Partneri sekcie:

Zhotovenie komínového lemu (pracovný postup)

Okolo komína je vhodné vytvoriť komínový lem, ktorým sa zabezpečí napojenie komína k strešnej krytine.

Priestup komína cez strešnú rovinu šikmej strechy predstavuje z hľadiska budúcej tesnosti pomerne náročný detail. Okrem použitia vhodných materiálov na tento účel je potrebné presne dodržať predpísaný technolo­ gický postup. Len tak možno zabrániť prípadnému prenikaniu vody do streš­ného plášťa.

Okolo komína je vhodné vytvoriť komínový lem, ktorým sa zabezpečí napojenie komína k strešnej krytine. Zhotovuje sa z ušľachtilého plechu klampiarskymi detailmi podľa platnej normy alebo možno použiť flexibilný tesniaci pás z hliníkového plechu, ktorý je dostatočne pružný a možno ho teda prispôsobiť tvaru strešnej krytiny.

Utesnenie priestu­pu komína a jeho styku so strešným plášťom zabezpečuje butylkaučuková lepiaca vrstva. Podklad musí byť pred montážou hladký, suchý a očistený od mastnôt a prachu. Ako prvý sa nalepí tesniaci pás na prednú časť komína, po­tom na boky a nakoniec na zadnú časť komína. Tesniaci pás na zadnej časti komína musí byť pod prvou škridlou za komínom.

Pri nízkych sklonoch sa za komínom kopí sneh, preto je potrebné prilepiť ešte jeden tesniaci pás cez ďal­šiu škridlu za komínom. Na prichytenie hornej časti tesniaceho pásu na komín je určená krycia lišta z hliníkového plechu s montážnou krycou fóliou. Pripevnenie sa realizuje skrutkami vo vzájomnej vzdialenosti 200 mm a hor­nú škáru je potrebné utesniť strešným tmelom.

TIP

KONTAKTNÁ PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA
Na strechy s nízkym sklonom je vhodné použiť kontaktnú paropriepustnú fóliu s dvomi integrovanými samolepiacimi okrajmi a so špeciálnym akrylátovým náterom, ktorý zabezpečuje potrebnú vodotesnosť a oteruvzdornosť.

Čo budete potrebovať

 • Kaučuk na lepenie fólií
  THAN špeciálny kaučuk na lepenie fólií
  spotreba: približne 7 bm/kartuša, plastová kartuša 310 ml = 22,73 €
 • Penetrácia na zvýšenie priľnavosti pri najnižších sklonoch
  HF PRIMER
  spotreba: približne 0,1 až 0,15 l/fľaša (v závislosti od nasiakavosti podkladu), plastová fľaša, 1 l = 34,90 €
 • Pružná butylkaučuková páska
  FLEXX BAND pružná butylkaučuková páska
  šírka: 100 mm, dĺžka: 10 m, ks = 60,31 €
 • Jednostranná lepiaca páska
  MULTI BAND Jednostranná lepiaca páska
  šírka: 60 mm, dĺžka: 25 m, ks = 31,27 €
 • Strešná kontaktná paropriepustná fólia
  FOXX PLUS Strešná fólia kontaktná
  šírka: 1,5 m, dĺžka: 50 m, plošná hmotnosť: 270 g/m2, ks = 547,20 €
 • Tesniaci pás okolo komína
  Medi-Flex
  spotreba: 4,8 bm komína/kotúč, šírka: 300 mm, dĺžka: 5 m, bal. = 91,97 €
 • Krycia lišta
  Krycia lišta okolo komína
  rozvinutá šírka: 72 mm, dĺžka: 2 m, ks = 7,87 €
 • Strešný tmel
 • Náradie
  nôž
  nožnice na plech
  aplikačná pištoľ
  akumulátorový skrutkovač
  štetec alebo valček
INFO O MATERIÁLI:
» Flexibilný prvok z hliníkového plechu s butylkaučukovou lepiacou vrstvou na utesnenie priestupov a stykov komína a strechy.

01 | Kaučukové lepidlo

Na presahy hydroizolačnej fólie sa nanesie kaučuk na lepenie fólií.

01 | Kaučukové lepidlo
01 | Kaučukové lepidlo | Zdroj: Mediterran

02 | Presah fólie

Presahy fólie sa prilepia na komín zo všet­kých strán. Presah fólie musí byť min. 150 mm na každej strane.

02 | Presah fólie
02 | Presah fólie | Zdroj: Mediterran

03 | Penetrácia pod pásku

Kaučuk sa musí naniesť minimálne po vrchnú hranu kontralaty. Na povrch hydroizolačnej fólie sa nanesie penetrač­ný náter, ktorý zvýši priľnavosť lepiacich pások…

03 | Penetrácia pod pásku
03 | Penetrácia pod pásku | Zdroj: Mediterran

04 | Prelepenie rohov

… a všetky rohy komína sa prelepia pruž­nou butylkaučukovou páskou.

04 | Prelepenie rohov
04 | Prelepenie rohov | Zdroj: Mediterran