Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Skrášlite si fasádu tehlovým obkladom

image 66144 25 v1

Tehlové obkladové pásiky predstavujú alternatívu lícových tehál, ktoré sa v poslednom období stávajú jedným z obľúbených riešení architektonického stvárnenia fasád budov.

Príprava podkladu

Vhodným podkladom na ich aplikáciu je rovná omietka. Pásiky sa neodporúča lepiť na tepelnoizolačnú omietku. Pred lepením je potrebné odstrániť lokálne nerovnosti z povrchu omietky a opracovať príliš ostré hrany rohov. Ako podklad môže slúžiť aj kontaktný tepelnoizolačný systém.
Príprava pásikov

Rubová strana pásikov sa musí pred lepením očistiť od prachu, aby prach neznižoval súdržnosť lepiacej malty s pásikmi. Najlepším spôsobom je očistenie pomocou suchého štetca alebo kefky. Odporúča sa pripraviť si vopred primerané množstvo očistených pásikov. Pásiky by sa mali vyberať naraz z troch až štyroch škatúľ, aby sa farby rovnomerne premiešali.

Rozmeranie jednotlivých radov

Pred začatím lepenia pásikov je potrebné pripraviť rozmeriavacie laty. Vzdialenosť jednotlivých značiek na late predstavuje výšku jedného pásika a jednej škáry. Šírka škár nie je striktne daná. Odporúčaná šírka je 12 až 15 mm, vo všeobecnosti by mala byť skôr väčšia. Závisí od požadovaného vzhľadu obkladanej fasády. Zaujímavé sú obklady so širokými škárami. Šírka škár má vplyv na spotrebu tehál a škárovacej malty.

Lepenie

Na lepenie tehlových obkladových pásikov možno použiť akúkoľvek lepiacu maltu určenú na keramický obklad a vhodnú na použitie v exteriéri. Takáto malta by mala byť mrazuvzdorná, bez možnosti tvorby výkvetov a dostatočne flexibilná. Pri lepení pásikov v interiéri však nemusí byť ani mrazuvzdorná, ani flexibilná. Konzistencia lepiacej malty má byť optimálna, skôr hustá, aby nedochádzalo k skĺznutiu už osadených obkladových pásikov. Pásiky sa odporúča lepiť až po vyznačení spodnej hrany prvého radu (nemusí to byť a spravidla to ani nie je najspodnejší rad). Má to byť vodorovná kontrolná čiara, od ktorej sa budú odvíjať všetky ostatné rady. Pozdĺž tejto čiary sa pripevní na stenu rovná doska – ako pomôcka na lepenie prvého radu pásikov. Ostatné rady sa lepia podľa prvého radu. Lepiaca malta sa nanáša rovnomerne pomocou hrebeňovej stierky. Veľkosť plochy, na ktorú sa nanáša lepiaca malta v jednom zábere, sa volí podľa poveternostných podmienok tak, aby malta nevysychala. Z rovnakého dôvodu, ak je to možné, sa odporúča lepiť tú časť fasády, ktorá je v tieni. Ako prvé sa lepia rohové pásiky podľa rozmeriavacej laty, ktorá sa pripevní na stenu blízko rohu, aby neprekážala pri lepení. Jednotlivé rady sa môžu po nalepení urovnať do roviny pomocou hliníkovej laty alebo vodováhy. Vo všetkých detailoch okolo rohov sa odporúča použiť rohové pásiky.

Škárovanie

Na škárovanie tehlových obkladových pásikov sa používajú špeciálne škárovacie materiály určené na dodatočné škárovanie lícového muriva. Škáry sa vypĺňajú pomocou vhodného náradia. Škárovacia malta musí mať takú konzis­tenciu, aby sa pri práci zbytočne nezne­čistil povrch pásikov. Rôzne kombinácie farieb pásikov a škárovacích mált umožňujú vytvárať viaceré farebné varianty a odtiene fasády. Škáry sa môžu vypĺňať dvomi spôsobmi, a to pomocou škárovacej pištole alebo škárovacej špachtle. Pri škárovaní škárovacou pištoľou musí byť konzistencia škárovacej malty taká, aby sa dala z pištole bez problémov vytlačiť, ale aby nevytekala zo škár. Škárovacia malta sa vytláča z pištole rovnomerne tak, aby boli škáry úplne vyplnené. Pri škárovaní pomocou škárovacej špachtle sa naberie škárovacia malta na hladidlo a škárovacou špachtľou sa vtlačí do škáry. Konzistencia škárovacej malty musí byť suchá. Po vyškárovaní určitého úseku sa táto časť prečistí nasucho – štetcom alebo kefkou.

