Tunel Okruhliak vizualizácia

V príprave druhej etapy severného obchvatu Prešova sa pokračuje!

Partneri sekcie:

Rozhodnutím investora bol severný obchvat Prešova v úseku rýchlostnej cesty R4 rozdelený na I. etapu km 0,000 – 4,300 s tunelom Bikoš a II. etapu km 4,300 – 14,5 s tunelom Okruhliak. Kým I. etapa severného obchvatu Prešova nedávnym poklepaním základného kameňa pokročila do fázy výstavby, práce na druhom úseku boli pozastavené. Dôvodom bolo ekonomické prehodnocovanie riešenia tunela Okruhliak.

V rámci analýzy SWOT bol okrem dvojrúrového tunela riešený aj variant výstavby tunela s jednou obojsmernou tunelovou rúrou a únikovou štôlňou. Pretože toto riešenie sa ukázalo z dlhodobého hľadiska ako ekonomicky nevýhodné, vláda uznesením č. 410 z 27. augusta 2019 súhlasí s pokračovaním v príprave dokumentácie R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa v plnom profile, čo pre tunel Okruhliak znamená návrh dvojrúrového tunela s jednosmernou premávkou.

To znamená, že projektant tunela, spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. môže po 3 rokoch pokračovať s prípravou dokumentácie na ponuku v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby.

Tunel Okruhliak prechádza cez rovnomenný masív v km 5,1 – 6,9 R4, jeho dĺžka je cca. 1,8 km a tunelové rúry bude spájať šesť priečnych prepojení. Tunel bude tvoriť 14 stavebných objektov a 11 prevádzkových súborov.

Zapadný portál

Vzhľadom na to, že počas geologického prieskumu bol zaznamenaný výskyt napúčavých hornín, bude výstavba tunela predstavovať unikátny technický oriešok, ktorý budú musieť slovenský tunelári rozlúsknuť.

Vychodný portál