Izolácia rohov

Pracovný postup: Pružná hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby

Na zabránenie hromadenia vlhkosti v stavebných konštrukciách pod keramickými obkladmi a dlažbami, obmedzenie kondenzácie vodných pár v dôsledku rozdielnych teplôt a zamedzenie vzniku plesní je vhodné podklad ošetriť tekutou plošnou hydroizoláciou v kombinácii s izolačnými pásmi, ktoré sa aplikujú do kútov, …
image 99971 25 v1

Asfaltované pásy na obnovu plochej strechy

Kľúčom k spoľahlivej plochej streche bytového domu je použitie kvalitných materiálov a montáž vyškolenou realizačnou firmou, a to pokiaľ ide o novú strechu aj o obnovu. Finančne nenáročné riešenia sú v prípade plochých striech často nedostatočné a nižšia cena hydroizolácie či jej …
image 95908 25 v1

Vonkajšia a vnútorná sanácia muriva proti vlhkosti

Zachovanie hodnoty stavebného diela zahŕňa viac ako len vysušenie vlhkého muriva. Napriek zásadnému významu komplexného konceptu renovácie na zachovanie hodnoty stavby sa v praxi často jednotlivé škody posudzujú samostatne – ich vzájomné pôsobenie v súvislosti s celkovým objektom …
image 86139 25 v1

Nový online sprievodca svetom hydroizolácií

Spoločnosť Mapei spustila nový web www.razaporiadne.sk. Jeho cieľom je prinášať praktické riešenia, pracovné postupy a inšpiráciu pre stavebníkov i profesionálov z oblasti navrhovania a zhotovovania hydroizolácií. 
image 75024 25 v2

Hydroizolovanie terasy alebo balkóna

Ak je podklad terasy alebo balkóna nesprávne zrealizovaný (bez spádu), môže sa na takýchto povrchoch zhromažďovať voda, ktorá bude prenikať do podkladu. Prenikaniu vody do podkladu možno zabrániť vhodným hydroizolačným systémom.
image 69705 25 v1

Hydroizolácia a dlažba na balkóne

Pri realizácii balkónovej hydroizolácie a následnom uložení dlažby je potrebné dodržať presný technologický postup. Začať treba prípravou podkladu, teda jeho penetráciou – kremičitým adhéznym mostíkom. Penetračný náter sa nanáša na čistý podklad pomocou valčeka. Pri jeho …