Montáž strešného okna do existujúcej strechy (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pri osádzaní je potrebné dbať na zachovanie odporúčanej vzdialenosti od krokvy/nosníka (podpery) a strešnej krytiny.

Pred montážou strešného okna je potrebné vybrať jeho optimálnu polohu na streche. Ak strecha nie je z vonkajšej strany prístupná, je potrebné v strešnej konštrukcii vyrezať zvnútra malý otvor s rozmermi približne 400 × 400 mm. Po začistení dosiek sa určí finálna poloha okna v strešnej konštrukcii.

Pri vymeriavaní však treba pamätať v okolí rámu okna na rezervu na izoláciu. K šírke okna sa pripočíta 40 až 60 mm a k výške okna 45 mm. Ak je strešné okno širšie ako vzdialenosť medzi krokvami, je potrebné doplniť strešnú konštrukciu o nosníky. Niektoré konštrukcie môžu vyžadovať statický výpočet nosnosti nového nosníka a ponechaných krokiev v konštrukcii.

Vo väčšine prípadov má však nosník rovnaké rozmery ako krokva. Osobitné podmienky, ktoré treba vziať do úvahy:

 • veľká plocha strechy nad alebo pod otvorom s nosníkom,
 • pôvodné nosníky v strešnej konštrukcii v blízkosti okenného otvoru,
 • osobitné možnosti podoprenia pôvodných krokiev.

Pri zostave viacerých strešných okien osadených vedľa seba možno upraviť šírku okna a vzdialenosť medzi rámami okien a zachovať tak pôvodné krokvy. Toto rozhodnutie treba urobiť ešte pred objednaním lemovania.
Aby nebolo potrebné robiť mnoho úprav strešnej krytiny, treba postupovať podľa montážneho návodu a strešné okno umiestniť (pokiaľ možno) z vonkajšej strany. Pri osádzaní je potrebné dbať na zachovanie odporúčanej vzdialenosti od krokvy/nosníka (podpery) a strešnej krytiny.

Montáž v oblastiach s častým snežením
Ak je to možné, je potrebné vyhnúť sa montáži strešných okien na miestach, kde hrozí hromadenie snehu. Na strechách so zlomami alebo s lomeným hrebeňom, kde sa aj pri slabom snežení môže nahromadiť veľké množstvo snehu, je potrebné inštalovať snehové zábrany.

Čo budete potrebovať

 • Strešné okno
  Strešné okno GGU INTEGRA
 • Lemovanie
  Lemovanie pre profilované strešné krytiny EDJ
 • Hydroizolačná fólia
  Hydroizolačná fólia BFX F
 • Tepelnoizolačná súprava
  Zatepľovacia súprava BDX F
 • Parotesná fólia
  Manžeta z parotesnej fólie BBX
 • Prefabrikované ostenie
  Ostenie LSB 2000
 • Náradie a pomôcky
  meter, ceruzka, ručná kotúčová elektrická píla, kladivo, akumulátorová vŕtačka/skrutkovač, ručná priamočiara elektrická píla

Detail osadenia strešného okna v šikmej streche

Detail osadenia strešného okna v šikmej streche
Detail osadenia strešného okna v šikmej
streche | Zdroj: Viktor Mikovčák
 1. Strešný záklop
 2. Parotesná vrstva Homeseal LDS 0.04 FixPlus
 3. Tepelná izolácia na báze minerálnej vlny Knauf Insulation Unifit 0,35
 4. Strešná lata
 5. Kontralata
 6. Krokva
 7. Doplnková hydroizolácia Tyvek Soft
 8. Strešná krytina
 9. Obloženie strešného okna/Prefabrikované ostenie Velux LSB 2000
 10. Strešné okno Velux GGU INTEGRA®
 11. Lemovanie pre profilované strešné krytiny Velux EDJ
 12. Hydroizolačná fólia Velux BFX F
 13. Rám okna z tepelne upravovaného dreva (TMT) s vrstvou polyuretánu
 14. Izolačné dvojsklo
 15. Montážna lata strešného okna
TIP: Pripojenie hydroizolačnej fólie na rám strešného okna
Po osadení rámu strešného okna do stavebného otvoru je potrebné napojiť hydroizolačnú fóliu na rám okna. Ak nie je k dispozícii systémový montážny doplnok (hydroizolačný golier), vystrihnú sa z podstrešnej hydroizolačnej fólie štyri pásy a prisponkujú sa na štyri steny rámu. Pásy treba upraviť tak, aby každý svojou dĺžkou presahoval o 300 mm priľahlé rohy rámu a rohy sa utesnia. Pri osádzaní pásov na streche sa postupuje zdola nahor, t. j. spodný okraj sa zaizoluje ako prvý. Ak je na streche skladaná krytina, uložené pásy hydroizolačnej fólie sa rozrežú v tvare písmena Y a obalia sa jednotlivé laty v okolí strešného okna. V hornej časti nad oknom sa fólia šikmo rozreže a upevní sa pod drenážnym žliabkom.

01 | Montážny otvor – interiér

Na vnútornú stranu strešnej konštrukcie sa premietnu rozmery rámu kolmo na podklad, vyznačia sa okraje otvoru a otvor sa vyreže. Parotesnú fóliu v existujúcej strešnej konštrukcii (ak je v nej použitá) musí byť po vyrezaní možné napojiť na novú parotesnú fóliu okolo strešného okna.

