Partneri sekcie:

Umývateľný náter (Pracovný postup)

Pri požiadavke na hladký náter s matným finálnym povrchom, ktorý sa vyznačuje nízkou schopnosťou zachytávať nečistoty a vysokým stupňom belosti, je možné použiť umývateľnú náterovú farbu na báze modifikovaných akrylátových živíc.

Info o materiáli

» Umývateľná náterová farba vnútorných stien s vysokou krycou schopnosťou, matným vzhľadom a vysokou belosťou. Vyrobená na báze modifikovaných akrylových živíc vo vodnej disperzii s obsahom vybraného plniva.

Čo budete potrebovať

  • Umývateľná náterová farba: Dursilite, spotreba: približne 0,3 až 0,4 kg/m2 (2 vrstvy náteru, v závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu), plastové vedrá 5 a 20 kg, 20 kg 117,14 €
  • Základný náter: Malech, spotreba: približne 0,1 až 0,15 kg/m2 (v závislosti od pórovitosti podkladu),
    plastový kanister 2 a 10 kg, 2 kg 79,89 €
  • Náradie a pomôcky: odmerka na vodu, plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo, maliarsky valček alebo štetec

Pred aplikáciou náterovej farby je potrebné povrch vhodne pripraviť a ošetriť penetračným náterom. Podklad by mal byť vyzretý, dokonale čistý, súdržný a suchý, bez nesúdržných častí. Nerovnosti je potrebné vyhladiť. Na pripravený podklad sa odporúča naniesť mikromletý akrylový základný náter vo vodnej disperzii.

V závislosti od nasiakavosti podkladu je možné penetračný náter riediť s vodou v pomere 1 : 1 alebo použiť priamo neriedený výrobok. Na podklad sa nanáša valčekom. Po 12 až 24 hodinách od nanesenia základného náteru sa môže aplikovať náterová farba.

Náterovú farbu je potrebné zmiešať v originálnej nádobe s 15 až 20 % vody a rozmiešať nízkootáčkovým elektrickým miešadlom. Na suchý pripravený podklad sa nanáša bežnými spôsobmi, teda štetcom, valčekom alebo striekacím zariadením v dvoch vrstvách.

Krok 1: Zmiešanie základného náteru

Pred nanesením náterovej farby je potrebné podklad ošetriť mikromletým akrylovým základným náterom vo vodnej disperzii. Základný náter sa mieša s vodou v pomere 1 : 1 (menej nasiakavé podklady) alebo 1 : 2 (veľmi nasiakavé podklady).

01 Zmiešanie základného náteru
01 Zmiešanie základného náteru |

Krok 2: Aplikácia základného náteru

Na pripravený podklad sa pomocou valčeka nanesie základný náter. Nechá sa dôkladne zaschnúť (12 až 24 hod.).

02 Aplikácia základného náteru
02 Aplikácia základného náteru |

Krok 3: Voda do náterovej farby

Náterová farba sa mieša v pôvodnom obale s 15 až 20 % studenej vody.

03 Voda do náterovej farby
03 Voda do náterovej farby |

Krok 4: Premiešanie farby

Zmes náterovej farby a vody sa dôkladne premieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom.

04 Premiešanie farby
04 Premiešanie farby |

Krok 5: Aplikácia farby

Na suchý podklad s naneseným základným náterom sa pomocou valčeka nanesie náterová farba. Nanáša sa v dvoch vrstvách v časovom rozpätí 24 hodín medzi vrstvami.

05 Aplikácia farby
05 Aplikácia farby |
Text: spracované z podkladov firmy Mapei
Foto: Martin Matula pre spoločnosť Velux v rámci projektu Renovactive

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2020.