Statické zabezpečenie komína pri prechode strešnou rovinou (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Statické zabezpečenie komína pri prechode strešnou rovinou je dôležité na zabezpečenie predpokladanej životnosti komína.

Nadstrešná časť je namáhaná vetrom, v niektorých oblastiach v zimnom období aj snehom. Na jeho stabilizáciu tak nepostačujú len strešné laty.

Z hľadiska zabezpečenia funkčnosti strešného plášťa je potrebné zabezpečiť:

 • tesnosť proti vlhkosti,
 • minimalizáciu tepelných strát,
 • vzduchotesnosť budovy,
 • stabilizáciu samostatne stojacich častí nad strechou,
 • izoláciu chladné oblasti,
 • odstup komína od horľavých častí.Na zabránenie vzniku chýb je v tejto oblasti absolútne nevyhnutná koordinácia rôznych profesií, ako sú murári, pokrývači, tesári, sadrokartonári a inštalatéri.
  Info o materiáli: » Kotviaci prvok do krovu z nehrdzavejúcej ocele na statické kotvenie komína prechádzajúceho cez strešný plášť medzi krokvami.

Bezpečné odstupové vzdialenosti

V drevených strechách je potrebné zabezpečiť, aby sa medzi horľavými stavebnými materiálmi a komínom dodržala minimálna predpísaná vzdialenosť. Bezpečnú odstupovú vzdialenosť komínového telesa od horľavých častí stavby určuje výrobca komínového systému podľa typu prevádzky, použitého paliva alebo podľa platného legislatívneho predpisu, ktorým je vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. – minimálne 50 mm, ak je medzera odvetraná.

Priestor medzi stenou a stropom možno vyplniť rozmerovo stabilnou, nehorľavou tepelnou izoláciou s nízkou vodivosťou. To platí, aj ak sú horľavé stavebné prvky izolované zvonku. Ak sa dodrží vzdialenosť určená výrobcom a medzera sa vyplní nehorľavou izoláciou, napr. na báze minerálnej vlny (vlastnosti: trieda reakcie na oheň A1, tepelná vodivosť ≤ 0,035 w/(m . K), hrúbka aspoň 50 mm pre klasifikáciu G50, voľný priestor úplne vyplnený), môže sa parozábrana a vodotesná izolácia napojiť priamo na túto izolačnú vrstvu. Tým sa zabráni vzniku požiaru.

Horľavé stavebné materiály, ktoré priliehajú ku komínu malou plochou, ako sú palubovky alebo lišty, sa môžu navrhnúť bez odstupu, tzn., že môžu byť v priamom kontakte s komínovým plášťom (STN EN 15287-1).

Pozor! Uchytenie držiakov na antény
Komínové teleso sa nesmie používať ako nosný prvok na uchytenie anténnych stožiarov a zariadení na príjem satelitného signálu.

Statické zabezpečenie komína

Vyčnievajúcu časť komína (viac ako 1 m nad rovinou strechy) je potrebné navrhnúť a realizovať tak, aby odolala značnej sile vetra. V tejto súvislosti je potrebné venovať pozornosť predpísanému statickému zabezpečeniu v projektovej dokumentácii. Ak návrh statického zabezpečenia komína v projektovej dokumentácii chýba, odporúča sa konzultácia s výrobcom komínového systému. Je potrebné staticky zabezpečiť komín výztužnými tyčami v rohoch tvárnic so zálievkou tak, aby začínali od spodnej hrany posledného stropu až po ukončenie komína. Toto platí pre komíny, ktoré sú viac ako 1 m nad strešnou rovinou.

Statickú ochranu komína v rámci tepelne izolovaných strešných plášťov možno zabezpečiť kotviacim prvkom do krovu. Odporúča sa použiť originálny systémový dielec, ktorý má pevnosť a bezpečnosť overené statickými výpočtami a skúškami.

Čo budete potrebovať

 • Kotviaci prvok
  Schiedel Kotviaci prvok do krovu univerzálny
  obsah balenia:
  – 2× závitová tyč M 20, dĺžka 1 200 mm
  – 4× úchyt do krokiev so skrutkami
  – 4× uholníky so skutkami
  – 24 ks klincov, 6 × 80 mm
  – 1× imbusový kľúč
  balenie 131,39 €
 • Minerálna vlna
 • Parozábrana
 • Hydroizolačná fólia
 • Tesniace pásky
 • Náradie a pomôcky: ceruzka, elektrická vŕtačka, kladivo, uhlová brúska

01 | Prvá súprava

Pripraví sa prvá súprava uholníkov a úchytov na závitovú tyč.

Prvá súprava
Prvá súprava | Zdroj: Schiedel

02 | Priloženie komponentov

Jednotlivé komponenty sa priložia na zodpovedajúce miesta na komíne.

Priloženie komponentov
Priloženie komponentov | Zdroj: Schiedel

03 | Otvory na úchyty

Na krokvách sa vyznačia ceruzkou otvory na montáž úchytov.

Otvory na úchyty
Otvory na úchyty | Zdroj: Schiedel

04 | Vyvŕtanie otvorov

Pomocou elektrickej vŕtačky sa do krokiev vyvŕtajú otvory na klince.

Vyvŕtanie otvorov
Vyvŕtanie otvorov | Zdroj: Schiedel

05 | Pripevnenie úchytov

Na krokvy sa priložia úchyty a cez predvŕtané otvory sa vložia klince (6 × 80 mm), ktoré sa napevno uchytia do konštrukcie krovu.