Montážny otvor – interiér
Montážny otvor – interiér | Zdroj: Velux

02 | Montážny otvor – exteriér

Z vonkajšej strany strešnej konštrukcie sa odstráni strešná krytina a vyreže sa otvor (strešné laty a vrstvy strešného plášťa), ktorý má byť o 40 až 60 mm širší a 45 mm dlhší, ako je rozmer okna. Osadia sa pomocné podporné laty s hrúbkou 80 mm.

Montážny otvor – exteriér
Montážny otvor – exteriér | Zdroj: Velux

03 | Nasadenie rámu strešného okna

Na podporné laty sa do pripraveného stavebného otvoru osadí tepelnoizolačný rám z galvanizovanej ocele s pružnou penou a zafixuje sa. Na tepelnoizolačný rám sa nasadí rám strešného okna s uholníkmi pripevnenými na hornú a dolnú časť rámu.

Nasadenie rámu strešného okna
Nasadenie rámu strešného okna | Zdroj: Velux

04 | Vloženie krídla

Do rámu sa vloží krídlo a strešný rám s oknom sa vzájomne vyrovnajú. Upraví sa vzdialenosť medzi rámom a krídlom tak, aby boli boky oboch častí rovnobežné. Po vyrovnaní sa krídlo opäť vyberie.

Vloženie krídla
Vloženie krídla | Zdroj: Velux

05 | Pripevnenie strešného rámu

Rám strešného okna sa pripevní pomocou skrutiek cez namontované uholníky na laty. Najskôr sa pripevní spodná časť rámu, potom sa priskrutkuje horná časť rámu.

Pripevnenie strešného rámu
Pripevnenie strešného rámu | Zdroj: Velux

06 | Hydroizolačná fólia

Okolo rámu okna sa prilepí hydroizolačná fólia. Hydroizolačný golier sa vytvaruje okolo lát a zafixuje sa na protiľahlé laty pomocou sponiek z nehrdzavejúcej ocele. Do hornej časti okna sa uloží drenážny žliabok na odvádzanie vody.

Hydroizolačná fólia
Hydroizolačná fólia | Zdroj: Velux

07 | Oplechovanie a lemovanie okna

Spodná časť lemovania sa provizórne osadí na spodnú časť škridiel a vytvaruje sa ohybná časť podľa profilu škridly. Odstráni a mierne sa ohne ohybná časť. Lemovanie sa vráti späť a zafixuje sa tzv. klik systémom na spodný rám okna. Osadí sa oplechovanie.

Oplechovanie a lemovanie okna
Oplechovanie a lemovanie okna | Zdroj: Velux

08 | Úprava vnútorného otvoru

Vnútorný otvor sa upraví na finálne rozmery. Osadí sa rám okna a potom sa pristúpi k montáži prefabrikovaného ostenia. Správny typ montáže a tvar ostenia sa zvolí podľa sklonu strechy. Otvor sa upraví podľa kosouhlej šablóny.

Úprava vnútorného otvoru
Úprava vnútorného otvoru | Zdroj: Velux

09 | Parotesná fólia

Parotesná fólia sa musí pripojiť do drážky v ráme okna pomocou parotesnej membrány. Manžeta z parotesnej fólie sa natlačí do žliabku v ráme okna a upevní sa v rohoch skrutkami. Tesnenie manžety z parotesnej fólie musí tesne doľahnúť na strešné okno.

Parotesná fólia
Parotesná fólia | Zdroj: Velux

10 | Prilepenie manžety páskou

Manžeta z parotesnej fólie sa k parotesnej fólii v strešnej konštrukcii prilepí pomocou parotesnej pásky. Spoj medzi parotesnou fóliou v strešnej konštrukcii a manžetou musí byť nepriedušný a musí sa fixovať.

Prilepenie manžety páskou
Prilepenie manžety páskou | Zdroj: Velux

11 | Orezanie prefabrikovaného ostenia

Šablónou zmerané parametre sa prenesú na jednotlivé kusy ostenia, ktoré sa príslušne orežú. Skontroluje sa správnosť a presnosť orezania všetkých dielov ostenia ich priložením k strešnému otvoru a ostenie sa poskladá.

Orezanie prefabrikovaného ostenia
Orezanie prefabrikovaného ostenia | Zdroj: Velux

12 | Zostavenie ostenia

Vytvorí sa vrchná obruba ostenia pospájaním jednotlivých dielov s tzv. klik systémom.

Zostavenie ostenia
Zostavenie ostenia | Zdroj: Velux

13 | Úprava dĺžky obruby ostenia

Ručnou pílou sa zreže obruba ostenia na požadovanú dĺžku pod uhlom 45°.

Úprava dĺžky obruby ostenia
Úprava dĺžky obruby ostenia | Zdroj: Velux

14 | Osadenie obruby na ostenie

Vrchná obruba na zakrytie nevzhľadných hrán ostenia strešnej konštrukcie sa osadí na poskladané ostenie.

Osadenie obruby na ostenie
Osadenie obruby na ostenie | Zdroj: Velux

15 | Pripevnenie obruby na ostenie

Obruba sa pomocou skrutiek pripevní cez plastové príchytky po celom obvode poskladaného prefabrikovaného ostenia.

Pripevnenie obruby na ostenie
Pripevnenie obruby na ostenie | Zdroj: Velux

16 | Osadenie ostenia

Prefabrikované ostenie sa osadí priamo do drážky strešného okna prostredníctvom klik systému. Ostenie má priamo z výroby povrchovú úpravu, preto nie sú potrebné žiadne ďalšie úpravy.

Osadenie ostenia
Osadenie ostenia | Zdroj: Velux
TEXT + FOTO: spracované z podkladov firmy Velux
VIZUALIZÁCIA DETAILU: Viktor Mikovčák