Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant
 • KM BETA

CRH značkové cementy oslavujú 10 rokov

image 100842 25 v1

Keď si potrebujete kúpiť „bežný cement“, tak si možno hneď žiadate Multicem alebo vám ho ponúknu priamo v stavebninách. Cement Multicem od CRH je totiž najznámejším cementom na slovenskom trhu. Svoje miesto si za desať rokov našli aj ďalšie CRH balené cementy – Extracem a Profimalt, či  o niečo mladšie Flexicem a Multicem+ PLUS. Okrem iných vlastností sa CRH cementy vyznačujú stabilnou kvalitou a výbornou spracovateľnosťou.

Multicem je cement na všeobecné použitie a je vhodný na výrobu betónov a mált štandardnej kvality, kde sa požaduje normálny rast začiatočných pevností pri nižšom vývine hydratačného tepla.

Prednosti:

 • výborná spracovateľnosť a plasticita (omietky, poter, betón)
 • veľmi ľahké spracovanie kladenia poteru
 • bezproblémové spracovanie v miešačke pre strojový poter
 • bezproblémová doprava strojového poteru pneumatickou dopravou
 • po zavädnutí rýchle tvrdnutie (betón, poter, omietky)
 • rýchly nárast počiatočných pevností
 • nižší vývin hydratačného tepla

Extracem je vysokokvalitný portlandský cement, je vyrobený z portlandského slinku najvyššej kvality.
Je vhodný na výrobu betónov nadštandardnej a vysokej kvality, kde sa požaduje rýchly rast začiatočných pevností, ako aj vysoká trvanlivosť, pevnosť v tlaku a oteruvzdornosť.

Prednosti:

 • veľmi rýchly nárast počiatočných pevností
 • nízke objemové zmeny
 • vysoký vývin hydratačného tepla
 • výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami
 • vysoké konečné pevnosti v tlaku

Profimalt je univerzálne cementové spojivo na výrobu mált a omietok pevnostnej triedy 12,5 MPa. Jeho vlastnosti umožňujú jednoduchú výrobu kvalitných omietok a mált na murovanie priamo na stavenisku, bez nárokov na iné komponenty s výnimkou vody a piesku.
Profimalt môžete využiť na výrobu murovacej malty pre všetky druhy kusového staviva, ako sú napr. klasické plné tehly, dierované tehly a tehlobloky, priečkovky, betónové tvárnice, prírodný kameň a pod.
Je tiež vhodný na výrobu omietok na vonkajšie a vnútorné použitie najmä pri zhotovovaní jadrových omietok na uvedené typy materiálov, je vhodný aj pri opravách stien a omietok.
Pozrite si naše video, ako si môžete s Profimaltom vymurovať steny.

Multicem+ PLUS je portlandský troskový cement pevnostnej triedy 42,5 N s garantovanou minimálnou pevnosťou v tlaku 42,50 MPa po 28 dňoch. Využijete ho na výrobu prostého betónu a železobetónu vyšších pevnostných tried a tiež na výrobu omietok a poterov.

Prednosti:

 • vysoké konečné pevnosti betónov
 • výborná spracovateľnosť (omietky, poter, betón)
 • výborná plasticita
 • veľmi ľahké spracovanie kladenia poteru
 • veľmi ľahké hladenie poteru
 • bezproblémové spracovanie v miešačke pre strojový poter
 • bezproblémová doprava strojového poteru pneumatickou dopravou

Flexicem je vysokopecný cement a je vhodný na výrobu betónov a mált štandardnej kvality.
Používa sa na výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried, na výroba mált na murovanie a omietok a je vhodný na zhotovovanie poterov.

Viac info na www.crhcement.sk a www.akostavat.com

ZDROJ: PR článok spoločnosti CRH (Slovensko) a.s.

KategórieCement a betón