Stavebníctvo. Ilustračná foto.

Vláda nedokáže udržať súčasné tempo investovania do prípravy stavieb, domnievajú sa projektové spoločnosti

Partneri sekcie:

Prípravu stavieb môže podľa projektových spoločnosti ohroziť nedostatok financií, ale aj kolaps dodávateľských reťazcov a zdražovanie vstupov či nekompetentnosť zadávateľov.

Tretina projektových spoločností sa domnieva, že vláda nedokáže udržať súčasné tempo investovania do prípravy stavieb. Štvrtina si dokonca myslí, že toto tempo vláda úplne iste neudrží. Vyplýva to z polročnej štúdie slovenského stavebníctva spracovanej spoločnosťou CEEC Research za podpory Považskej cementárne Ladce.

„Nielenže je intenzita prípravy nových verejných stavieb nedostatočná, ale keďže vláda neprijala žiadne opatrenia voči enormnému nárastu stavebných nákladov, zaznamenávame aktuálne zrýchľujúci sa pokles tempa výstavby na rozostavaných projektoch. To špirálovým efektom indukuje ďalšie, v podstate zbytočné náklady na dokončenie stavieb v budúcnosti. Každým mesiacom tiež narastá objem nečerpania eurofondov na stavebné investície,“ uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Podľa dvoch tretín opýtaných spoločností môže prípravu stavieb ohroziť nedostatok financií. Ako ďalšie hrozby projektové spoločnosti vnímajú kolaps dodávateľských reťazcov a zdražovanie vstupov alebo nekompetentnosť zadávateľov.

Menšia časť sa domnieva, že k ohrozeniu môže prísť z dôvodu nedostatku personálnych kapacít v stavebníctve, nedostatku kapacít projektových spoločností alebo z dôvodu zavádzania Green Deal.

Graf aktivity v oblasti pomoci zamestnancom z Ukrajiny.
Graf aktivity v oblasti pomoci zamestnancom z Ukrajiny. | Zdroj: CEEC Research

Viac ako polovica respondentov si myslí, že situácia na Ukrajine môže mať dopad na slovenské stavebníctvo. Tretina sa domnieva, že táto situácia slovenské stavebníctvo skôr môže ovplyvniť, a každý desiaty, že táto situácia pravdepodobne nebude mať vplyv na slovenské stavebníctvo.

Pre 66 % opýtaných nepredstavuje odliv pracovnej sily naspäť na Ukrajinu komplikácie. Spoločnosť CEEC Research je analytickou a výskumnou spoločnosťou zameriavajúcou sa na vývoj vybraných sektorov ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy.

Grafy predpokladu udržania súčasného tempo investícii do prípravy stavieb.
Graf predpokladu udržania súčasného tempo investícii do prípravy stavieb. | Zdroj: CEEC Research
SITA