Montáž komína (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pred začatím montáže musí byť známa výška, umiestnenie a orientácia komínových dvierok aj ďalších čistiacich a revíznych otvorov, rovnako aj výška a orientácia miesta na pripojenie spotrebiča. Zároveň sa pred začatím montáže musí preveriť, či umiestnenie všetkých otvorov zodpovedá požiadavkám noriem a predpisov. Už v tejto fáze sa odporúča konzultácia s kominárom – revíznym technikom.

Základné pravidlá pri výstavbe komína

Prefabrikovaná komínová päta sa osádza do maltového lôžka. Tvárnice sa spájajú tenkovrstvovou maltou (3 ks/1 m komína). Tenkovrstvová malta sa nesmie nanášať na integrovanú tepelnú izoláciu ani na otvory na statické zabezpečenie komína. Profilované rúry s dĺžkou 1 330 mm s hrdlovým spojom sa spájajú škárovacím tmelom. Centrovacie dielce centrujú šamotovú profilovanú vložku v tvárnici.

Statické zabezpečenie komína

Komín je potrebné približne každé 4 m výšky zabezpečiť proti vybočeniu. Za zabezpečenie proti vybočeniu sa považuje aj priechod stropnou konštrukciou. Na bočné zabezpečenie komína v oblasti krovu možno použiť kotviaci prvok do krovu. Tento prvok možno umiestniť nad, pod alebo medzi krokvy.

Na statické zabezpečenie voľne stojacich komínov, vyšších nadstrešných častí (viac ako 1 m voľnej výšky od roviny strechy) a pod. možno do otvorov v rohoch tvárnic vložiť výstuž a zaliať ju zálievkovou maltou. Súčasťou komínového systému je súprava výstužných tyčí na vystuženie dvoch diagonálnych otvorov v tvárnici (3 m výstuže) a jednotlivé tyče na vystuženie komínového telesa.

Ukončenie komína nad strechou

Ak sa má komín nad strechou ukončiť prefabrikovaným komínovým plášťom z vláknobetónu, osádza sa tento plášť až na oplechovaný komín vymurovaný do požadovanej výšky. Výška oplechovania musí byť min. 150 mm; pri strmých strechách a v horských oblastiach podľa miestnych skúseností. Plášť sa pred osadením zreže podľa sklonu strechy.

Neodporúča sa upraviť komínové tvárnice nad strešnou rovinou len omietnutím. Komínové tvárnice bez povrchovej úpravy môžu spôsobovať vlhnutie komínového telesa. Komínové teleso sa odporúča povrchovo upraviť zateplením a omietnutím.

Jednoprieduchový variant Schiedel ABSOLUT so šachtou
Jednoprieduchový variant Schiedel ABSOLUT so šachtou |

Jednoprieduchový variant Schiedel ABSOLUT so šachtou

 1. Kónické vyústenie
 2. Krycia doska
 3. Zateplenie ochladzovanej časti komína – 50 mm
 4. Oplechovanie komína
 5. Kotviaci prvok do krovu (v úrovni krokiev)
 6. Napojenie spotrebiča – sopúch
 7. Komínová tvárnica s multifunkčnou šachtou
 8. Čistiace a kontrolné dvierka
 9. Odvod vlhkosti z komínového prieduchu
 10. Deliaci izolačný prvok DURONIC
 11. Konštrukcia šikmej strechy

 

Dvojprieduchový variant Schiedel ABSOLUT so šachtou
Dvojprieduchový variant Schiedel ABSOLUT so šachtou |

Dvojprieduchový variant Schiedel ABSOLUT so šachtou

 1. Kónické vyústenie s nasávaním vzduchu pre plynový kondenzačný kotol
 2. Kónické vyústenie
 3. Šamotová vložka
 4. Krycia doska
 5. Zateplenie ochladzovanej časti komína
 6. Súprava na napojenie strešných fólií
 7. Kotviaci prvok do krovu
 8. Čistiace a kontrolné dvierka
 9. Deliaci prvok DURONIC na prerušenie tepelného mostu medzi nevykurovaným a vykurovaným priestorom
 10. Sopúch na napojenie spotrebiča
 11. Šamotová izostatická vložka
 12. Komínová tvárnica s integrovanou izoláciou
 13. Čistiace a kontrolné dvierka
 14. Prekrytie odvodu vlhkosti
 15. Deliaci prvok DURONIC na prerušenie tepelného mostu v päte komína
 16. Konštrukcia šikmej strechy
 17. Multifunkčná šachta (vedenie inštalácií, odvetranie)

