Vyhlásenie ocenení ASB GALA večer 2009

Vyhlásenie ocenení ASB GALA večer 2009

Partneri sekcie:

Mesačník ASB a vydavateľstvo JAGA v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizovali v poradí už 3. ročník prestížnej akcie pod názvom ASB GALA večer, ktorej vyvrcholením bolo vyhlásenie výročných cien z oblasti architektúry, stavebníctva a biznisu.

ASB GALA večer je prestížne podujatie, ktorého cieľom je upozorniť na dianie v oblasti stavebníctva, architektúry a zároveň oceniť osobnosti a firmy, ktoré v tejto oblasti pôsobia. Už po tretíkrát sa vyhlasovali výsledky hlasovania odbornej poroty v týchto kategóriách: ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, ASB Developer roka, ASB Stavebná firma roka.

Nominované osobnosti, stavebné firmy a developerov vybrala nominačná komisia, ktorá bola zložená z členov redakčnej rady mesačníka ASB a ďalej vrcholných predstaviteľov Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenskej komory stavebných inžinierov a Stavebnej fakulty STU. Dvaja členovia nominačnej komisie boli nominovaní vyhlasovateľmi – vydavateľstvom JAGA a týždenníkom TREND.

Víťazov hlavných cien  potom určila odborná porota, ktorá pozostávala z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, štátnej správy, samosprávy, zástupcov odborových združení a komôr. Úlohou každého člena poroty bolo vybrať z každej kategórie jedného nominovaného a  odovzdať mu svoj hlas. Hlasovalo sa anonymne, pričom jednotliví hlasujúci nevedeli, ako hlasovali ostatní.

Hlavné ceny získali:

  • Ing. arch. Ľubomír Závodný – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
  • HB Reavis Group, a. s. – ASB Developer roka
  • Hornex, a. s. – ASB Stavebná firma roka

O víťazoch však nerozhodovali len odborníci, ale aj verejnosť, ktorá sa do hlasovania mohla zapojiť prostredníctvom odborného portálu www.asb.sk. Z jej hlasovania vzišli títo víťazi:

  • Ing. arch. Dušan Fischer  – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
  • Ballymore Properties, s. r. o. – ASB Developer roka
  • SkyBau, s. r. o. – ASB Stavebná firma roka

 
Ocenení (víťazi) hlavnými cenami  s moderátorkou večera:
Zľava:
Ing. arch. Ľubomír Závodný
– ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2009,
Zlatica Puškárová – moderátorka večera,
Roman Karabelli, hovorca  HB Reavis Group, a. s. – ASB Developer roka 2009,
Ing. Oto Hornáček, predseda predstavenstva Hornex, a. s. – ASB Stavebná firma roka 2009.
  Víťazi  internetového hlasovania na www.asb.sk:
Zľava:
Ing. Arch. Dušan Fischer – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2009 podľa www.asb.sk,
Patrícia Hradilová, marketingová riaditeľka Ballymore Properties, s. r. o. – ASB Developer roka podľa www.asb.sk,
dipl. Ing. Miroslav Trnovský, konateľ SkyBau s. r. o. – ASB Stavebná firma roka 2009 podľa www.asb.sk

Spestrením slávnostného ASB GALA večera 2009 pre takmer 300 zúčastnených hostí bol kultúrny program v podaní Nely Pociskovej, Kamila Mikulčíka a baletu, všetko v réžií Jána Ďurovčíka. Moderátorkou večera bola Zlatica Puškárová.

Zdroj: JAGA GROUP, s. r. o.