01 | Príprava podkladu
Podklad musí byť rovný a dostatočne únosný. Pred lepením je potrebné odstrániť uvoľnené časti a lokálne nerovnosti z povrchu omietky alebo muriva, ako aj prach. Príliš ostré hrany rohov treba opracovať.

02 | Príprava pásikov
Rubová strana pásikov sa musí pred lepením očistiť od prachu pomocou suchého štetca alebo kefy, aby prach neznižoval súdržnosť lepiacej malty s pásikmi. Pred začatím prác sa odporúča si takto vopred pripraviť primerané množstvo pásikov. Pásiky by sa mali vyberať naraz z troch až štyroch škatúľ, aby sa farby rovnomerne premiešali.

03 | Rozmeranie radov
Pred začatím lepenia pásikov sa pripravia rozmeriavace laty na výšku jednotlivých radov pásikov. Vzdialenosť jednotlivých značiek na late predstavuje výšku jedného pásika a jednej škáry. Šírka škár nie je striktne daná. Odporúčaná šírka škáry je 12 až 15 mm.

04 | Vyznačenie prvého radu
Vyznačí sa spodná hrana prvého radu. Pozdĺž nej sa pripevní drevená lata, ako pomôcka na lepenie. Následne sa pomocou hrebeňovej stierky nanesie lapiaca malta. Mala by mať skôr hustejšiu konzistenciu, aby už napelené pásiky neskĺzali po podklade. Povrch musí byť v čase lepenia pásikov lepivý, nesmie byť zavädnutý.

05 | Rohové pásiky
Ako prvé sa lepia rohové pásiky podľa rozmeriavacej laty, ktorá sa pripevní na stenu blízko rohu tak, aby neprekážala pri lepení. Jednotlivé rady pásikov sa lepia pozdĺž murárskej šnúry natiahnutej medzi nalepenými rohovými pásikmi. Po nalepení jedného radu sa môžu pásiky dorovnať pomocou hliníkovej laty alebo vodováhy.

06 | Detaily
Ostatné rady sa lepia podľa prvého radu. Na všetkých detailoch rohov a ostení sa odporúča použiť rohové pásiky. Vznikne tak dojem tehlového muriva. Rovinnosť nalepených pásikov sa overuje pravidelne vodováhou.

07 | Škárovanie pištoľou
Škáry môžeme vypĺňať škárovacou pištoľou alebo škárovacou špachtľou. Pri použití pištole musí mať malta redšiu konzistenciu, aby sa dala z pištole bez problémov vytlačiť, nesmie však zo škáry vytekať. Škárovacia malta sa vytláča z pištole rovnomerne tak, aby boli škáry úplne vyplnené.

08 | Škárovanie špachtľou
Pri použití špachtle má byť malta takmer suchá. Škárovacia malta sa naberie na hladidlo a škárovacou špachtľou sa vtláča do škár.

09 | Vytvarovanie škáry
Po dostatočnom vyplnení škáry sa jej povrch vytvaruje do požadovaného tvaru a vzhľadu. Možno použiť napríklad kus hadice PVC, ktorá vytvára hladkú škáru v tvare oblúčika. Nepravidelný povrch škáry sa dosiahne pomocou tenkej drevenej latky. Po vyškárovaní určitého úseku sa táto časť prečistí nasucho štetcom alebo kefkou.

Info o materiáli:

  • Obkladové pásiky z pálenej tehly, mrazuvzdorné a odolné proti poveternostným vplyvom, s hladkými lícovými plochami alebo ryhovaným povrchom
  • Priemyselne vyrábaná suchá vápenno-cementová maltová zmes na murovanie a škárovanie obkladových pásikov

Čo budete potrebovať?

Tehlový obkladový pásik
Terca Standard
210 × 65 mm, hrúbka 23 mm, spotreba tehál približne 58 ks/m2, ks    od 21,53 €

Lepiaca malta

Škárovacia malta
napr. Terca Klinker
spotreba 4,5 l/m2 (šírka vodorovnej škáry 12 mm, šírka zvislej škáry 10 mm), papierové vrece
25 kg   5,88 €
alebo Terca Standard
spotreba 4,5 l/m2 (šírka vodorovnej škáry 12 mm, šírka zvislej škáry 10 mm), papierové vrece
25 kg   5,64 €

Náradie
zubové hladidlo
špachtľa
drevená lata
štetec alebo kefa
murárska šnúra
klince
ceruzka
hliníková lata
vodováha
škárovacia pištoľ
škárovacia špachtľa
kus hadice PVC alebo tenká drevená latka

TEXT + FOTO: Wienerberger Slovenské tehelne

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.