Tekutá hydroizolácia pre náročné konštrukčné detaily stavieb

Na základe skúseností realizačných firiem a stále náročnejších požiadaviek architektov na detail prepojenia exteriéru a interiéru bez zbytočných bariér vznikajú nové konštrukčné riešenia.

Z hľadiska strešných, resp. podlahových skladieb a ich fragmentu nedochádza k zásadným zmenám. Naopak, čo sa týka ich vzájomného prepojenia vrátane rámov terasových otvorov, uplatňujú sa nedostatočné riešenia, ktoré nerešpektujú použité materiály a ich schopnosť vytvoriť tesný a pružný hydroizolačný spoj. V mnohých prípadoch je potrebné siahnuť po profesionálnom riešení hydroizolačného prepojenia s tekutými dvojzložkovými hydroizoláciami na báze PMMA.

Zdroj: BMI Slovensko

V poslednom období sa čoraz častejšie zhotovujú celodrevené stavby, ktoré si vyžadujú použitie drevených profilov okien a terasových dverí. Tie je kľúčové chrániť pred vonkajšou vlhkosťou, a to z dôvodu zachovania ich funkčnosti a životnosti. Zhodný problém dokonalého a trvalého prepojenia rámov s povlakovou izoláciu je potrebné riešiť aj pri plastových a hliníkových rámoch.

Prečo používať profesionálne riešenie tekutej hydroizolácie

Ako bolo už spomenuté, častý problém predstavuje hydroizolačné prepojenie dvoch rozdielnych stavebných materiálov (asfalt a drevo, resp. eloxovaný hliník, mäkčené PVC, TPO s tvrdeným PVC), kde z dôvodu ich rozdielnosti nie je možné jednoducho zhotoviť tesný spoj alebo zabezpečiť dostatočnú ochranu pred stojatou vodou.
Ak sa však na spoj použije profesionálne riešenie Profi-Dicht značky BMI Icopal, všetky tieto rôznorodé materiály možno bezpečne spojiť tak, aby vytvorili tesný hydroizolačný spoj odolný proti stojatej vode, pohybom a vibráciám.

Obr. 1 Ukončenie vrchného asfaltovaného pásu s posypom pri plastovom ráme dverí a steny bez zateplenia.
Obr. 1 Ukončenie vrchného asfaltovaného pásu s posypom pri plastovom ráme dverí a steny bez zateplenia. | Zdroj: BMI Slovensko

Hydroizolačný spoj s rámom dverí a budúcou terasou

Na obr. 1 vidieť ukončenie vrchného asfaltovaného pásu s posypom pri plastovom ráme dverí a steny bez zateplenia, ktoré je potrebné vzájomne hydroizolačne spojiť. Asfaltovaný pás je ukončený vo vodorovnej časti strechy z dôvodu nemožnosti tesného ukončenia v rovine strešného rámu s presahom na stenu. (Poznámka autora: V mnohých prípadoch sa stretávame s prenikaním vlhkosti do strešnej skladby poza fasádu. Tento problém sa objavuje väčšinou neskôr, keď vrchné oplechovania atík alebo tesnenia okolo okenných parapetov prestávajú byť dosť tesné, aby chránili pred zrážkovou vodou hnanou vetrom.)

Tesný hydroizolačný spoj odolný proti stojatej vode, pohybom a vibráciám možno pri styku rôznych materiálov vytvoriť tekutou dvojzložkovou hydroizoláciou.

Na obr. 2 je už finálne vyhotovenie hydroizolačného spoja dvojzložkovou tekutou hydroizoláciou. Výhodou tohto riešenia je rýchlosť aplikácie, pričom povrch je odolný proti dažďu už za 30 min. od začiatku aplikácie. Do 24 h je povrch úplne vyzretý.
Inšpiráciu na vyhotovenie tohto typu detailu možno nájsť v aplikačných pokynoch, ktoré vydal rakúsky inštitút IFB (Inštitút pre ploché strechy a tesnenia budov) v roku 2020 spolu s profesijnými organizáciami pre zhotoviteľov drevodomov a výrobcov okien a dverí. Inštitút sa zaoberal práve negatívnymi skúsenosťami z realizácií a na základe zozbieraných informácií vydal postup správneho zhotovenia kritických detailov.

Obr. 2 Finálne vyhotovenie hydroizolačného spoja dvojzložkovou tekutou hydroizoláciou Profi-Dicht značky BMI Icopal
Obr. 2 Finálne vyhotovenie hydroizolačného spoja dvojzložkovou tekutou hydroizoláciou Profi-Dicht značky BMI Icopal | Zdroj: BMI Slovensko

Hydroizolačný spoj pri neštandardnom prestupe  cez strešnú rovinu

Z hľadiska izolatéra je správne vyhotovenie a ukončenie hydroizolácie na malom kruhovom priereze technicky náročné. Je potrebné brať na zreteľ, že nie vždy existujú prefabrikované riešenia a na stavbe treba vytvoriť tesný spoj na mieru. Úplne kľúčové je vytvoriť dlhodobo funkčný hydroizolačný spoj vrchnej obruby (ukončenie asfaltovaného pásu, PVC alebo TPO fólie) na oceľovej rúrke.

Obr. 3 Hydroizolačný spoj vykazujúci netesnosti
Obr. 3 Hydroizolačný spoj vykazujúci netesnosti | Zdroj: BMI Slovensko

Na obr. 3 vidieť, že spoj už po pár mesiacoch vykazuje známky netesnosti.
Ako najbezpečnejšie a najjednoduchšie sa javí použiť tekutú dvojzložkovú hydroizoláciu (obr. 4 a 5), vďaka ktorej môže izolatér správne aplikovať hydroizolačný systém aj na miesto, kde je stiesnený prístup k pracovnému poľu.

Obr. 4 Tesne vyhotovený spoj v mieste prestupu použitím tekutej dvojzložkovej hydroizolácie Profi-Dicht
Obr. 4 Tesne vyhotovený spoj v mieste prestupu použitím
tekutej dvojzložkovej hydroizolácie Profi-Dicht | Zdroj: BMI Slovensko
Obr. 5 Použitie tekutej dvojzložkovej hydroizolácie Profi-Dicht v stiesnených podmienkach
Obr. 5 Použitie tekutej dvojzložkovej
hydroizolácie Profi-Dicht v stiesnených podmienkach | Zdroj: BMI Slovensko

Zdroj: PR článok BMI Slovensko, s. r. o.