ASB Články na tému

Hydroizolácia

Zatiaľ sa len 9 firiem môže pýšiť certifikátom „Testované v Antarktíde“, spoločnosť Fatra, a.s., je jednou z nich. Náročné podmienky arktického podnebia, dlhodobé a intenzívne testy, to všetko musí podstúpiť výrobok, ktorý sa uchádza o zisk tohto certifikátu.

Na zabránenie hromadenia vlhkosti v stavebných konštrukciách pod keramickými obkladmi a dlažbami, obmedzenie kondenzácie vodných pár v dôsledku rozdielnych teplôt a zamedzenie vzniku plesní je vhodné podklad ošetriť tekutou plošnou hydroizoláciou v kombinácii s izolačnými pásmi, ktoré sa aplikujú do kútov, rohov a pod dilatácie.

Predpokladom dlhej a bezproblémovej životnosti budovy je dokonalá ochrana spodnej stavby pred vodou. Odborníci Mapei odporúčajú na tento účel stierkové hydroizolácie z Plastimul Line na báze bitúmenu.

Kľúčom k spoľahlivej plochej streche bytového domu je použitie kvalitných materiálov a montáž vyškolenou realizačnou firmou, a to pokiaľ ide o novú strechu aj o obnovu. Finančne nenáročné riešenia sú v prípade plochých striech často nedostatočné a nižšia cena hydroizolácie či jej realizácie sa môže negatívne prejaviť už v priebehu niekoľkých rokov.

Pri projektovaní a ­realizácii budov majú všetci účastníci spoločný cieľ, ktorým je trvalá ochrana stavieb pred vodou. Prenikanie vlhkosti do­ muriva vplyvom podzemnej vody vzlínaním alebo zatekaním vedie k­ zničeniu konštrukcií a ­povrchových úprav v­ budove. Príčinou je často nedostatočné alebo chybné utesnenie a­ hydroizolácia. Cielený koncept a­  hydroizolácia pre všetky stavebné zámery patria k základnému predpokladu úspešného utesnenia konštrukcií.

Zachovanie hodnoty stavebného diela zahŕňa viac ako len vysušenie vlhkého muriva. Napriek zásadnému významu komplexného konceptu renovácie na zachovanie hodnoty stavby sa v praxi často jednotlivé škody posudzujú samostatne – ich vzájomné pôsobenie v súvislosti s celkovým objektom sa nezohľadňuje a podceňuje. Dôsledkom sú škody a ďalšie investície. 

Balkónové konštrukcie či terasy sú vystavené neustálym poveternostným vplyvom. Preto je dôležité na ich obnovu používať certifikované systémy. V niektorých prípadoch je potrebné vytvoriť novú spádovú vrstvu, ktorá zabezpečí požadovaný odvod vody smerom od zvislej konštrukcie. Na stavebnom trhu sú v súčasnoti dostupné systémy, ktorých súčasťou je spádový poter, ako aj rýchlotuhnúca stierková hydroizolácia pod keramickú dlažbu.

Spoločnosť Mapei spustila nový web www.razaporiadne.sk. Jeho cieľom je prinášať praktické riešenia, pracovné postupy a inšpiráciu pre stavebníkov i profesionálov z oblasti navrhovania a zhotovovania hydroizolácií.