálnej vlny, v celej hrúbke ETICS so šírkou aspoň 200 mm;
 • navrhovanie tepelnoizolačných systémov závisí od účelu, výšky stavby a hrúbky tepelnej izolácie.

Uvedené zmeny z hľadiska tepelnotechnických vlastností a požiarnej bezpečnosti stavieb priniesli so sebou zvýšenú prácnosť a náročnosť na stavbe. Zvýšená náročnosť súvisí aj so spomínaným zväčšením hrúbky tepelnej izolácie, čo je zároveň spojené s väčšou objemovou hmotnosťou tepelnoizolačných dosiek, čím sa zvyšuje priťaženie obvodovej konštrukcie budovy. To však nie je prekážkou na použitie EPS v ETICS.

* napr. rodinne domy

Do popredia sa dostáva sivý polystyrén

Nové predpisy vzťahujúce sa na ETICS dávajú do popredia použitie sivého expandovaného polystyrénu ako tepelnoizolačného materiálu. Tento typ polystyrénu vyrába POLYFORM v Podolínci už viac ako 10 rokov, pri svojej extrémne nízkej tepelnej vodivosti a objemovej hmotnosti nemení pevnostné vlastnosti. V niektorých prípadoch sú až 10-krát lepšie ako pri iných bežne používaných stavebných materiáloch.

Modelový bytový dom 1 Bytový dom postavený v stavebnej sústave P1.14, rohový, 8 poschodí, 1 vchod. Plocha zateplenia obvodového plášťa: 1 501 m2. Hrúbka izolácie EPS, MW, požiarne zábrany (PZ) z MW: 160 mm.

Modelový bytový dom 1
Bytový dom postavený v stavebnej sústave P1.14, rohový, 8 poschodí, 1 vchod. Plocha zateplenia obvodového plášťa: 1 501 m2. Hrúbka izolácie EPS, MW, požiarne zábrany (PZ) z MW: 160 mm.

POLYFORM ponúka komplexné riešenie

Nové požiadavky protipožiarnych noriem sa vzťahujú na budovy postavené do roku 2000. Naša spoločnosť bola na požiadavku prípravy projektovej dokumentácie podľa nových protipožiarnych noriem od 1. marca 2016, samozrejme, pripravená. Zároveň sme rozšírili svoj výrobný a obchodný program tak, aby sme mohli pokryť požiadavky našich obchodných partnerov a investorov komplexne v rámci jedného balíka. Týmto riešením je ETICS s použitím tepelnej izolácie na báze expandovaného polystyrénu (EPS) v kombinácii s požiarnymi zábranami (PZ) z minerálnej vlny (MW), ktoré predstavuje požiarne bezpečný tepelnoizolačný systém.

Modelový bytový dom 2 Bytový dom postavený v stavebnej sústave T 03 B, 4 poschodia, 2 vchody. Plocha zateplenia obvodového plášťa: 1 220 m2. Hrúbka izolácie EPS, MW, požiarne zábrany (PZ) z MW: 180 mm.

Modelový bytový dom 2
Bytový dom postavený v stavebnej sústave T 03 B, 4 poschodia, 2 vchody. Plocha zateplenia obvodového plášťa: 1 220 m2. Hrúbka izolácie EPS, MW, požiarne zábrany (PZ) z MW: 180 mm.

Ušetríte 10 až 20 % z investičných nákladov

Obavy, že nové sprísnené požiadavky na použitie EPS v ETICS, vyplývajúce z STN 73 0802/Z2, extrémne zvýšia náklady na dodatočné zateplenie budov, nie sú opodstatnené. Dokazujú to aj nasledujúce prepočty, ktoré porovnávajú investičné náklady na zhotovenie ETICS s expandovaným polystyrénom (EPS) a požiarnymi zábranami z minerálnej vlny (MW) a ETICS pri celoplošnom použití minerálnej vlny (MW). Ako vidieť z tabuľky porovnania nákladov na dodatočné zateplenie modelových bytových domov, investičné náklady na zhotovovanie ETICS s EPS a PZ sú o 10 až 20 % nižšie ako pri použití ETICS s MW.

Najdôležitejšie výhody EPS v porovnaní s MW

V dôsledku nových tepelnotechnických požiadaviek, vyplývajúcich z STN 73 0540-2, vystupujú do popredia tieto najdôležitejšie vlastnosti EPS:

 • tepelná izolácia (TI) na báze sivého EPS má až o 20 % nižší súčiniteľ tepelnej vodivosti l v porovnaní s MW;
 • na splnenie nových tepelných požiadaviek platných od 1. 1. 2016 stačí použiť o 20 % menšiu hrúbku EPS ako pri MW;
 • až 10-krát nižšia objemová hmotnosť EPS v porovnaní s bežnými druhmi MW a z toho vyplývajúca nižšia prácnosť a jednoduchšia manipulácia;
 • priťaženie obvodového plášťa budovy vplyvom ETICS s EPS je výrazne nižšie ako s MW, doska z EPS pri hrúbke 180 mm má hmotnosť 1,3 kg, doska z MW má hmotnosť 15 kg;
 • podstatnou charakteristickou vlastnosťou dôležitou pre fasády je pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky, pre EPS TR je 100 kPa, pre MW s pozdĺžnym vláknom je to len 10 kPa, v dôsledku toho v ETICS s EPS nevznikajú „kompresné trhliny“;
 • EPS výrazne nemení svoje tepelnoizolačné vlastnosti ani pri zvýšenom obsahu vody, resp. vlhkosti.

Ak potrebujete poradiť, prosím, kontaktujte nás cez Hotmail, ktorý sa venuje požiarnej bezpečnosti zatepľovacích systémov. Naši odborníci vám radi poradia.

Hotmail pb.etics@polyform.sk

A Member of the HIR SCH Group 

POLYFORM, s. r. o. 
Terézie Vansovej 10 065 03 Podolínec
Telefón: +421 52 439 12 14
Email: odbyt@polyform.sk
www.polyform.sk