Partneri sekcie:

Ochrana oceľových nosníkov protipožiarnou omietkou (Pracovný postup)

Na ochranu oceľových nosníkov pred požiarom je vhodné použiť okrem protipožiarnych náterov napr. aj protipožiarne omietky. Omietka z portlandského cementu, expandovaného perlitu a sklenených vlákien je vhodná na ochranu otvorených a uzavretých stĺpov a nosníkov namáhaných z troch alebo štyroch strán.

Krok 5: Zámesová voda

Do miešacej časti omietačky sa vyleje predpísané množstvo vody (18 až 21 l/30 kg vrece).

05 Zámesová voda
05 Zámesová voda |

Krok 6: Suchá zmes omietky

Obsah vreca suchej protipožiarnej omietky (vždy celé vrece) sa vysype do zámesovej vody.

06 Suchá zmes omietky
06 Suchá zmes omietky |

Krok 7: Zmiešanie omietky

Mieša sa, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek.

07 Zmiešanie omietky
07 Zmiešanie omietky |

Krok 8: Čerstvá zmes

Čerstvo zamiešaná zmes sa presunie do nádoby s čerpadlom. Prechodom zmesi protipožiarnej omietky cez čerpadlo sa zlepší jej spracovateľnosť.

08 Čerstvá zmes
08 Čerstvá zmes |

Krok 9: Striekanie protipožiarnej omietky

Mokrá zmes sa dopraví čerpadlom do nanášacej dýzy striekacej pištole. Stlačeným vzduchom pridávaným do dýzy striekacej pištole sa omietka nanesie na oceľovú konštrukciu rovnomerne v požadovanej hrúbke (min. 10 mm) zo vzdialenosti približne 300 mm. Hrúbku vrstvy je potrebné počas striekania neustále kontrolovať.

09 Striekanie protipožiarnej omietky
09 Striekanie protipožiarnej omietky |

 

Text: spracované z podkladov firmy Knauf Bratislava
Foto: Knauf

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2018.