Výstavba bytov, ilustračná

Stavebná produkcia v máji presiahla objem pol miliardy eur a medziročne bola vyššia o 2,5 percenta

Partneri sekcie:

Výkony stavebníctva za päť mesiacov tohto roka predstavovali takmer 2,1 mld. eur a oproti tomu istému obdobiu minulého roka vzrástli o 1 %.

Stavebná produkcia na Slovensku v máji tohto roka dosiahla objem 520,8 mil. eur a medziročne vzrástla o 2,5 %. Pokračovala tak striedaním mesačných rastov a poklesov a po aprílovom mínuse sa znova dostala do plusu.

Vývoj ovplyvnil zvýšený objem prác na budovách a výraznejší rast inžinierskych stavieb. Medzimesačne, po zohľadnení sezónnych vplyvov, bol objem stavebnej produkcie oproti aprílu vyšší o 0,4 %. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad SR v tlačovej správe.

Stavebné práce realizované na Slovensku v máji medziročne vzrástli o 6 % na 475 mil. eur. Ich celkový vývoj ovplyvnilo najmä zvýšenie objemu stavebných prác na podielovo významnejšej novej výstavbe o 8,8 %. Naopak opravy a údržba medziročne poklesli o 1,3 % a brzdili celkový rast stavebníctva v máji. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorí viac ako dvojtretinový podiel.

Z hľadiska výrobného zamerania objem prác pri výstavbe budov medziročne stúpol o 4,7 % a k pozitívnemu vývoju stavebníctva prispeli najmä rýchlejšie rastúce práce na inžinierskych stavbách, medziročne vzrástli o 8,8 %.

Naopak práce v zahraničí, ktoré pomáhali stavebníctvu v predošlom roku, znížili svoj objem a medziročne zaznamenali pokles o 23,8 % na 45,8 mil. eur. Zahraničné výkony tvorili necelých 9 % z celkového objemu stavebnej produkcie.

V súhrne za päť mesiacov roka 2022 dosiahla stavebná produkcia objem takmer 2,1 mld. eur a medziročne bola vyššia o 1 %. Dynamickejší medziročný rast o 1,7 % vykázala nová výstavba, opravy a údržba sa držali približne na úrovni roka 2021 (rast o 0,2 %). Produkcia v zahraničí bola medziročne vyššia o 1,8 %.

SITA