05 Aplikácia farby

Umývateľný náter (Pracovný postup)

Pri požiadavke na hladký náter s matným finálnym povrchom, ktorý sa vyznačuje nízkou schopnosťou zachytávať nečistoty a vysokým stupňom belosti, je možné použiť umývateľnú náterovú farbu na báze modifikovaných akrylátových živíc.
image 95142 25 v1

Veľký prehľad náterov na schodiskový sokel

Na vytvorenia sokla v schodiskovom priestore v bytových domoch sa v minulosti používali olejové nátery. Ich nevýhodou okrem dlhého zasychania bol aj dlhotrvajúci typický zápach. Dnes ich nahrádzajú rozličné dekoratívne nátery.