Partner sekcie:
  • Stavmat

Ochrana vnútorného rohu sadrokartónových konštrukcií (Pracovný postup)

Vnútorné rohy sadrokartónových konštrukcií je možné chrániť proti vzniku trhlín výstužnou papierovou páskou. Na jej aplikáciu do rohu konštrukcie sa použije univerzálny disperzný tmel, ktorý sa do rohov nanáša pomocou maliarskeho valčeka na vnútorné rohy na dlhej rúčke. Výstužná papierová páska na vystuženie rohov medzi sadrokartónovými doskami sa vloží do nanesenej vrstvy tmelu, stierkou sa vytlačí prebytočný tmel a dôkladne sa zahladí.

Krok 4: Aplikácia tmelu

Pomocou maliarskeho valčeka na vnútorné rohy sa tmel nanesie do rohu v rovnomernej vrstve s hrúbkou 1 až 2 mm tak, aby boli pokryté obidve strany rohu. Pri použití zubového hladidla z nehrdzavejúcej ocele sa tmel nanesie do rohu rovnomerne na obidve strany.

04 Aplikácia tmelu
04 Aplikácia tmelu |

Krok 5: Prehnutie pásky

Výstužná papierová páska sa prehne po celej dĺžke v strede.

05 Prehnutie pásky
05 Prehnutie pásky |

Krok 6: Vloženie pásky do tmelu

Výstužná papierová páska sa aplikuje do vopred naneseného tmelu a pomocou stierky sa vytlačí prebytočný tmel.

06 Vloženie pásky do tmelu
06 Vloženie pásky do tmelu |

Krok 7: Finálne vyhladenie

Po úplnom vyschnutí tmelu sa výstužná papierová páska celoplošne vyhladí finálnym tmelom.

07 Finálne vyhladenie
07 Finálne vyhladenie |
Text: spracované z podkladov firmy Knauf Bratislava
Foto: Knauf Bratislava

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2019.