Čo budete potrebovať

Komínový systém Schiedel Absolut

 • Skladba komínového systému:
  deliaci prvok DURONIC pre komínovú pätu
  prefabrikovaná komínová päta
  napojenie odvodu kondenzátu
  hrdlo vložky na pripojenie dymovodu
  uzávery otvorov v komínovom prieduchu
  tesné komínové dvierka
  horné čistiace a revízne dvierka
  komínová tvárnica ABSOLUT:
  – jednoprieduchová
  – jednoprieduchová s viacúčelovou šachtou
  – dvojprieduchová s rovnako veľkými prieduchmi
  – dvojprieduchová s viacúčelovou šachtou
  – dvojprieduchová s rôzne veľkými prieduchmi
  – dvojprieduchová s viacúčelovou šachtou s rovnako veľkými prieduchmi
  izolačný prvok DURONIC na prerušenie tepelného mosta
  vodotesná izolačná fólia – komponent DURONIC systému
  komínová profilovaná šamotová vložka:
  – rovné vložky ABS
  – vložky ABS pre komínové dvierka
  – vložky ABS na napojenie dymovodu 90°/45°
  napájací adaptér ABSOLUT
  súprava výstužných tyčí
  prefabrikovaný komínový plášť z vláknobetónu alebo krycia doska
  prvky KOP na statické zabezpečenie v krokve
  kónické vyústenie
 • Lepiaca malta: Tenkovrstvová lepiaca malta, papierové vrece, 5 kg
 • Škárovací tmel: Škárovacia hmota FM RAPID, súčasť dodávky
 • Náradie a pomôcky: murárska lyžica, molitanová hubka, vodováha, kotúčová píla, ostrý nôž, hrebeňová stierka, vyhladzovač škár, aplikačná pištoľ, meter.

Prefabrikovaná komínová päta

Krok 1: Maltové lôžko pod pätu

Na betónovú dosku sa nanesie maltové lôžko, do ktorého sa položí izolácia proti vlhkosti. Na izoláciu sa nanesie ďalšia vrstva malty.

01 Maltové lôžko pod pätu
01 Maltové lôžko pod pätu |

Krok 2: Osadenie prefabrikovanej päty

Na predpripravené miesto s maltovým lôžkom sa položí prefabrikovaná komínová päta. Vzniknutý kondenzát, príp. dažďové a snehové zrážky, treba odviesť z komína do kanalizácie. Odvod sa musí realizovať so zápachovou uzávierkou – sifónom, ktorý je súčasťou prefabrikovanej päty.

02 Osadenie prefabrikovanej päty
02 Osadenie prefabrikovanej päty |

Krok 3: Očistenie hrdla

Hrdlo profilovanej rúry sa očistí od prachu a nečistôt. Styčná plocha na tvárnici sa očistí od nečistôt, pri vyšších teplotách sa povrch navlhčí.

03 Očistenie hrdla
03 Očistenie hrdla |

Krok 4: Škárovací tmel do hrdla

Do hrdla sa nanesie súvislá vrstva škárovacieho tmelu v dostatočnom množstve.

04 Škárovací tmel do hrdla
04 Škárovací tmel do hrdla |

Krok 5: Adaptér

Na prefabrikovanú komínovú pätu sa osadí adaptér podľa požadovaného priemeru. Pri dvojprieduchovom komíne s rozdielnymi veľkosťami prieduchov treba dôkladne preveriť ich správnu polohu.

05 Adaptér
05 Adaptér |

Krok 6: Škárovací tmel na adaptér

Na adaptér sa nanesie dostatok škárovacieho tmelu, čím sa dosiahne dokonale tesný spoj.

06 Škárovací tmel na adaptér
06 Škárovací tmel na adaptér |

Krok 7: Tenkovrstvová malta

Na prefabrikovanú pätu sa nanesie tenkovrstvová malta – a to aj do priestoru medzi izoláciu a otvor na statické zabezpečenie komína.

07 Tenkovrstvová malta
07 Tenkovrstvová malta |

Krok 8: Ďalšie dve tvárnice

Do čerstvého lôžka malty sa osadí komínová tvárnica a rovnakým spôsobom aj druhá tvárnica. Pri dvojprieduchovom variante (rôzny priemer prieduchov) treba postupovať podľa požiadaviek v projektovej dokumentácii.

08 Ďalšie dve tvárnice
08 Ďalšie dve tvárnice |