Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Komínový systém s izostatickou keramickou vložkou (Pracovný postup)

Komínový systém s tenkostennou izostatickou keramickou vložkou s hrdlovým spojom je ideálny pre zabezpečenie nezávislosti, bezpečnosti a tepelnej pohody.

Krok 20: Škárovací tmel

Do hrdla šamotovej vložky sa nenesie v dostatočnom množstve škárovací tmel.

20 Škárovací tmel
20 Škárovací tmel |

Štandardný postup montáže

Krok 21: Hrdlový spoj

Hrdlový spoj šamotových vložiek musí byť nepoškodený a musí sa zabezpečiť nanesením škárovacieho tmelu.

21 Hrdlový spoj
21 Hrdlový spoj |

Krok 22: Izolácia do tvárnice

Do maltového lôžka sa položí komínová tvárnica, do ktorej sa vloží tepelná izolácia tak, aby bol spoj izolácie v strede steny tvárnice. Po správnom vložení izolácie sa výrezy v izolácii uzavrú. Tým sa vytvorí tesná tepelnoizolačná vrstva.

22 Izolácia do tvárnice
22 Izolácia do tvárnice |

Krok 23: Nanesenie malty

Po obvode vrchnej hrany komínovej tvárnice sa nanesie tenkovrstová lepiaca malta tak, aby nestekala do kanálikov zadného odvetrania.

23 Nanesenie malty
23 Nanesenie malty |

Krok 24: Položenie tvárnice

Do čerstvého lôžka nanesenej tenkovrstvovej lepiacej malty sa položí ďalšia komínová tvárnica. Zarovná sa pomocou vodováhy.

24 Položenie tvárnice
24 Položenie tvárnice |

Krok 25: Vloženie izolácie

Po položení druhej komínovej tvárnice sa do tvárnice vloží opätovne izolácia.

25 Vloženie izolácie
25 Vloženie izolácie |

Krok 26: Správna poloha izolácie

Izolácia sa vkladá tak, aby bol spoj izolácie v strede tvárnice.

26 Správna poloha izolácie
26 Správna poloha izolácie |

Krok 27: Šamotová vložka

Do osadených tvárnic s vloženou izoláciou sa vloží šamotová vložka.

27 Šamotová vložka
27 Šamotová vložka |

Krok 28: Vyčistenie šamotových vložiek

Prebytočný škárovací tmel sa odstráni pomocou tzv. vyteráka. Jednotlivé kroky sa opakujú, až kým sa nedosiahne požadovaná výška komína.

28 Vyčistenie šamotových vložiek
28 Vyčistenie šamotových vložiek |

 

Text + foto: spracované z pokladov firmy Schiedel
Vizualizácia detailu: Mgr. art. Ján Malík

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2019.

KategórieKomínyZnačky