Partneri sekcie:
 • Peikko
 • Vaillant
 • STAT_KON
 • SKSI

Staviame s brúsenými tehlami a murovacou penou

image 64011 25 v1

Úspešná aplikácia brúsených tehál závisí od presnosti založenia prvého radu. Preto treba tomuto kroku venovať zvýšenú pozornosť. Odporúča sa pri tom použiť vhodné technické vybavenie, ako sú nivelačný prístroj s nivelačnou latou a nivelizačná súprava. Prvý rad tehál sa zakladá do maltového lôžka zo špeciálnej zakladacej malty. Maltové lôžko má eliminovať nerovnosti základovej dosky.

Prvým dôležitým krokom je výškové zameranie základovej dosky (stropu) pomocou nivelačného prístroja a laty. Zameranie sa robí v mieste budúcich stien po natavení izolačných asfaltovaných pásov na miesta budúcich stien. Cieľom zamerania je nájsť najvyšší bod, z ktorého sa potom vychádza pri nanášaní zakladacieho maltového lôžka. Jeho hrúbka má byť v tomto mieste približne 10 mm. Na presné nanesenie zakladacieho maltového lôžka sa odporúča použiť nivelizačnú súpravu, ktorá pozostáva z dvoch nastaviteľných líšt. Na ich výškové nastavenie sa opäť použije nivelačný prístroj a nivelačná lata. Lata sa upevní do držadla na podstavci sťahovacej lišty a na oboch lištách sa pomocou rektifikačných skrutiek nastaví rovnaká výška. Zároveň sa nastaví aj požadovaná šírka maltového lôžka podľa hrúbky steny a skontroluje sa vodorovná poloha oboch líšt. Po nastavení líšt sa môže začať s nanášaním a urovnávaním zakladacieho maltového lôžka. Malta sa sťahuje pomocou hliníkovej laty, ktorá sa ťahá po nastavených lištách. Zakladacie maltové lôžko sa nanáša po jednotlivých úsekoch, a to tak, že sa postupne prekladá vždy posledná lišta v smere nanášania a nastaví sa do rovnakej výšky. Dĺžka jednotlivých úsekov je daná dĺžkou sťahovacej laty (min. 2 m).

01 | Výškové zameranie
V mieste budúcej steny sa pomocou nivelačného prístroja a laty výškovo zameria základová doska (strop) a určí sa bod, z ktorého sa potom vychádza pri založení maltového lôžka. V tomto mieste by jeho hrúbka mala byť približne 10 mm. Následne sa natavia asfaltované pásy.

05 | Prvý rád tehál
Tehly prvého radu sa ukladajú zľahka do čerstvej zakladacej malty ihneď po nanesení kratších úsekov zakladacieho maltového lôžka. Nesmú sa pri ukladaní zabárať do malty.

04 | Aplikácia zakladacej malty
Malta sa sťahuje pomocou hliníkovej laty, ktorá sa ťahá po nastavených lištách. Zakladacie maltové lôžko sa nanáša po jednotlivých úsekoch, a to tak, že sa postupne prekladá vždy posledná lišta v smere nanášania a nastaví sa do rovnakej výšky. Dĺžka jednotlivých úsekov je daná dĺžkou sťahovacej dvojmetrovej laty.

03 | Šírka maltového lôžka
Následne sa nastaví aj požadovaná šírka maltového lôžka podľa hrúbky steny a skontroluje sa vodorovná poloha oboch líšt. Po nastavení líšt sa môže začať s nanášaním a urovnávaním zakladacieho maltového lôžka.

02 | Hrúbka maltového lôžka
Na presné nanesenie maltového lôžka treba použiť nivelizačnú súpravu, ktorá pozostáva z dvoch nastaviteľných líšt. Na ich nastavenie sa použije nivelačný prístroj a lata. Lata sa upevní do držadla na podstavci sťahovacej lišty a na oboch lištách sa pomocou rektifikačných skrutiek nastaví rovnaká výška.

12 | Napojenie v kolmom smere
Na vytvorenie napojenia v kolmom smere možno použiť buď koncovú, alebo celú tehlu. Kapsy na koncových tehlách sa vyplnia extrudovaným polystyrénom s požadovaným rozmerom (200 × 249 × 40 mm).

11 | Pena na styčné plochy
Pred osadením polovičných koncových tehál sa nanesie pena aj na hladké styčné plochy po stranách kapsy. Tehla sa potom presne priloží k rohovej tehle. Krycie priehradky koncových tehál sa vo väzbe rohu nevyklepávajú.

10 | Previazanie muriva
Dĺžka väzby medzi jednotlivými radmi tehál musí byť min. 100 mm. Na založenie rohu sa preto odporúča použiť kombináciu rohových tehál a polovičných koncových tehál. Rohové tehly treba v každej vrstve oproti tehlám predchádzajúcej vrstvy na tom istom rohu pôdorysne natočiť o 90°.

09 | Druhý rad tehál
Tehly treba uložiť ešte pred zavädnutím povrchu peny. Ukladajú sa tak, že sa oprú o už položené tehly a spúšťajú sa po drážkach. Položená tehla sa už nenadvihuje ani neposúva. Ak sa tomu nedá vyhnúť, musia sa naniesť nové pásy peny.

