Partneri sekcie:

Osadenie parapetu pomocou parapetného systému (pracovný postup)

Pred osadením parapetného systému je potrebné zmerať výšku parapetu.

06 | Prelepenie škáry tesniacou páskou

Škára v mieste napojenia izolačného klinu na parapetný podkladový profil sa prelepí exteriérovou vodotesnou okennou páskou.
06 | Prelepenie škáry tesniacou páskou
06 | Prelepenie škáry tesniacou páskou | Zdroj: HPI-CZ

07 | Stierkovanie izolačného klinu

Na tepelnoizolačný klin sa nanesie stierková a lepiaca malta.
07 | Stierkovanie izolačného klinu
07 | Stierkovanie izolačného klinu | Zdroj: HPI-CZ

08 | Lepidlo na omietkový profil

Na omietkový profil so sklotextilnou sieťkou sa v dostatočnom množstve nanesie hybridné kartušové lepidlo.
08 | Lepidlo na omietkový profil
08 | Lepidlo na omietkový profil | Zdroj: HPI-CZ

09 | Nalepenie omietkového profilu

Omietkový profil sa vlepí do zahĺbenia v ostení.
09 | Nalepenie omietkového profilu
09 | Nalepenie omietkového profilu | Zdroj: HPI-CZ

10 | Nalepenie rohového profilu

Na vonkajšiu hranu parapetu sa prilepí do stierkovej a lepiacej malty na tepelnoizolačnom kline parapetný profil so sieťkou a na hornú plochu izolačného klinu s armovacou sieťkou.
10 | Nalepenie rohového profilu
10 | Nalepenie rohového profilu | Zdroj: HPI-CZ
KategórieZáklady a hrubá stavba