Partneri sekcie:

Pasívny dom realizovaný polystyrolbetónom

pasivny dom realizovany polystyrolbetonom

Neďaleko od Prahy v obci Žernovka vyrástol rodinný dom v pasívnom štandarde. Na jeho realizáciu sa použil systém Klimax 51 so súčiniteľom prechodu tepla obvodovej konštrukcie U = 0,1 W/(m2 . K). Podlažie domu sa podarilo zmontovať v priebehu ôsmich hodín.

Klimax stena vo výrobe, detail okenného otvoru. Na fotografii vidieť aj konštrukčnú výstuž ako zosilnenie pri otvore

Systémom Klimax predstavuje patentovaný systém na výstavbu masívnych a deliacich stien obytných priestorov, ktorý vyrába spoločnosť Oberndorfer. Má vysoké tepelnoizolačné vlastnosti, optimálne zvukovo absorpčné charakteristiky, nízky difúzny odpor, je požiarne odolný a odolný proti mrazu. Dôležitou vlastnosťou je aj nízka objemová hmotnosť a ľahké spracovanie. Investor sa môže rozhodnúť medzi dvoma možnosťami, ako vytvoriť energeticky úsporný obvodový plášť. Môže si vybrať buď Klimax bloky alebo Klimax steny.

Systém sa vyrába v piatich rôznych hrúbkach so súčiniteľom prechodu tepla 0,10 W/(m2 . K). Bloky sa vyrábajú z polystyrolbetónu (cementu, vody a polystyrénového granulátu) – 100% recyklovateľného materiálu. Vďaka tomu, že sa tepelná izolácia nalepí už vo výrobe, je čas výstavby kratší čo prispieva k zníženiu celkových nákladov na výstavbu Tepelné mosty sú prerušené systémom pero – drážka.


Celé podlažie naložené na kamióne, Klimax steny v prepravných klietkach


K stavbe viedla úzka cesta, preto sa prepravné klietky preložili na malé nákladné vozidlo.


Osadene steny, rektifikácia stien do zvislej polohy pomocou šikmých podpier. Čas montáže 1 steny – 25 minút


Stena s otvorom. V tepelnej izolácii bola predpripravená drážka. Po osadení ďalšej steny sa takto vzniknutý priestor doplnil fasádnym polystyrénom upraveným na mieru. Tým sa eliminoval tepelný most v mieste styku dvoch prefabrikátov.


Osadenie elementov, prekrytie styku pomocou izolácie aj v rohu


Detail styku prvkov

TEXT: Tomáš Tupý
FOTO: Franz Oberndorfer