Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant
 • KM BETA

Montáž sadrokartónovej priečky

sucha vystavba

Stavebné úpravy v interiéri si mnohokrát vyžadujú dostatok času a výber správnej metódy. Jednou z možností je suchá výstavba, konkrétne použitie sadrokartónového stavebného systému.

Na čo všetko slúži sadrokartón
Sadrokartón sa dá použiť na rôzne účely – na zhotovenie priečky, rozdelenie miestnosti na viac častí, rýchle vyhotovenie steny v bytovom jadre, protipožiarnu úpravu podkrovia v rodinnom dome a v neposlednom rade aj na estetické variácie v interiéri, a to vďaka tvarovateľnosti materiálu (znížené stropy, výklenky, niky, oblúky a podobne). Ak sa kladú vyššie požiadavky na nepriezvučnosť deliacich konštrukcií, treba zvoliť sadrokartónový systém s modrou akustickou sadrokartónovou doskou. V prípade nevzhľadných a krivých stien alebo v prípade požiadavky na zlepšenie tepelnej či zvukovej izolácie možno sadrokartónové dosky použiť ako obklad existujúcich stien a stropov.

Pri použití sadrokartónu sa však nesmie zabudnúť na to, že umiestnenie ťažších zariaďovacích predmetov, prípadne políc treba premyslieť dopredu a dať ich na nosné rá­my sadrokartónovej konštrukcie. Dôležitý je aj výber vhodných upevňovacích prostried­kov. Ak sa neporušia tieto zásady, možno na sadrokartónovú stenu zavesiť aj kuchynskú linku. Zároveň treba dodržať aj všetky výrob­com predpísané technologické postupy.

Suchá výstavba zabraňuje vzniku plesní
Suchá výstavba je vhodná aj do vlhkých priestorov, keďže dokáže zabrániť vzniku plesní. Na stavebnom trhu sú dostupné stavebné dosky (napr. Glasroc H Ocean), ktoré sa montujú rovnako ako bežné sadrokartóny, no ich zloženie je odlišné. Vrchnú a spodnú vrstvu dosky tvorí sklená vodoodpudivá rohož a doska má bledomodrú farbu. Jej anorganický povrch s vysokou odolnosťou proti plesniam je špeciál­ne navrhnutý tak, aby sa dala použiť na obkla­danie alebo hladké dekorovanie. Medzi vrchnou a spodnou vrstvou sa nachádza sadrové jadro vystužené skleneným vláknom, ktoré je tiež odolné proti vlhkosti a plesniam. Doska s takýmto zložením predstavuje ideálnu alternatívu do priestorov v byte, ktoré sú náchylné na tvorbu plesní a sú charakteristické vysokou vlhkosťou – kúpeľne a sprchy, kuchyne, garáže, pracovne a domáci wellness.

Sadrokartónové dosky
+    sú ľahké a práca s nimi je jednoduchá
+    rýchly a ekonomický postup
+    steny sú hladké a rovné z prírodného materiálu
+    steny sú variabilné možno nimi kedykoľvek predeliť/zväčšiť priestor
+    dajú sa upravovať do požadovaného tvaru
+    vyhovujú z požiarneho, teplenotechnického a zvukovoizolačného hľadiska
+    možno na ne osadiť televízor, kuchynskú linku, poličky, obrazy a pod. (dôležitý je správny technologický postup a výber vhodného materiálu)
+    pri spracovaní vzniká iba malé množstvo odpadu
+    sekanie drážok a priechodov na rozvody odpadá, môžu sa totiž viesť vo voľnom priestore priečok
+    jednoduchšie umiestnenie zásuviek a vypínačov

Montáž sadrokartónových dosiek
Základné pravidlá montáže sadrokartónových dosiek sú takéto:

 • dosky sa kladú k profilu tak, aby škára medzi doskami vychádzala na os profilu;
 • sadrokartón sa pripevňuje na podkonštrukciu samoreznými skrutkami typu TN (212) špeciálnym skrutkovačom s nastaviteľným hĺbkovým dorazom alebo bežnou elektrickou aku vŕtačkou so špeciálnym nadstavcom Maraton;
 • dĺžka skrutky musí byť nastavená tak, aby skrutka prečnievala cez profil minimálne 1 cm, a to aj v prípade viacnásobného opláštenia;
 • skrutkovanie nesmie spôsobiť v doskách neprípustné pnutie, preto sa realizuje zo stredu dosky k okrajom alebo od jedného konca k druhému;
 • hlava skrutky sa musí zapustiť pod úroveň povrchu dosky, aby sa dala skrutka jednoducho pretmeliť. Povrchový kartón sa nesmie pretrhnúť;
 • nedotiahnuté skrutky treba pred tmelením dotiahnuť. Minimálna vzdialenosť skrutiek od rezanej hrany dosky je 1,5 cm. Od pozdĺžnej hrany dosky obalenej papierom je to potom 1 cm. Pri menšej vzdialenosti hrozí pretrhnutie kartónu. Pri väčšej to, že skrutka minie profil. V obidvoch týchto prípadoch nebude doska na profile držať;
 • nesprávne naskrutkovanie sa musí nahradiť novými skrutkami vo vzdialenosti aspoň 3 cm od pôvodných. Maximálna vzájomná vzdialenosť skrutiek je pri priečkach a predstenách 25 cm, pri podhľadoch a šikmých plochách 17 cm;
 • v prípade viacvrstvového opláštenia mož­no pri vnútorných vrstvách zväčšiť stanovenú vzdialenosť skrutiek až na trojnásobok. Na vonkajšej vrstve sa však musia vždy zachovať predpísané vzdialenosti.


