Jednoduchšia výstavba s murovacími prvkami KMB SENDWIX

stavba 2 SNV
Zdroj: KM BETA

Nižšia prácnosť - vzhľadom k špecifickej výrobnej technológii disponujú vápennopieskové tehly KMB Sendwix veľmi presnými rozmermi. Vďaka tomu je ich možné priamo bez dodatočného brúsenia použiť pre technológiu murovania na tenkovrstvové lepidlo.

logo 2020

Z toho vyplýva ďalšia zásadná výhoda, a to je významná úspora malty, keďže murovacie prvky sa pokladajú na pero a drážku a lepidlo sa nanáša len na ložnú plochu. Výsledkom sú potom rovné a hladké múry, a preto možno vnútorné omietky aplikovať iba ako tenkovrstvové.To predstavuje jednoznačnú úsporu prácnosti, materiálu, predovšetkým omietok a mált, ale aj ďalších nákladov, napr. na dopravu a manipuláciu.

14DF LD tehla
Zdroj: KM BETA
14DF LD otvory
Zdroj: KM BETA

Jednoduchosť vedenia inštalácií v tvárniciach KMB Sendwix je možná vďaka tomu, že sú opatrené priechodnými otvormi, ktoré sú určené pre vedenie napr. elektroinštalácie, dátových, koaxiálnych káblov a pod. Tieto priechodné otvory na seba nadväzujú po celej výške muriva a vytvárajú tak vertikálne inštalačný trasy, ktoré sú od seba vzdialené 12,5 cm a sú pripravené pre vedenie vodičov napr. v súvislosti s tzv. „smart domácnosťou“.

elektro 1
Zdroj: KM BETA

Odpadá tak nutnosť sekania zvislých drážok pre káble, ale stačí len vyvŕtať otvor pre elektro krabičky alebo výstupy, čím sa opäť znižuje prácnosť.

krabičky
Zdroj: KM BETA

Na každom bloku je naznačená vodiaca linka, ktorá umiestnenie kanálika vyznačuje.

drážky
Zdroj: KM BETA

Ďalšie urýchlenie a uľahčenie práce predstavujú ručné manipulačné prostriedky, alebo dávkovače na lepidlo, ktoré spoločnosť KM Beta dodáva. Dávkovač je určený pre murovanie z vápennopieskových kvádrov KMB Sendwix. Vďaka nemu možno jednoducho docieliť nanesenie rovnomernej vrstvy lepidla v celej ploche špáry a pripraviť tak dokonalý podklad pre položenie ďalšej rady murovacích prvkov.

davkovac1
Zdroj: KM BETA
davkovac lepidla2
Zdroj: KM BETA

Viac info na www.sendwix.sk

ZDROJ: PR článk spoločnosti KM BETA, spol. s r.o.