Vynovený ateliér pražskej Akadémie výtvarného umenia

Vynovené priestory Ateliéru Jana Zajíce v Prahe privítali po letných prázdninách nových študentov Akadémie výtvarného umenia. Komplexnou rekonštrukciou sa podarilo nielen zvýšiť kvalitu vnútorných priestorov, ale súčasne maximalizovať energetickú úspornosť budovy a zároveň znížiť náklady na jej prevádzku.

Ateliér AVU sídli na rovnakej adrese v pražskej časti Bubeneč už viac ako 100 rokov. Pamiatkovo chránená budova sa však rozsiahlejšej rekonštrukcie dočkala až teraz. Rekonštrukciu budovy realizovala divízia 9 spoločnosti Metrostav.

Dvojpodlažná budova sochárskych a maliarskych ateliérov bola v havarijnom stave. Do budovy masívne zatekalo, a to nielen cez strešný systém, ale aj cez spodnú konštrukciu. Prioritnou úlohou pracovníkov spoločnosti Metrostav preto bolo riešenie problémov so zatekaním a vlhkým murivom.

Zdroj: Metrostav a.s.

Súčasťou rekonštrukcie však bolo tiež nové dispozičné riešenie oboch podlaží. „V spolupráci s Divíziou 3 sa nám podarilo zdvihnúť nosné steny 1. poschodia – pomocou ťažkej oceľovej konštrukcie, čím sa po vybúraní existujúcich stien otvoril a presvetlil celý priestor,“ vysvetľuje vedúci projektu, Lukáš Březina.

Rekonštrukcia okrem toho zahŕňala aj kompletnú výmenu drevenej strešnej konštrukcie za oceľovú, sanáciu železobetónových konštrukcií spodných podlaží a vonkajších konštrukcií. Novými systémovými hliníkovými konštrukciami s izolačným nadpražím boli nahradené prvky fasády, vnútornej podlahy a najmä okná ateliéru.

Spoločnosť Metrostav sa aj v tomto prípade snažila maximalizovať energetickú úspornosť budovy, čím sa výrazne znížili náklady na prevádzku ateliéru.

Zdroj: Metrostav a.s.

Vďaka rekonštrukcii sa študenti dočkali moderných priestorov, v ktorých budú môcť naplno rozvíjať svoje umelecké zručnosti. Nová budova sa vyznačuje reprezentatívnym vzhľadom a preto ju akadémia plánuje využívať aj na iné účely – ako sú výstavy, či prezentácie.

Spätná väzba študentov nasvedčuje, že sú z nových priestorov nadšení. Počas rekonštrukcie sme brali veľký ohľad na funkčnosť celého priestoru, preto nás tešia tieto pozitívne slová,“ dodáva Lukáš Březina.

www.metrostav.cz

Zdroj: Metrostav a.s.