Sadrokartónová priečka krok za krokom

Na zhotovenie sadrokartónovej priečky treba pripraviť:

 • sadrokartónové dosky;
 • škárovací tmel a výstužnú pásku;
 • kovové tenkostenné profily (R-CW a R-UW);
 • samorezné skrutky TN;
 • natĺkacie rozperky, pripojovacie tesnenie;
 • minerálnu izoláciu (napr. Isover).

1.    Na podlahe sa pomocou profilu alebo „brnkacej šnúry“ vymeria poloha priečky a vyznačí sa obrysová čiara konštrukcie. Treba zohľadniť aj prípadné dverné otvory. Pomocou vodováhy a pravítka sa vyznačia obrysové línie priečky na stenách a stropoch. Treba brať ohľad aj na hrúbku opláštenia (obr. 1).
2.    Na obvodové profily priečky (vodorovné R-UW profily a zvislé R-CW profily) treba nalepiť samolepiace pripojovacie tesnenie (obr. 2).


Obr. 2  Nalepenie samolepiaceho tesnenia na obvodový profil

3.    Na podlahu aj na strop sa pripevnia vodiace R-UW profily. R-UW profily sa pripevňujú plastovými natĺkacími rozperkami (v prípade betónovej podlahy), prípadne inými vhodnými upevňovacími prostriedkami podľa druhu podkladu. Vzájomný rozstup medzi upevňovacími úsekmi je maximálne 800 mm. Vzdialenosť prvého pripojenia od rohu priečky je maximálne 200 mm (obr. 3).


Obr. 3  Pripevnenie vodiacich profilov do podlahy a stropu

4.    Na steny sa natĺkacími rozperkami v rovnaných rozostupoch ako v podlahe pripevnia R-CW profily (obr. 4).


Obr. 4  Pripevnenie profilov na stenu

5.    R-CW profily (stojky) treba nasunúť do vodiacich R-UW profilov tak, aby rozstupy R-CW profilov boli prispôsobené šírke dosiek opláštenia, čo môže byť napríklad 600 mm. R-CW profil musí byť asi o 10 až 15 mm kratší, ako je vzdialenosť medzi spodným a horným R-UW profilom. R-CW profily sa osádzajú otvorenou časťou v smere montáže, aby sa začínalo s pripevnením dosiek na stabilnejšej strane profilov. R-CW profily sa s R-UW profilmi nespájajú, R-CW profily zostávajú v R-UW profiloch voľne nasunuté (obr. 5).


Obr. 5  Nasunutie stojok do vodiacich profilov

6.    Nasleduje opláštenie prvej strany priečky sadrokartónovými doskami. Pri opláštení doskami so šírkou 1 200 mm a hrúbkou 12,5 mm treba začínať obkladanie prvej strany priečky doskou s plnou šírkou. Sadrokartónové dosky sa osádzajú na stojato (pozdĺžnou hranou v smere zvislých profilov) a samoreznými skrutkami typu TN sa pripevňujú iba na zvislé R-CW profily.
Vzdialenosť skrutiek je 250 mm. Na opláštenie treba použiť, ak je to možné, celé sadrokartónové dosky. Využitie menších dielov je prípustné vtedy, ak je výška dielu aspoň 400 mm a nepoužilo sa viac menších dielov tesne nad sebou. Pri opláštení treba zabezpečiť, aby sa vodorovné škáry susedných dosiek vzájomne vystriedali aspoň o 400 mm a nevytvárali sa tak krížové škáry. Pri podlahe by sa mala ponechať škára so šírkou približne 10 mm, ktorá sa neskôr vyplní škárovacím tmelom
(obr. 6).


Obr. 6  Opláštenie prvej strany priečky sadrokartónovými doskami

7.    Po opláštení prvej strany sa vložia prípadné inštalačné vedenia – na vedenie elektroinštalácií slúžia otvory v R-CW profiloch. Potom sa na celú plochu bez medzier pridá izolácia z minerálnych vlákien (obr. 7).


Obr. 7  Vkladanie izolácie na báze minerálnych vlákien

8.    Opláštenie priečky sa dokončí pripevnením dosiek z druhej strany. Pri opláštení doskami so šírkou 1 250, resp. 1 200 mm treba začať s doskou s polovičnou šírkou 600 mm, takže oproti škáre prvej strany leží na opačnej strane priečky plná plocha dosky. Nasleduje zatmelenie škár medzi doskami a pri hlavách skrutiek (obr. 8).


Obr. 8  Dokončenie opláštenia priečky

TEXT: Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Rigips.
FOTO: Rigips

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.