image 99246 25 v1
Galéria(8)

ZAPA beton na nádvorí Prezidentského paláca

Partneri sekcie:

Firma ZAPA beton SK s.r.o. mala tú česť dodávať špeciálny betón na nádvorie Prezidentského paláca v Bratislave. Konkrétne drenážny betón ZAPA DROP, ktorý je výnimočný vysokou 95% priepustnosťou vody a obmedzuje usadaniu podkladu.

IMG 0804
IMG 0830
IMG 0832
IMG 0836
IMG 0846
IMG 0852
IMG 0857
IMG 0885

Na betónový podklad sa do Baumit drenážnej malty následne pokladala žulová dlažba. Pre lepšie spojenie dlažobného prvku a podkladu sa použil pačok z Baumit lepiacej malty na kameň. Finálne bola dlažba zaškárovaná pomocou Baumit škárovacej jemnej malty.

Ďalšia vlastnosť drenážneho betónu ZAPA DROP je, že sa može použiť do skladby stavby, ale tiež ako finálna vrstva do parkov, záhrad, cyklotrás, chodníkov, peších zón, okolia bazénov a parkovísk. Jeho vlastnosť vodopriepustnosti sa dosiahne pripravenosťou odvodnenia podkladu.


ZAPA DROP má otvorenú štruktúru, nevznikajú na ňom žiadne mláky a je podstatne znížené riziko námrazy.


Prezidentský palác je osovo symetrická rokoková stavba z roku 1760 postavená podľa návrhu architekta Andreje Mayerhofera pre grófa Grasalkoviča. V prvej polovici 40.rokov ho upravil architekt Emil Belluš na sídlo prezidenta Slovenskej republiky.


Viacej informácií na www.zapa.sk a www.baumit.sk.

Príďte sa pozrieť na špeciálnu prezentáciu drenážneho betónu ZAPA DROP na stavebný veľtrh Coneco – Racioenergia v Bratislave v dňoch  11.-14.4.2018. Nájdete nás v hale D, stánok číslo 313.