08 | Aplikácia peny
Pred nanášaním peny treba obe ložné plochy zbaviť prachu murárskym štetcom. Ak to podmienky dovoľujú, namáča sa štetec do vody, pri teplotách pod 0 °C sa štetec nenamáča. Na očistenú ložnú plochu sa nanesú dva paralelné pásy PUR peny s priemerom približne 3 cm v osovej vzdialenosti približne 5 cm od okrajov tehál.

06 | Korekcia polohy
Poloha tehál sa kontroluje vodováhou. V prípade potreby sa urovnajú len jemným poklepaním gumovým kladivom. Prvý rad musí byť dokonale rovný bez výškových rozdielov.

07 | Dóza s penou
Dózu s penou treba približne 20-krát pretrepať a naskrutkovať na adaptér aplikačnej pištole. Následne sa povolí regulačná skrutka a stlačí sa spúšť pištole na minimálne 2 s. Dávkovanie peny sa mení nastavením regulačnej skrutky, resp. stlačením spúšte pištole.

info o materiáli:

 • Minerálna vápenno-cementová zakladacia malta na presné založenie prvej vrstvy brúsených tehál na základovej alebo na stropnej doske
 • Veľkoformátové tehlobloky s brúsenými ložnými plochami, trieda reakcie na oheň A1 (nehorľavé), požiarna odolnosť REI 180 D1
 • Jednozložková polyuretánová pena, ktorá tvrdne pri vzdušnej vlhkosti

Prvý rad tehál možno ukladať dvoma spôsobmi. Buď ukladaním tehál zľahka do čerstvej zakladacej malty ihneď po nanesení kratších úsekov zakladacieho maltového lôžka, pričom sa tehly nesmú zabárať do malty, alebo sa nanesie celé zakladacie maltové lôžko a nechá sa zatvrdnúť; tehly sa potom ukladajú do tenkovrstvovej malty, ktorá sa nanáša na stvrdnuté zakladacie maltové lôžko pomocou hrebeňového hladidla (so zubom max. 4 mm). Poloha tehál sa kontroluje vodováhou. V prípade potreby sa tehly urovnajú len jemným poklepaním gumovým kladivom. Prvý rad tehál musí byť dokonale rovný bez výškových rozdielov. Druhý rad sa muruje na polyuretánovú penu. Pred nanášaním peny treba obe ložné plochy zbaviť prachu murárskym štetcom. Ak to podmienky dovoľujú, namáča sa štetec do vody, pri teplotách pod 0 °C sa štetec nenamáča. Pred začatím práce s penou treba dózu približne 20-krát pretrepať a naskrutkovať na adaptér aplikačnej pištole. Potom sa povolí regulačná skrutka a stlačí sa spúšť pištole na minimálne 2 s.

Čo budete potrebovať

 • Tehly na obvodové murivo 44 Ti Profi Dryfix – základná 250 × 440 × 249 mm, spotreba 16 ks/m2, ks    3,49 €
  44 Ti Profi Dryfix K – koncová 250 × 440 × 249 mm, ks    4,02 €
  44 TI Profiy Dryfix 1/2 K – polovičná koncová 125 × 440 × 249 mm, ks    2,39 €
  44 Profi Dryfix R – rohová 187 × 440 × 249 mm, ks    3,32 €
 • Zakladacia malta  Porotherm Profi AM, papierové vrece, 25 kg    7,80 €
  alebo Porotherm Profi AM-W (zimná), papierové vrece, 25 kg    11,40 €
 • Murovacia pena  Dryfix extra, plechová dóza, 750 ml    23,71 €
 • Čistič aplikačnej pištole, plechová dóza, 500 ml    22,80 €
 • Náradie: nivelačná súprava    1 131,60 €, aplikačná pištoľ    48 €, nivelačný prístroj, nivelačná lata, 2-metrová hliníková lata, gumené kladivo, vodováha, maliarska štetka, murárska lyžica, murárska šnúra, miešadlo, vedro

Dávkovanie peny sa mení nastavením regulačnej skrutky, respektíve stlačením spúšte pištole. Pri murovaní nosných stien, teda pri hrúbkach steny 175 mm a viac, sa nanášajú paralelne dva pásy polyuretánovej peny s priemerom približne 3 cm v osovej vzdialenosti približne 5 cm od okrajov tehál. Pri nenosných priečkach, teda pri hrúbke steny do 140 mm, sa nanáša iba jeden pás peny v osi steny. Tehly sa ukladajú ešte pred zavädnutím povrchu peny. Ukladajú sa tak, že sa oprú o už položené tehly a spúšťajú sa po drážkach. Položená tehla sa už nenadvihuje ani neposúva. Ak sa tomu nedá vyhnúť, musia sa naniesť nové pásy peny. Predpokladom správne zhotoveného muriva je okrem iného aj minimálna dĺžka väzby 100 mm. V prípade niektorých formátov (napr. 50 alebo 44 cm) možno dosiahnuť požadovanú väzbu len použitím doplnkových tehál. Na založenie rohu sa v takýchto prípadoch použije kombinácia rohových tehál a polovičných koncových tehál. Pred osadením polovičných koncových tehál sa nanesie pena aj na hladké styčné plochy po stranách kapsy. Tehla sa potom presne priloží k rohovej tehle. Kapsy na koncových tehlách sa vyplnia extrudovaným polystyrénom s požadovaným rozmerom (200 × 249 × 40 mm).

TEXT + FOTO: Wienerberger slovenské tehelne

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

KategórieObvodové konštrukcie