Partneri sekcie:

Vytváranie drážok v pórobetónovom murive (pracovný postup)

Požadovaná šírka a hĺbka drážky sa dosiahnu viacnásobným ťahaním drážkovača.

Drážky na vodu a elektrinu možno do pórobetónového muriva vytvoriť ručne pomocou drážkovača alebo aj vhodným elektrickým náradím. Pred ich zhotovením je potrebné na stene vyznačiť budúcu polohu drážok a inštalačných škatúľ.

Rozmery drážok by mali zodpovedať veľkosti vodovodného alebo kanalizačného potrubia, plastových krkov, v ktorých budu vedené elektrické káble alebo elektrokrabici. Podľa vyznačených čiar sa potom odporúča ťahať drážkovač pozdĺž pevného pravítka alebo vodováhy, čím sa dosiahnu rovné drážky v požadovanom smere.

Okraje drážky sú vďaka drážkovaču ostré a čisté. Požadovaná šírka a hĺbka drážky sa dosiahnu viacnásobným ťahaním drážkovača. Pri prehĺbení drážky už nie je potrebné používať pevné pravítko, môže sa vytvoriť voľne rukou. Pred osadením elektroinštalácie je potrebné z drážok odstrániť prach a nečistoty.

Čo budete potrebovať

 • Obvodová tvárnica
  napr. Ytong Lambda YQ
  bez profilovania – rozmery (d × š × v): 549 × 375 × 249 mm, 499 × 375 × 249 mm, spotreba: 10,7 ks/m2
  pero + drážka + úchopové kapsy – rozmery (d × š × v): 499 × 450 × 249 mm, 599 × 375 × 249 mm, spotreba: 8 a 6,7 ks/m2
 • Nosná tvárnica
  napr. Ytong Univerzal
  pero + drážka + úchopové kapsy – rozmery (d × š × v): 599 × 375 × 249 mm, 599 × 300 × 249 mm, spotreba: 6,7 ks/m2
  pero + drážka – rozmery (d × š × v): 599 × 250 × 249 mm, spotreba: 6,7 ks/m2
 • Náradie a pomôcky
  ceruzka
  pevné pravítko alebo vodováha
  drážkovač
INFO O MATERIÁLI

» Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I určené na výstavbu zvislého obvodového, nosného alebo nenosného muriva.

01 | Vyznačenie polohy drážok

Pred zhotovením drážok sa na murive vyznačí pomocou ceruzky a pravítka alebo vodováhy poloha drážok a inštalačných škatúľ.

01 | Vyznačenie polohy drážok
01 | Vyznačenie polohy drážok | Zdroj: Xella

02 | Drážka pozdĺž pravítka

Drážkovač sa ťahá podľa vyznačenej polohy pozdĺž pevného pravítka alebo vodováhy. Tým sa dosiahnu rovné drážky v požadovanom smere.

02 | Drážka pozdĺž pravítka
02 | Drážka pozdĺž pravítka | Zdroj: Xella

03 | Okraje drážky

Okraje drážky vytvorené drážkovačom sú ostré a čisté.

03 | Okraje drážky
03 | Okraje drážky | Zdroj: Xella

04 | Požadovaná šírka a hĺbka drážky

Požadovaná šírka a hĺbka drážky sa dosiahnu viacnásobným ťahaním drážkovača v danej drážke.

04 | Požadovaná šírka a hĺbka drážky
04 | Požadovaná šírka a hĺbka drážky | Zdroj: Xella

05 | Prehĺbenie drážky

Pri prehlbovaní drážky sa už nemusí použiť pevné pravítko alebo vodováha. Stačí použiť drážkovač voľne rukou.

05 | Prehĺbenie drážky
05 | Prehĺbenie drážky | Zdroj: Xella

spracované z podkladov firmy Xella

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 02/2021.