Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Odporúčania pre návrh a realizáciu hydroizolácie spodnej stavby

image 67550 25 v1

Hydrofyzikálne, geotechnické, mechanické, biologické i tepelné vplyvy. To všetko sa musí zohľadniť pri návrhu hydroizolačného systému spodnej stavby. Ak sa niektorý z vplyvov podcení a hydroizolácia sa navrhne nesprávne, odstraňovanie škôd býva následne priveľmi nákladné či dokonca úplne nemožné. Prevencia je preto namieste.

Izolovanie spodnej stavby je prvým krokom k výstavbe kvalitnej budovy s bezproblémovou funkčnosťou a dlhodobou životnosťou. Spoločnosť Icopal, ktorá je svetovým lídrom v oblasti ochrany budov, preto vyvinula novinku pre hydroizoláciu podzemných časti budov a stavieb. Je ňou špeciálny nataviteľný asfaltovaný pás novej generácie FUNDAMENT 4,0 Speed Profile® SBS. Ak stavíte na nasledujúce odporúčania v kombinácii s novým asfaltovaným pásom, uchránite spodnú stavbu pred vodou, vlhkosťou aj radónom:

Pozor na správny odhad hydrofyzikálneho namáhania: Miera hydrofyzikálneho namáhania je jedným z najdôležitejších kritérií pri návrhu vhodnej hydroizolácie spodnej stavby. A podceňuje sa najčastejšie. Či už ide o podcenenie miery namáhania zemnou vlhkosťou, voľne stekajúcou-gravitačnou vodou či tlakovou vodou, výsledkom je nejedna zatopená pivnica či vlhký múr.

Odporúčanie: Myslite preto na prevenciu. Ak máte pochybnosti o tom, či jedna vrstva hydroizolácie nápor vydrží, konzultujte to s ďalším odborníkom či priamo s výrobcom hydroizolácie. Podľa hesla dvakrát meraj a raz rež. Hydroizolácia musí odolať dlhodobým podmienkam na mieste stavby. FUNDAMENT 4,0 Speed Profile® SBS sa v závislosti od týchto podmienok natavuje v jednej alebo dvoch vrstvách. Ak bude potrebné ochrániť spodnú stavbu len proti zemnej vlhkosti, postačí aplikovať jednu vrstvu hydroizolácie. Ak aj proti tlakovej a stekajúcej vode, potrebné sú dve vrstvy.

Nepodceňte mechanické zaťaženie hydroizolácie: Napätie vznikajúce v stavebnej konštrukcii sa prenáša na hydroizoláciu. Práve ono môže byť príčinou jej mechanického poškodenia. Presakovanie vlhkosti však môže byť aj následkom akéhokoľvek poškodenia a natrhnutia asfaltovaných pásov počas stavebných prác. Hydroizolácia sa môže poškodiť aj pri vyčíňaní živlov. Vtedy dokáže spodná voda stavbu dvihnúť a hneď ako vody opadnú začne stavba sadať.

Odporúčanie: Hydroizolácia by mala byť odolná aj voči takýmto situáciám. Návrh preto musí počítať s vysoko odolným asfaltovaným pásom. Odolným proti dynamickému prerazeniu a zároveň proti sadaniu základových pásov a iným pohybom podložia. Práve taký je asfaltovaný pás FUNDAMENT 4,0 Speed Profile® SBS, ktorého nosnú vložku tvorí špeciálna polyesterová tkanina zo stabilizovaných nekonečných vlákien. Má garantovanú hrúbku, ohybnosť aj pevnosť v ťahu. Tento pás novej generácie má vďaka špeciálnemu zloženiu až o 100 percent väčšiu odolnosť proti dynamickému prerazeniu počas stavebných prác.

Výber najlacnejšej alternatívy sa nevypláca: Obzvlášť pozor treba dať na aplikovanie asfaltovaných pásov, ktoré nie sú vhodné na izolovanie spodnej stavby. Projektant navrhuje hydroizoláciu správne, realizátor však často v snahe vyhovieť investorovi zamení materiál za lacnejší. Na kľúčové miesto, akým je spodná stavba, sa následne aplikuje hydroizolačný materiál s nedostatočnými parametrami. Často potom vznikajú trhliny, nasleduje zatekanie, prípadne aj hnitie.

Odporúčanie: Stavte preto na kvalitu a istotu. Na zhotovenie kvalitných zvislých aj vodorovných izolácií základových konštrukcií je určený asfaltovaný pás FUNDAMENT 4,0 Speed Profile® SBS. Na jeho unikátne hydroizolačné vlastnosti poskytuje výrobca 30-ročnú záruku. Ak sa pás používa v systéme s ďalšími odporúčanými výrobkami od spoločnosti Icopal a.s., záruka môže byť v trvaní až 50 rokov.

Viac sa o novinke pre hydroizoláciu spodnej stavby dočítate na www.icopal.sk.

ZDROJ: PR článok Icopal, a.s.